Přejít k článku

Přejít na obsah

Nástin alternativních léčebných metod

Nástin alternativních léčebných metod

 Nástin alternativních léčebných metod

„Pro lepší zdravotní péči o ty pacienty, kteří si zvolí alternativní léčbu, je rozhodující zahájit profesionální výměnu názorů mezi lékaři a odborníky na alternativní medicínu.“

TOTO prohlášení otiskl časopis The Journal of the American Medical Association (JAMA) v čísle z 11. listopadu 1998. V článku se uvádělo: „Lze předpokládat, že s používáním alternativních léčebných metod tato potřeba [dialogu] poroste, obzvláště když pojišťovny plánují začlenit tyto metody do nabídky svého pojištění.“

Alternativní léčbu používá stále více pacientů a přitom využívají i konvenčnější formy léčby. Někteří pacienti však o tom svého lékaře průběžně neinformují. Bulletin Tufts University Health & Nutrition Letter z dubna 2000 proto vybízel: „Je ve vašem nejlepším zájmu, abyste spolupracovali se svým lékařem a nejednali nezávisle.“ Dále tam stálo: „Ať lékař váš postoj schvaluje, nebo ne, pokud ho informujete, můžete tím jen získat.“

V článku se o tom mluvilo kvůli možnému zdravotnímu riziku při kombinování určitých bylin s konvenční léčbou. To, že se  někteří pacienti rozhodli pro alternativní léčbu, si lékaři uvědomují, a mnozí se proto snaží, aby jejich vlastní názor na zdravotní péči nebyl překážkou pro spolupráci s terapeuty v alternativní medicíně, což je k dobru pacienta.

K tomu, aby naši čtenáři získali určitou představu o alternativních léčebných metodách, jež dnes používá stále více lidí v mnoha zemích, uvádíme krátký popis několika z nich. Prosíme, uvědomte si však, že Probuďte se! nepropaguje žádnou z těchto metod ani žádnou jinou formu léčby.

Léčivé rostliny

Léčivé rostliny jsou asi nejběžnější formou alternativní medicíny. Ačkoli se byliny používaly v medicíně po staletí, vědci důkladně prozkoumali jen relativně malý počet rostlinných druhů. A ještě menší počet bylin a jejich výtažků byl prostudován natolik důkladně, aby existovaly informace o tom, jak bezpečné a účinné jsou. Většina informací o léčivých bylinách je založena na historické zkušenosti s jejich používáním.

V posledních letech se však objevila řada vědeckých studií, které ukazují, že některé byliny mohou být prospěšné k léčení takových stavů, jako je mírná deprese, ztráta paměti související s věkem a příznaky nezhoubného zvětšení prostaty. Jednou ze studovaných bylin je ploštičník. Indiáni kořen ploštičníku vařili a používali jej v souvislosti s menstruačními problémy a při porodu. Nejnovější studie podle informačního bulletinu Harvard Womens Health Watch z dubna 2000 ukazují, že standardizovaná německá forma extraktu ploštičníku, která je v prodeji, může účinně „zmírňovat klimakterické příznaky“.

Zájem o tyto přírodní prostředky zřejmě pramení z pocitu, že jsou bezpečnější než léky syntetizované chemicky. I když to tak často je, mají některé byliny vedlejší účinky, obzvláště jsou-li užívány společně s jinými medikamenty. Například oblíbená bylina, která je propagována jako prostředek snižující váhu a překrvení sliznic, může zvyšovat krevní tlak a tep.

Některé byliny také zvyšují práh krvácivosti. Pokud jsou užívány  společně s léky, které „ředí krev“, mohou vzniknout závažné problémy. Lidé s chronickými nemocemi, jako je například cukrovka nebo vysoký krevní tlak, ale i ti, kdo berou jiné léky, by měli používat léčivé rostliny opatrně. (Viz průvodní rámeček.)

Jiným problémem léčivých bylin je to, že při jejich výrobě není vždy zajištěna standardní kvalita. V posledních letech se objevily zprávy o produktech, které byly znečištěny těžkými kovy a jinými kontaminujícími látkami. Navíc se zjistilo, že některé rostlinné produkty obsahují velmi málo nebo žádnou ze složek vyznačených na obalu. Z těchto příkladů je patrné, že léčivé rostliny a ostatní výrobky podporující zdraví je nutné nakupovat z renomovaných a spolehlivých zdrojů.

Potravinové doplňky

Potravinové doplňky jako například vitaminy a minerály jsou údajně užitečné v prevenci a léčbě řady zdravotních problémů včetně anémie a osteoporózy, a dokonce i v předcházení některým vrozeným vadám. Státními orgány doporučená denní dávka vitaminů a minerálů je pokládána  za relativně bezpečnou a užitečnou.

