Přejít k článku

Přejít na obsah

Mexické pyramidy

Mexické pyramidy

 Mexické pyramidy

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V MEXIKU

VĚTŠINA lidí v dnešní době ví, že v Egyptě stojí pyramidy. Mnoho staveb podobných pyramidám našli archeologové také v Americe a zejména v Mexiku. Mexické pyramidy jsou stejně jako egyptské pyramidy staré mnoho století a rovněž jsou zahaleny tajemstvím.

Egyptská pyramida je hrobka symetricky obložená ohromnými kameny. K hrobce, nejdůležitější části pyramidy, vedou vnitřní spojovací chodby. Mexická pyramida je však obrovská hromada hlíny, kde na samém vrcholku stojí chrám, k němuž se dá vystoupit po vnějším schodišti. Pyramidy objevené v Americe neměly — až na několik výjimek — úlohu hrobek.

Teotihuacán — „Město bohů“

K nejvýznačnějším místům, kde stojí pyramidy, patří v Mexiku Teotihuacán. Je to město, které leží přibližně 50 kilometrů na severovýchod od města Mexiko, a pro antropology a archeology je dosud tajemstvím. Ti, kdo tuto starověkou metropoli postavili, ji opustili více než 500 let před tím, než se objevila aztécká kultura. Jméno Teotihuacán pochází z jazyka nahuatl a znamená „Město bohů“ nebo „Kde se lidé stávají bohy“. Předpokládá se, že město takto pojmenovali Aztékové, když tam zavítali.

George Stuart, jeden z redaktorů časopisu National Geographic, píše, že „Teoti​hua​cán byl prvním opravdovým městským centrem na západní polokouli... Vznikl přibližně na začátku křesťanské éry, existoval asi sedm století a později zmizel ze scény a stal se legendou. Odhaduje se, že v období svého vrcholného rozkvětu — přibližně v roce 500 n. l. — měl asi 125 000 až 200 000 obyvatel.“

Téměř uprostřed Teotihuacánu stojí velká Pyramida Slunce. Základna má rozměry asi 220 krát 225 metrů a v pěti terasách vystupuje do nynější výšky přibližně 65 metrů. Kdo se chce dostat na vrchol této pyramidy, musí vystoupit po více než 240 schodech. Na severu tohoto starověkého města leží Pyramida Měsíce, která dosahuje výšky přes 40 metrů. Na vrcholu těchto dvou hlavních pyramid kdysi stály chrámy.

V posledních desetiletích přibylo o těchto pyramidách mnoho poznatků. Nicméně, jak uvádí George Stuart, „o původu Teotihuakánců, o tom, jakým jazykem mluvili, jak byla ​organizována jejich společnost a co způsobilo jejich úpadek, dosud nevíme téměř nic“.

Pyramidy na jiných místech

Přímo uprostřed města Mexiko je možné navštívit hlavní chrám Aztéků. V dohledu sice není žádná pyramida, ale dosud je možné vidět pozůstatky pyramidální stavby, která byla základnou Hlavního chrámu. Tam archeologové objevili dva oltáře, na nichž byly předkládány lidské oběti.

Chichén Itzá patří v Mexiku k nejnavštěvovanějším místům s pyramidami. Ačkoli v oblasti, kde žili Mayové, je mnoho starověkých rozvalin, tyto stavby jsou nejdostupnější, protože leží blízko města Méridy na Yucatánu. I když byly postaveny na území Mayů, je z nich patrné, že v těchto oblastech měli kdysi vliv Toltékové. Některé stavby svědčí o tom, že stavitelé měli rozsáhlé znalosti v oblasti matematiky a astronomie.

 V Palenque návštěvníci najdou působivý komplex mayských staveb obklopený chiapaskou džunglí. Mezi mnoha pyramidami a budovami je možné vidět Palác a Chrám Nápisů. Chrám Nápisů „je jeden z nejznámějších chrámů v celé Mezo​americe, protože to nebyl pouhý podstavec pro chrám jako všechny ostatní stavby, ale pohřební památník,“ píše kniha The Mayas—3000 Years of Civilization (Mayové — civilizace stará 3 000 let). „Uvnitř je klenuté schodiště, které vede dolů do nejpozoruhodnější pohřební komory, jaká kdy byla v mayské oblasti objevena.“ Tato hrobka byla postavena pro Pacala neboli Uoxoca Ahaua, vládce, který žil v sedmém století.

To jsou jen některé z mexických pyramid. Další rozvaliny a pyramidy je možné najít na mnoha místech po celém Mexiku. Obrovské pyramidy jsou také v Guatemale a Hondurasu. Ze všech těchto starověkých staveb je patrné, že obyvatelé mezoamerické oblasti chtěli svá místa k uctívání stavět na vyvýšených základech. Walter Krickeberg, autor knihy Las Antiguas Culturas Mexicanas, napsal: „Zvyk stavět chrámy na stupňovitém základu pochází až ze starověkého uctívání výšin.“ A dodává: „Zatímco my se domníváme, že nebesa se podobají ‚klenbě‘, pro jiné národy jsou představována horou, jejíž pomocí slunce ráno vychází a večer zapadá; z toho důvodu jsou její svahy stupňovité jako stěny obrovské budovy. Tato ‚umělá hora‘ ... tedy byla přetvořena ve stupňovitou pyramidu a — jak se odvodilo z legend a zvyků — mnoha mezoamerickými národy byla přeměněna na symbol nebes.“

Tato představa badatelům Bible možná připomíná biblickou zprávu o babylónské věži, která se stavěla ve městě, jež se později stalo známým jako Babylón. První Mojžíšova 11:4 o stavitelích této věže sděluje: „Nyní řekli: ‚Pojďme, postavme si město a také věž s vrcholkem v nebesích a učiňme si proslulé jméno.‘“ Nedaleko od rozvalin Babylónu archeologové našli pyramidální stavby nazývané zikkuraty.

Způsob uctívání, který vznikl v Babylónu, se rozšířil do mnoha končin světa a pravděpodobně se dostal také na území, kterému se začalo říkat Mexiko. Nebylo by tedy divu, kdyby babylónské zikkuraty i tamější náboženství byly vzorem pro tajemné a působivé mexické pyramidy.

[Obrázek na straně 16]

Teotihuacán

[Podpisek]

CNCA.-INAH.-MEX Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia

[Obrázek na straně 17]

Palenque