Přejít k článku

Přejít na obsah

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

 Pozorujeme svět

Paříž bez graffiti?

„Tato operativní jednotka je impozantní,“ uvádějí francouzské noviny Le Figaro. Tvoří ji „17 plně vybavených dodávkových vozů, 7 minibusů specializovaných na boj s graffiti, asi deset skútrů a asi 130 pracovníků, kterým pomáhá 16 hlídek, jejichž úkolem je graffiti najít“. Posláním této nové pařížské brigády zaměřené na graffiti je odstranit během jednoho roku 90 procent graffiti na stěnách a roletách pařížských domů — což je odhadem „200 000 metrů čtverečních na obecních a veřejných budovách a 240 000 metrů čtverečních na zdech soukromých budov“. Pokud bude tento cíl uskutečněn, do února 2001 zmizí všechno kromě asi 23 000 čtverečních metrů graffiti na soukromých budovách a „každé nové graffiti by mělo zmizet do 12 dnů od chvíle, kdy bylo objeveno“. Předpokládá se, že celá tato očistná operace bude stát čtyři sta osmdesát milionů francouzských franků (sedmdesát dva milionů dolarů).

Počet přejídajících se lidí je nyní stejný jako počet lidí podvyživených

„V celosvětovém měřítku je počet lidí, kteří mají nadváhu, nyní stejný jako počet lidí hladových a podvyživených,“ uvádějí noviny The New York Times v komentáři ke studii, kterou provedl Worldwatch Institute. Asi 1,2 miliardy lidí je podvyživených a hladových a stejný počet, ne-li větší, je nyní těch, kdo jedí příliš mnoho. Na celém světě dnes trpí špatnou výživou více lidí než kdykoli dříve a počet těch, kdo jsou podvyživeni, ale i těch, kdo se přejídají, roste v každé společnosti. „Vytvořili jsme si způsob života, v němž je míra naší tělesné aktivity snížena natolik, že příjem kalorií vysoko převyšuje náš kalorický výdej, a tento přebytek se mění v tuk,“ řekl prezident Worldwatch Institute Lester R. Brown, když mluvil o rostoucím počtu lidí s nadváhou. „Ve [Spojených státech] bylo jen v minulém roce provedeno 400 000 liposukcí. Z toho je patrné, jak velká tato nerovnováha je.“

Nejvíce domácích mazlíčků mají Američané

Z celkového počtu pěti set milionů domácích zvířat na světě jich asi 40 procent je ve Spojených státech. „Skoro 60 procent domácností zde vlastní nejméně jedno zvíře z celkového počtu sedmdesáti milionů koček, z padesáti šesti milionů psů, ze čtyřiceti milionů ptáků, ze sta milionů ryb, z třinácti milionů morčat a dalších malých savců a z osmi milionů plazů,“ uvádí National Geographic. Na druhém místě co do množství domácích zvířat je Británie, kde lidé chovají převážně kočky a psy. „Ve Francii zase kralují jako mazlíčci ryby, kterých je jednadvacet milionů, a to je více než koček a psů dohromady,“ říká tento časopis.

Japonský Nejvyšší soud rozhoduje ve prospěch svědkyně

Japonský Nejvyšší soud rozhodl, „že chirurgové porušili právo jisté ženy na sebeurčení, když jí během operace dali transfuzi krve. Porušili tím totiž slib, že jí krev nedají ani v případě, že by kvůli tomu měla zemřít,“ uvádějí noviny Daily Yomiuri. „Bylo to poprvé, kdy Nejvyšší soud vynesl rozhodnutí, že pacientovo právo rozhodovat o své léčbě je lidským právem.“ Misae Takedaová, která byla svědkem Jehovovým, dostala v roce 1992 transfuzi krve, když byla po operaci zhoubného nádoru jater ještě pod vlivem sedativ. Čtyři soudci Nejvyššího soudu jednomyslně rozhodli, že lékaři se dopustili chyby, protože Misae nevysvětlili, že by jí mohli dát transfuzi krve, pokud by to během operace pokládali za nutné, a tím ji připravili o právo rozhodnout se, zda chce operaci podstoupit, nebo ne. V soudním rozhodnutí z 29. února 2000 se říká: „Když pacient odmítne přijmout transfuzi kvůli svému náboženskému přesvědčení, musí být jeho přání respektováno.“ Příbuzní pokračovali v soudní při i potom, co Misae v roce 1997 zemřela. (Podrobnosti najdete ve Strážné věži z 15. prosince 1998, strany 26–29.)