Na druhé straně velmi vysoké dávky doporučované k léčbě některých onemocnění mohou být zdraví nebezpečné. Mohou případně zasahovat do vstřebávání či účinku jiných živin a mohou mít také závažné vedlejší účinky. Tuto možnost a to, že pro používání megavitaminové léčby není dostatek přesvědčivých dokladů, bychom neměli přehlížet.

Homeopatie

Homeopatie vznikla v 18. století jako mírnější, jemnější typ léčby než ty, které se v té době s oblibou používaly. Homeopatie je založena na principu, že „stejné stejným se léčí“, a na teorii minimální dávky. Homeopatické prostředky jsou připravovány opakovaným ředěním určité léčivé látky, která je někdy tak zředěná, že lék neobsahuje ani jedinou molekulu původní látky.

Nicméně, když byly homeopatické prostředky srovnány s působením placeba, zjistilo se, že měly určitý účinek při léčbě průjmu u dětí, astmatu a alergií. Vzhledem k vysokému stupni ředění jsou homeopatické prostředky pokládány za poměrně bezpečné. V článku, který vyšel v časopise JAMA ze 4. března 1998, se uvádělo: „Pro mnoho pacientů s chronickými potížemi, pro které není konkrétní diagnóza, může být homeopatie důležitou a užitečnou možností léčby. Pokud je homeopatie používána v rámci daných mezí, mohla by doplňovat moderní medicínu jako ‚další nástroj v brašně‘.“ V případě ohrožení života by však bylo možná rozumnější použít konvenčnější způsoby léčby.

Chiropraxe

Existuje řada alternativních metod léčby, které jsou založeny na manipulaci s tělem. Chiropraxe patří zvláště ve Spojených státech k nejčastěji používaným metodám alternativní léčby. Je založena na myšlence, že uzdravení lze podpořit napravením nesrovnalostí páteře. Chiropraktici se proto specializují na manipulace s páteří, aby svým pacientům srovnali obratle.

Konvenční medicína nedokáže vždy poskytnout úlevu při bolestech v dolní části zad. Naproti tomu po chiropraktické léčbě uváděli někteří pacienti velkou úlevu. Doklady o tom, že by chiropraktická manipulace byla používána za jiných okolností než při bolesti jsou vzácné.

Podstatné je, že pokud provádí chiropraktickou manipulaci zkušený odborník, málokdy se vyskytnou nějaké vedlejší účinky. Člověk by si nicméně měl být vědom toho, že při manipulaci s krční páteří hrozí závažné komplikace jako například mrtvice a ochrnutí. Ke snížení rizika komplikací  někteří odborníci doporučují, aby člověk prošel důkladným vyšetřením a zjistilo se tak, zda pro něj určitá manipulace nebude nebezpečná.

Masáž

Téměř všechny kultury již dlouho uznávají, že masáž je prospěšná. O masáži se mluví dokonce i v Bibli. (Ester 2:12) „V tradiční čínské a indické lékařské péči hrají masážní techniky významnou roli,“ uvedl časopis British Medical Journal (BMJ) ze 6. listopadu 1999. „V Evropě zavedl masáž začátkem 19. století Per Henrik Ling, který vytvořil to, co je dnes známo jako švédská masáž.“

Masáž má uvolňovat svaly, zlepšovat krevní oběh a odstraňovat toxické látky, které se nahromadily ve tkáních. Lékaři nyní předepisují masáže u takových potíží, jako jsou bolesti zad, hlavy a u zažívacích poruch. Většina lidí, kteří chodí na masáže, říká, že se po nich cítí dobře. Podle doktorky Sandry McLanahanové „souvisí osmdesát procent nemocí se stresem a masáž do určité míry stres odstraňuje“.

„U většiny masážních technik hrozí malé nebezpečí nežádoucích účinků,“ uvedl časopis BMJ. „Kontraindikace pro masáž jsou založeny převážně na praktickém uvažování (například, že spáleniny se nemají třít nebo končetiny s trombózou hlubokých žil se nesmí masírovat) ... Neexistují žádné doklady o tom, že u pacientů s rakovinou by masáže podporovaly rozsev metastáz.“

„Masáže se stávají běžnou záležitostí, a tak se lidé více zajímají o to, zda maséři jsou dostatečně vyškoleni, což by samozřejmě měli být,“ poznamenal E. Houston LeBrun, bývalý prezident Amerického sdružení masážní terapie. Aby se neprofesionálnímu jednání předešlo, měli by se podle časopisu BMJ „pacienti ujistit, že člověk provozující masáž je zaregistrovaný u odpovídající řídící organizace“. Zpráva za minulý rok uváděla, že tito terapeuti jsou povoleni ve 28 státech Spojených států.

