Přejít k článku

Přejít na obsah

Alternativní léčebné metody — Proč je tolik lidí využívá?

Alternativní léčebné metody — Proč je tolik lidí využívá?

 Alternativní léčebné metody — Proč je tolik lidí využívá?

ALTERNATIVNÍ neboli doplňková medicína zahrnuje široké spektrum léčebných technik a prostředků. Mnohé z nich spadají do obecného označení naturopatie (přírodní léčba), což je systém léčby, který klade důraz na používání přírodních látek nebo fyzikálních prostředků, jež upravují tělesný stav a umožňují tělu, aby se uzdravilo samo. Velké množství těchto léčebných postupů, jež byly po staletí běžně používány, potom moderní medicína na dlouhou dobu používat přestala nebo je přehlížela.

 Vydání časopisu Journal of the American Medical Association z 27. srpna 1960 například uvedlo, že chlazení popálenin bylo „ve starověku známo, ale zdá se, že lékaři i neodborníci tuto skutečnost přehlížejí. Přesto, že všechny sporadické zmínky v literatuře tuto formu léčby chválily, dnes se běžně nevyužívá. Skutečně, většina lékařů říká, že ‚se to nedělá‘, ačkoli nikdo vlastně neví proč.“

Konvenční medicína však v posledních desetiletích aplikaci studené vody nebo studených obkladů na popáleniny opět doporučuje. Časopis The Journal of Trauma ze září 1963 uvedl: „Zájem o použití chladné vody při počáteční léčbě popálenin vznikl poté, když o tom Ofeigsson a Schulman v roce 1959 a 1960 podali zprávu. V posledním roce naše pacienty touto metodou léčíme a naše klinické výsledky jsou povzbudivé.“

Léčba studenou vodou je relativně bezpečná a určitě poskytuje osvěžující úlevu. Alternativní medicína využívá hydroterapii, která různými způsoby používá vodu k léčbě onemocnění, a různé formy této léčby nyní uznává i moderní medicína. *

Terapeuti v alternativní medicíně také často k léčbě nemocí používají byliny. Na některých místech země se to dělá již stovky, nebo dokonce tisíce let. Například v Indii bylo používání rostlin dlouho základní složkou medicíny. Léčivou sílu určitých bylin mnoho lékařů dnes prakticky všude uznává.

Pozoruhodná zkušenost

Asi před sto lety byl Richard Willstätter, který později začal studovat biochemii rostlin, ovlivněn tím, co se stalo desetiletému Seppovi Schwabovi, což byl jeho blízký přítel. Sepp dostal do nohy těžkou infekci a lékaři řekli, že pokud mu mají zachránit život, je třeba nohu amputovat. Seppovi rodiče však tuto operaci odložili do příštího rána. Mezitím vyhledali jednoho pastýře, který byl znám tím, že používal rostlinné léky. Pastýř nasbíral několik typů rostlin, které krájel nadrobno tak dlouho, až se tato masa začala podobat vařenému špenátu, a dal ji Seppovi na ránu.

Zánět se do rána zmírnil a operace byla opět odložena. S léčbou se pokračovalo a za nějakou dobu se rána zahojila úplně. Willstätter šel studovat chemii na Mnichovskou univerzitu v Německu a později dostal Nobelovu cenu za objevy, které souvisely s jeho studiem rostlinných barviv, zvláště pak chlorofylu. Je zajímavé, že asi 25 procent dnes  používaných farmaceutických přípravků je buď zčásti nebo zcela odvozeno od chemických látek, které se přirozeně vyskytují v rostlinách.

Je zapotřebí projevovat vyrovnanost

Je však třeba připustit, že to, co u jednoho člověka dělá divy, u jiného může mít jen malý účinek. Účinek každého druhu léčby závisí na celé řadě faktorů, kupříkladu na tom, o jaký typ nemoci se jedná a jaký průběh má a na celkovém zdravotním stavu pacienta. Určitou roli hraje i to, kdy je léčba zahájena.

Alternativní metody obvykle působí pomaleji než metody klasické, takže nemoc, která by byla při včasné diagnóze a léčbě potlačena, se může dostat do stadia, kdy jsou pro záchranu života nutné silné léky nebo operace. Může být tedy nerozumné lpět na jednom druhu léčby, jako by to byl jediný způsob léčby určitého zdravotního problému.

Alternativní medicína se od medicíny konvenční liší v přístupu ke zdraví. Její léčebné metody se obvykle více zabývají prevencí a zaměřují se na životní styl a prostředí člověka a na to, jak tyto faktory ovlivňují jeho zdraví. Jinými slovy, lidé poskytující alternativní léčebné metody se obvykle zabývají celým člověkem, a ne jen postiženým orgánem či nemocí jako takovou.

Velká přitažlivost alternativní medicíny spočívá nepochybně ve vědomí, že se používají přírodní produkty a léčebné metody, které jsou jemnější a méně nebezpečné než ty, jež se používají v konvenční medicíně. Vzhledem k tomu, že zájem najít bezpečné a účinné způsoby léčby roste, uvedeme v následujícím článku několik příkladů alternativních typů léčby.

[Poznámka pod čarou]

^ 5. odst. Viz anglické vydání Probuďte se! z 22. června 1988, strany 25 a 26.