Záchrana existujících druhů na zemi

„Zachránit velké množství druhů na světě před vyhynutím není nic nedosažitelného,“ říkají newyorské noviny Daily News. „Vědci, kteří zdokumentovali zmenšující se oblasti panenské přírody, dospěli k velmi překvapujícímu závěru: více než třetina rostlinných i živočišných druhů na této planetě se vyskytuje pouze na 1,4 procenta pevniny.“ Výzkumní pracovníci navrhují, aby se více úsilí  zaměřilo na ochranu 25 oblastí, které jsou bohaté na různé druhy a nacházejí se například v Brazílii, na Madagaskaru, Borneu, Sumatře, v tropických Andách a Karibské oblasti. Většinou se jedná o tropické pralesy. „S několika stamiliony dolarů ročně, které bychom soustředili do těchto klíčových míst, můžeme hodně udělat pro to, aby byla rozmanitost života na zemi zachována v plné míře,“ řekl Russell Mittermeier, prezident organizace Conservation International. Asi 38 procent těchto oblastí je sice již pod právní ochranou, ale je to jen teorie, protože dolování, vypásání a kácení pokračuje.

Šíří se nedostatek duchovních

„Nedostatek duchovních“ se šíří z venkovských oblastí Spojených států do velkých měst, píšou noviny The New York Times. Článek uvádí jako příklad 110 let starou synagogu, jejíž představitelé se více než tři roky marně snažili získat rabína, a říká: „Není to problém jen této synagogy. Je stále obtížnější najmout členy duchovenstva nejen pro synagogy, ale tyto problémy má i římskokatolická církev a protestanti.“ Počet farářů klesl v letech 1992 až 1997 o 12 procent. Mluvčí episkopální církve situaci u nich označil jako vážnou, protože z 15 000 příslušníků duchovenstva se jich méně než 300 narodilo po roce 1964. Více než 22 procent sborů reformního judaismu nemá rabína na plný úvazek. Před pouhými pěti lety bylo víc rabínů než synagog. Někteří duchovní tvrdí, že tuto situaci způsobila „silná ekonomika“, která lidi „láká do lukrativnějších oblastí“. Jiní duchovní říkají, že to je kvůli „ubývající přitažlivosti“ úřadu duchovního. Rabín Sheldon Zimmerman, který je prezidentem Hebrew Union College, varuje: „Pokud nějakým způsobem nezvýšíme počet lidí, kteří si zvolí náboženskou profesi, bude to pro organizovaný náboženský život katastrofa.“

Při čištění zubů je potřebná opatrnost

„Možná si drhnete zuby nadměrně,“ říká zpráva v časopise The Wall Street Journal. „Tomuto problému se běžně říká ‚abraze zubů z čištění‘ a může mít za následek citlivé zuby, ustupování dásní a narušení kořenu zubu.“ Odhaduje se, že 10 až 20 procent obyvatel Spojených států „má poškozené zuby nebo dásně v důsledku nadměrného drhnutí“. Nejvíce jsou ohroženi lidé, kteří si čistí zuby velmi horlivě, a ti, kdo používají kartáček s tvrdšími štětinami. „Ve snaze být důkladní nakonec udělají více škody než užitku,“ říká zubní lékař Milan SeGall. Někteří lidé však mají k tomuto problému genetickou dispozici, protože již od narození mají kolem zubů méně kostní tkáně. Ohroženi jsou také lidé, kteří si pomocí rovnátek nechali zuby narovnat nebo posunout, a ti, kdo skřípají zuby nebo je mívají zatnuté. Odborníci doporučují jako prevenci poškození toto: Používejte měkké kartáčky. Nejdříve si vyčistěte zadní zuby, protože i měkké kartáčky jsou zpočátku poněkud tvrdší a zubní pasta je drsnější. Držte kartáček jemně pouze několika prsty, a ne v sevřené pěsti. Kartáček má svírat s linií dásně úhel 45 stupňů a má se jím jemně pohybovat ve tvaru elipsy, místo abyste jím ‚pilovali‘ sem a tam.

Narovnávání šikmé věže v Pise

Zpráva agentury The Associated Press uvádí, že práce na narovnávání šikmé věže v Pise vedla již v prvních třech měsících tohoto roku k vyrovnání věže o pět centimetrů. Inženýři jsou přesvědčeni, že do června 2001 bude věž dostatečně pevná, aby byla opět přístupná veřejnosti. Na tuto věž z 12. století turisté vystoupili naposledy před více než deseti lety, kdy její vychýlení bylo posouzeno jako nebezpečné a začalo se usilovat o její narovnání. Nyní jsou práce v konečné fázi a předpokládá se, že po jejich dokončení bude vychýlení věže o 50 centimetrů menší. Před otevřením bude odstraněno 800tunové vyvažovací olověné závaží, které bylo položeno během vyrovnávacího procesu ke spodku věže, a deset ocelových obručí, které byly pro zvýšení pevnosti kolem ní nasazeny.

Další výhody kojení

„Kojení poskytuje novorozenci nejen protilátky, které ho chrání před průjmy, ušní infekcí a alergiemi, ale může jej také chránit před rakovinou,“ říká časopis Parents. V jedné studii, kterou provedlo Centrum pro výzkum rakoviny při Minnesotské univerzitě, se zjistilo, že na rozdíl od dětí uměle živených je u kojených dětí méně pravděpodobné, že dostanou leukemii, což je nejčastější forma dětské rakoviny. U dětí kojených alespoň jeden měsíc bylo riziko nižší o 21 procent a u dětí kojených šest měsíců nebo déle bylo toto riziko nižší dokonce o 30 procent.