Přejít k článku

Přejít na obsah

Od Olympie po Sydney

Od Olympie po Sydney

 Od Olympie po Sydney

MNOZÍ lidé pokládají olympijské hry za nejvýznamnější sportovní soutěž. „Žádná jiná sportovní událost nevyvolává takový zájem,“ říká dílo The World Book Encyclopedia. „Hry navštíví několik milionů lidí a stamiliony lidí po celém světě je sledují v televizi.“

Stručné dějiny

Olympijské hry vznikly před několika tisíci lety. Starověcí Řekové byli přesvědčeni, že duchům mrtvých působí sport potěšení, a proto pořádali národní slavnosti, kde se náboženství mísilo se sportem. Patřily k nim isthmické, nemejské, olympijské a pýthijské hry. Největší vážnosti se těšily olympijské hry, protože byly pořádány na počest Dia, kterého Řekové pokládali za krále bohů.

Zpočátku měly olympijské hry zřejmě jen jednu disciplínu, totiž závod v běhu. Časem však byly zařazeny další soutěže, jako například závody vozů a tvrdé zkoušky vytrvalosti. Návštěvníci sem při této příležitosti přicházeli zdaleka. Pro zajištění jejich bezpečnosti, bylo v období před hrami a po nich vyhlašováno příměří.

Když se k moci dostal Řím, začaly olympijské hry upadat. Mnoho Římanů se totiž na sportovce dívalo s určitým pohrdáním. Výjimkou byl císař Nero. V roce 67 n. l. se zúčastnil her a vyhrál každou disciplínu, ve které soutěžil. Zdá se, že ostatní závodníci věděli, co je pro ně výhodné. Stejně se však v roce 394 n. l. olympijské hry přestaly konat.

Znovuzavedení olympijských her

Na pláni, kde ležela starověká Olympie, provedli němečtí archeologové vykopávky, díky kterým po 15 stoletích vyšly najevo skutečnosti, jež oživily zájem o tyto hry. Devětadvacetiletý Francouz baron Pierre de Coubertin potom navrhl, aby se tyto závody znovu zavedly. A tak v roce 1896 proběhly v Aténách první novodobé olympijské hry. Od té doby se až na vzácné výjimky konají olympijské hry každé čtyři roky.

Mnozí lidé dnes tyto hry netrpělivě očekávají. Letos se budou konat od 15. září do 1. října v australském Sydney. Zařazeno je 28 sportovních odvětví, 292 disciplín a 635 závodů nebo zápasů, a her se zúčastní celkem více než 10 300 sportovců.

V posledních letech však kolem olympiád začaly být spory. Mnozí lidé dokonce říkají, že došlo ke krizi olympijských ideálů. Pohled do zákulisí nejen mnoho prozradí, ale je také zneklidňující.

[Podpisek obrázku na straně 3]

Scala/Art Resource, NY