Akupunktura

Akupunktura je léčebná technika, která se stala ve světě poměrně populární. Pojem „akupunktura“ sice zahrnuje několik odlišných technik, ale nejčastěji to znamená  použití jemných jehliček, které jsou zavedeny do specifických oblastí těla s cílem dosáhnout terapeutické reakce. Výzkum provedený během několika posledních desetiletí ukazuje, že v některých případech se mohou při akupunktuře uvolňovat neurochemické látky jako například endorfiny, které pomáhají zmírnit bolest a zánět.

Z některých výzkumů vyplývá, že akupunktura může být účinná při léčbě řady potíží a může být bezpečnou alternativou anestetik. Světová zdravotnická organizace uznává použití akupunktury při léčbě 104 chorobných stavů. A výbor, který sestavily Americké národní ústavy zdraví, uvedl doklady o tom, že akupunktura je vhodná k léčbě pooperačních bolestí, svalových bolestí, menstruačních křečí a nevolnosti, ale i zvracení při chemoterapii a v těhotenství.

Při akupunktuře se sice závažné vedlejší účinky objevují vzácně, nicméně jednotlivci mohou pociťovat bolest, pálení nebo mohou mít sníženou citlivost. Nebezpečí infekce lze snížit na minimum správnou sterilizací jehel nebo použitím jehel jednorázových. Mnozí akupunkturisté nemají dostatečnou lékařskou erudici k tomu, aby stanovili správnou diagnózu nebo doporučili jinou vhodnější léčbu. Přehlížet tento nedostatek diagnostické způsobilosti by bylo nerozumné, obzvláště pokud by akupunktura měla pomoci zmírnit příznaky nějakého chronického stavu.

Velké možnosti volby

Uvedli jsme jen několik ukázek z mnoha druhů léčby, jež se nyní na některých místech běžně řadí mezi alternativní metody. V budoucnosti možná budou některé z nich, ale i ty, které zde uvedeny nebyly, pokládány za konvenční, jak tomu již je v některých částech světa. Pochopitelně, že jiné možná přestanou být používány, nebo dokonce získají špatnou pověst.

Žel, bolest a nemoci jsou nedílnou součástí toho, co lidé zažívají — jak to velmi výstižně uvádí Bible: „Víme totiž, že všechno tvorstvo nadále spolu sténá a je spolu v bolesti až dosud.“ (Římanům 8:22) Je samozřejmé, že lidstvo hledá úlevu. Kam se ale můžeme obrátit? Prosíme, věnujte pozornost některým postřehům, jež vám mohou při volbě léčby pomoci.

[Rámeček a obrázek na straně 8]

Kombinování bylin a léků — JAKÁ JSOU RIZIKA?

Lidé jsou často upozorňováni na to, aby současně nebrali určité léky ani léky nekombinovali s alkoholickými nápoji. Hrozí nějaké nebezpečí také při užívání určitých bylin společně s léky? Jak často k tomu dochází?

Jeden článek v časopise The Journal of the American Medical Association se zabýval „současným používáním léků a rostlin“. Psalo se tam: „Ze 44% dospělých, kteří řekli, že pravidelně berou léky, skoro každý pátý (18,4%) uvedl, že současně užívá nejméně jeden rostlinný produkt či vysoké dávky vitamínů nebo oboje.“ Je důležité mít informace o možných nebezpečích tohoto zvyku.

Lidé užívající rostlinné produkty by se tím měli zabývat také v případě, že se mají podrobit nějaké lékařské proceduře, při které budou v narkóze. Doktor John Neeld, který je prezidentem Americké anesteziologické společnosti, k tomu řekl: „Vypráví se o tom, že některé populární byliny, jako například ženšen a třezalka, mohou způsobit velké výkyvy krevního tlaku. To může být během narkózy velmi nebezpečné.“

Tento lékař dodal: „Jiné rostliny, jako jinan dvoulaločný, zázvor a kopretina řimbaba, mohou snižovat krevní srážlivost, což je zvláště nebezpečné při epidurální anestezii — pokud totiž dojde ke krvácení v blízkosti míchy, může to vést k ochrnutí. Třezalka může také zesilovat účinek některých narkotik nebo anestetik.“

Je zřejmé, že je životně důležité znát potenciální nebezpečí, které plyne z kombinovaného užívání určitých bylin a léků. Zvláště těhotné a kojící ženy by si měly být vědomy toho, že kombinace určitých bylin a léků může poškodit jejich dítě. Pacienti by tedy měli být povzbuzováni, aby s tím, kdo pečuje o jejich zdraví, mluvili o tom, jaké léky berou, ať jde o prostředky léčby alternativní nebo jiné.

[Obrázky na straně 7]

Některé byliny jsou při léčbě zdravotních problémů užitečné

Ploštičník

Třezalka

[Podpisek]

© Bill Johnson/Visuals Unlimited

[Obrázek na straně 7]

Aby se dosáhlo co nejlepších výsledků, musí pacienti a ti, kdo jim poskytují zdravotní péči, spolupracovat