Přejít k článku

Přejít na obsah

Pomáhají lidem vymanit se z trestné činnosti

Pomáhají lidem vymanit se z trestné činnosti

 Pomáhají lidem vymanit se z trestné činnosti

OD NAŠEHO DOPISOVATELE VE FRANCII

NEDÁVNÉ události vynesly do popředí znepokojivé zprávy o porušování zákona a pořádku v mnoha zanedbaných francouzských městských oblastech. Jak napsal francouzský časopis L’Express, „za šest let vzrostlo násilí ve městech prakticky pětinásobně“. Navíc se výrazně zvyšuje počet nezletilých, kteří jsou zapleteni do násilných trestných činů.

Delikventi jsou nejen zapleteni do vandalismu, obchodování s drogami, vydírání, žhářství a krádeží, ale navíc si za svůj cíl vybírají přímo zástupce státu. Policisté, hasiči, pracovníci veřejné dopravy a další veřejní činitelé jsou běžně terčem násilných útoků.

Proč tolik násilí? „Je to protest proti prostředí, v němž se zhroutila rodina, je to vzpoura proti všemu, co státní orgány představují,“ vysvětlují dva sociologové. Také se zmiňují o „pocitu [mladých lidí], že se o ně státní orgány přestaly zajímat“ a že nemají žádnou „vyhlídku na budoucnost, která by měla smysl“.

Svědkové Jehovovi pravidelně oznamují poselství naděje v místech, kde je zločinnost značně rozšířena. V programu, který nedávno vysílala francouzská televize, jeden novinář řekl: „Svědkové Jehovovi stále procházejí okrajové čtvrti a zanedbaná sídliště — místa, která někdy vypadají, že se o ně pracovníci sociálních služeb, policisté i republika přestali zajímat. [Svědkové] v těchto budovách a na těchto ulicích mluví a naslouchají.“ Jejich činnost má kladný dopad, jak je vidět z následujícího dopisu jednoho mladistvého čtenáře Probuďte se!

„Rád bych Vám z celého srdce poděkoval za Vaše publikace. Pomohli jste nejen mně osobně, ale zlepšil se také vztah mezi mnou a mými rodiči. Je mi teprve šestnáct let a původem jsem muslim.

Chci říct jen to, že se Vám podařilo dostat mě z kriminality. Proto jsem se začal důkladněji věnovat svému náboženství, ale také jsem začal číst Bibli. Díky Vám také dále chodím do školy. Kromě toho jste pomohli vymanit se z kriminality ještě několika dalším lidem v mém okolí — totiž prostřednictvím Vašich časopisů, které jim každý měsíc půjčuji. Jsem za to velmi vděčný a cítím se Vám zavázán.“