Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Únosy Píši, abych Vám zvláště poděkovala za sérii článků „Únosy — Celosvětová hrozba“. (22. prosince 1999) Minulý měsíc došlo v supermarketu, kde pracuji, k loupežnému přepadení. Vešli tam dva maskovaní muži a jeden mířil na lidi zbraní. Články ukazovaly, že by lidé v této situaci měli dělat, co se jim řekne, a proto jsem se nebránila, když mi svázali ruce i nohy, na oči mi dali pásku a posadili mě na zem. Ukradli 9 500 000 jenů (přibližně 90 000 amerických dolarů). Zůstala jsem však klidná a nic se mi nestalo. Článek přišel v pravý čas.

S. H., Japonsko

Líbí se mu Probuďte se! Jsem sice členem církve Boží shromáždění, ale přesto čtu Probuďte se! Ještě jsem nikdy nečetl tak kvalitní časopis s tolika různorodými náměty. Nemám doma televizi, ale často se svými přáteli diskutuji o aktuálních námětech, protože o nich čtu ve Vašem časopise.

A. B. A., Brazílie

Hladce oholen Článek „Hladce oholen, dobře naladěn“ (22. ledna 2000) vyšel z mého hlediska v pravou chvíli. Můj manžel nyní potřebuje trvalou péči a nemůže se již holit. Vaše čtyři podněty ohledně holení mi velmi pomohly. Manžel nyní chce, abych jej holila denně.

L. D., Německo

Lhaní Domnívám se, že článek „Co říká Bible: Lhaní — Je někdy omluvitelné?“ (8. února 2000) podněcuje k přemýšlení. Ať jde o jakoukoli rozumnou definici, neodsuzuje snad Bible každý klam?

D. S., Spojené státy

Podle Bible znamená lhát většinou říkat něco nepravdivého někomu, kdo je oprávněn vědět pravdu, a to s tím záměrem, že ten člověk či jiná osoba mají být oklamáni nebo poškozeni. Bohabojní lidé jako Abraham, Izák, Raab a David se dopustili určité formy klamu, ale nebyli odsouzeni jako lháři. Udělali to pochopitelně za mimořádných okolností. Jejich jednání tedy neopravňuje ke zbytečnému klamání. Pokud by například křesťan u soudu přísahal, že bude mluvit pravdu, má buď mluvit pravdu, nebo mlčet. (Red.)

Rodiny bez otce Číslo z 8. února 2000 se zabývá začarovaným kruhem, v němž se ocitají děti bez otce. („Rodiny bez otce — Jak se vymanit ze začarovaného kruhu“) Nedokážu ani slovy vyjádřit, jak zklamaná a rozhněvaná jsem byla, když jsem to dočetla. Tím, že se zabýváte různými starostmi těchto otců, jako je právo navštěvovat dítě a jejich špatná ekonomická situace, vlastně jejich chování schvalujete. Proč je nepokáráte? Proč je nevybídnete, aby své chyby napravili?

S. L., Spojené státy

Chápeme, že pro někoho musí být čtení takového materiálu velmi bolestné, zvláště pokud ho partner opustil. Cílem tohoto článku však nebylo kárat muže. Snažili jsme se naopak pomoci oběma stranám, aby pochopily, jak složité jsou tyto otázky. Těm, kdo byli opuštěni, jsme také poskytli praktické rady. Stojí za povšimnutí, že v závěrečném článku „Rodiny bez otce — Jak se vymanit ze začarovaného kruhu“ je uveden tento výrok: „Současný trend v rodinách lze zastavit jen tím, že lidé budou ochotni udělat ve svém způsobu myšlení, v postojích, chování a morálce hluboké změny.“ (Red.)

Když jsem na titulní stránce uviděla děvčátko s otcem, zalily se mi oči slzami. Vždy jsem si přála mít se svým otcem takový vztah. Článek mi pomohl do určité míry pochopit, proč se v naší rodině stalo to, co se stalo. Bylo to jako paprsek slunečního světla, který pronikl minulostí a osvětlil skličující otázky, které jsem si tolik let kladla.

M. M., Spojené státy