Přejít k článku

Přejít na obsah

Náš ohromující vesmír — Je dílem náhody?

Náš ohromující vesmír — Je dílem náhody?

 Náš ohromující vesmír — Je dílem náhody?

NĚKTEŘÍ lidé říkají: ‚Ano, náš vesmír je věcí pouhé náhody.‘ Jiní — zvláště ti, kdo jsou nábožensky zaměřeni — s tím nesouhlasí. A ostatní si nejsou zcela jisti. Co si myslíte vy?

Ať je váš názor jakýkoli, bezpochyby budete souhlasit s tím, že náš vesmír je úžasný. Uvažujme o galaxiích. Odhaduje se, že v pozorovatelném vesmíru jich je asi sto miliard. Každá je seskupením hvězd, jejichž počet je v rozmezí od méně než miliardy až po více než bilion.

Většina galaxií je uspořádána v kupách, které obsahují několik desítek až několik tisíc galaxií. Například naše sousední galaxie v Andromedě je popisována jako dvojče naší Mléčné dráhy. Tyto dvě ohromné hvězdné soustavy jsou navzájem vázány gravitací. Spolu s několika málo dalšími sousedními galaxiemi tvoří součást jedné kupy.

Vesmír se skládá z nesčetného množství kup galaxií. Některé kupy jsou gravitací vázány k jiným kupám a tak vytvářejí nadkupy. V tomto měřítku však gravitace již přestává působit. Vědci zjišťují, že nadkupy se od sebe navzájem vzdalují. Jinými slovy, vesmír se rozpíná. Tento úžasný objev naznačuje, že vesmír měl nějaký počátek a že na tomto počátku byl mnohem menší a měl mnohem větší hustotu. Zrození vesmíru se často označuje jako velký třesk.

Někteří vědci vážně pochybují o tom, že člověk bude vůbec někdy schopen zjistit, jak vesmír vznikl. Jiní přemýšlejí o různých způsobech, jak vesmír mohl začít existovat bez inteligentní příčiny. Časopis Scientific American v čísle z ledna 1999 pojednával o námětu „Jak začal vesmír?“. Některé teorie vědců již byly shledány jako neuspokojivé. Časopis říká: „Žel, pro astronomy může být velmi obtížné ... kteroukoli z těchto představ ověřit.“

Představa, že vesmír vznikl sám od sebe, vyžaduje víru v to, co vědci popisují jako „šťastná náhoda“ nebo „shoda okolností“. Vesmír je například tvořen velkým množstvím těch nejjednodušších  atomů — atomů vodíku a helia. K životu je však nezbytný nejen vodík, ale také spousta složitějších atomů, zvláště atomy uhlíku a kyslíku. Vědci nějakou dobu nechápali, odkud tyto vzácné atomy pocházejí.

Je pouhou shodou okolností, že složité atomy, které jsou nezbytné pro existenci života, se vytvářejí v nitru určitých obřích hvězd? A je pouhou náhodou, že některé z těchto obřích hvězd explodují jako supernovy a při tom vymrští do prostoru svůj poklad v podobě vzácných atomů? Sir Fred Hoyle, který se na těchto objevech podílel, řekl: „Nevěřím, že by nějaký vědec, který prozkoumal doklady, nedospěl k závěru, že zákony jaderné fyziky byly úmyslně navrženy.“

Podívejme se tedy blíže na hmotu, z níž je náš vesmír vytvořen.

[Rámeček a obrázek na straně 4]

INFLAČNÍ TEORIE

Někteří vědci se domnívají, že určité vlastnosti raného vesmíru, například jeho přesnou rychlost rozpínání, je možné vysvětlit, aniž by bylo zapotřebí brát v úvahu nějakou inteligentní příčinu. Odvolávají se na teorii či teorie, kterým se říká inflační. Teorie inflačního vesmíru se však nezabývá otázkou jeho vzniku. Počítá s tím, že před naším vesmírem již existovalo něco, z čeho náš vesmír náhodou vznikl.

Podle inflační teorie se vesmír o velikosti menší než atom během méně než jedné sekundy rozrostl na velikost přesahující rozměry naší galaxie. Od té doby se vesmír údajně dále rozpíná menší, tedy normální rychlostí. Viditelná část našeho vesmíru je dnes považována za nepatrný zlomek vesmíru většího. Zastánci inflační teorie tvrdí, že i když se viditelný vesmír jeví ve všech směrech stejně uspořádaný, větší neviditelná část možná vypadá jinak, a možná je dokonce chaotická. Astrofyzik Geoffrey Burbidge říká: „Inflaci nelze nikdy ověřit pozorováním.“ Inflační teorie je ve skutečnosti v rozporu s novými doklady založenými na pozorováních. Nyní je zřejmé, že kdyby byly tyto teorie pravdivé, musela by existovat hypotetická nová síla, síla antigravitační. Vědec Howard Georgi, působící na Harvardově univerzitě, popsal inflaci jako „podivuhodný druh vědeckého mýtu, který je přinejmenším stejně důvěryhodný jako kterýkoli jiný mýtus o stvoření, jenž jsem kdy slyšel“.

[Obrázek na straně 3]

Téměř každý objekt na tomto snímku získaném pomocí Hubblova kosmického teleskopu je galaxie

[Podpisek]

Strany 3 a 4 (rozmazané snímky): Robert Williams a the Hubble Deep Field Team (STScI) a NASA

[Obrázky na straně 4]

„Zákony jaderné fyziky byly úmyslně navrženy.“ (Sir Fred Hoyle, s fotografií supernovy 1987A)

[Podpisky]

Dr. Christopher Burrows, ESA/STScI a NASA

Foto, s laskavým svolením N. C. Wickramasinghe