Přejít k článku

Přejít na obsah

Boj s „polibkem“ smrti

Boj s „polibkem“ smrti

 Boj s „polibkem“ smrti

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V BRAZÍLII

Blíží se k vám, když za hluboké noci tvrdě spíte. Nevzbudí vás. Dokonce se ani nepohnete, když dostanete zhoubný „polibek“.

TÍMTO nočním vetřelcem je dravá ploštice rodu Triatoma, které se také říká „líbající brouk“ a která žije v Jižní Americe. Dlouhý „polibek“ tohoto hmyzu, když pomalu saje vaši krev, může trvat až 15 minut. Tento „polibek“ sám o sobě vám neublíží. Avšak trus ploštic, který zůstane na kůži, může obsahovat mikroorganismus, jenž se nazývá Trypanosoma cruzi neboli zkráceně T. cruzi. Pokud se očima, ústy nebo otevřenou ranou tento parazit dostane do vašeho těla, může způsobit americkou trypanosomiázu, která je známa spíše jako Chagasova nemoc.

V akutním stadiu je nejvýraznějším příznakem této nemoci otok oka. Potom se může objevit únava, horečka, ztráta chuti k jídlu nebo průjem. Za jeden až dva měsíce příznaky zmizí i bez léčby. To nejhorší však teprve přijde. Za 10 nebo 20 let se u nakaženého člověka vyvinou srdeční problémy, k nimž patří poruchy srdečního rytmu, nebo dokonce selhání srdce. *

Odhaduje se, že Chagasovou nemocí je nakaženo až osmnáct milionů lidí a asi 50 000 jich každý rok zemře. Ne každý nemocný se nakazil přímo kousnutím ploštice. Kojené děti například dostaly nemoc od infikované matky. Těhotná žena může tuto chorobu přenést na své nenarozené dítě nebo jej může nakazit během porodu. K dalším způsobům přenosu patří transfuze kontaminované krve a požití syrové potravy obsahující T. cruzi. *

Jak lze proti Chagasově nemoci bojovat? Množení ploštic účinně zastaví insekticidy. Postřiky v domácnosti jsou však nepříjemné a musí se každých šest měsíců opakovat. Federální univerzita v Rio de Janeiru přišla s určitou alternativou — je to nátěr obsahující insekticid. Tento výrobek byl zkoušen ve 4 800 domácnostech. S jakým výsledkem? V osmdesáti procentech těchto domácností ani po dvou letech nebyl žádný hmyz. Vědci také objevili, že listy neemu neboli brazilského cinamomo obsahují netoxickou látku (azadirachtin), která se rozkládá biologickou cestou a která nejenže vyléčí infikované ploštice, ale také zabrání, aby se zdravé ploštice staly hostiteli trypanozomy.

Jak pomoci nakaženým lidem

Existuje pro miliony lidí, kteří jsou nakaženi Chagasovou nemocí, nějaká naděje? Ano. Mezinárodní tým vědců se snaží odhalit tajemství 10 000 genů T. cruzi. To by umožnilo vytvořit diagnostická vyšetření, očkování a daleko silnější léky.

 V červenci 1997 vědci vyslali v raketoplánu Columbia jednu ze základních bílkovin T. cruzi do vesmíru, takže mohou její strukturu studovat v téměř beztížném stavu. To je základní krok v rozvoji léků, jež budou odpovídat struktuře T. cruzi. Hledání nových léků je důležité, protože když se nemoc dostane do pokročilejšího stadia, není v současné době žádný lék účinný. *

Brazilská bioložka Constança Brittová ví, jak prospěšná je včasná léčba, a proto vyvinula test na základě řetězové reakce polymerázy, který umožňuje stanovit diagnózu nemoci během dvou dnů. Žel, když je nemoc v počáteční fázi, mnozí lidé si vůbec nejsou vědomi toho, že ji mají.

Klíčová je prevence

A konečně, jaká opatření můžete podniknout, pokud žijete v místě, kde se vyskytují dravé ploštice?

▪ Pokud spíte v domě z hlíny nebo s doškovou střechou, snažte se používat moskytiéru.

▪ Používejte insekticidy. Snižují riziko přenosu infekce.

▪ Opravte trhliny a praskliny ve stěně, protože ploštice se v nich mohou množit.

▪ Udržujte dům čistý, to se týká i ploch za obrazy a za nábytkem.

▪ Občas vyložte matrace a přikrývky na slunce.

▪ Pamatujte, že přenašeči mohou být divoká i domácí zvířata.

▪ Pokud se u nějakého hmyzu domníváte, že se jedná o dravou ploštici, nechte si to v nejbližším zdravotnickém středisku ověřit.

[Poznámky pod čarou]

^ 5. odst. Příznaky jsou různé a některé nejsou typické jen pro Chagasovu nemoc. Jsou zde tedy uvedeny pro celkový přehled a nemají sloužit ke stanovení diagnózy této nemoci. Mnozí lidé nemají žádné příznaky, dokud se nemoc nedostane do chronického stadia.

^ 6. odst. Americká Střediska pro sledování nemocí a prevenci uvádějí, že v některých zemích se ne vždy provádí testování krve na Chagasovu nemoc.

^ 10. odst. K léčení infekce způsobené T. cruzi lékaři používají nifurtimox, který však mívá velmi závažné vedlejší účinky.

[Rámeček na straně 13]

Jak byla Chagasova nemoc objevena

V roce 1909 pracoval brazilský lékař Carlos Chagas ve státě Minas Gerais v Brazílii, kde stavbu železnice brzdila malárie. Tento lékař si uvědomil, že mnoho pacientů má příznaky, které byly odlišné od příznaků všech známých nemocí. Všiml si také, že domy v této oblasti byly plné ploštic, které se živí krví. Když Chagas zkoumal obsah střev tohoto hmyzu, objevil nového prvoka. Pojmenoval ho Trypanosoma cruzi na počest svého přítele a vědce Oswalda Cruze. Nová nemoc však byla pojmenována podle Carlose Chagase, protože provedl důkladný výzkum, který vedl k objevení této choroby.

[Obrázek na straně 12 a 13]

Vesnická obydlí často bývají plná dravých ploštic

[Podpisek]

Foto: PAHO/WHO/P. ALMASY