Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak mám reagovat na sexuální obtěžování?

Jak mám reagovat na sexuální obtěžování?

 Mladí lidé se ptají ...

Jak mám reagovat na sexuální obtěžování?

„Kluci na mě pochvalně hvízdají a pokřikují.“ (Carla, Irsko)

„Děvčata mi pořád telefonují. Snaží se mě dostat.“ (Jason, Spojené státy)

„Neustále se dotýkal mého ramene a snažil se vzít mě za ruku.“ (Jukiko, Japonsko)

„Děvčata na mě dělají dvojsmyslné poznámky.“ (Alexander, Irsko)

„Jeden kluk na mě ze školního autobusu pořád pokřikoval. Nechtěl si se mnou dát rande. Chtěl mě jen obtěžovat.“ (Rosilyn, Spojené státy)

KOKETNÍ pohled, „kompliment“ či dotek, které mají zjevně sexuální podtext, nebo neslušný vtip — pokud je takové jednání nepříjemné a dochází k němu opakovaně, často představuje to, čemu se říká sexuální obtěžování. Získat v tomto směru celosvětovou statistiku je těžké, ale průzkumy ukazují, že ve Spojených státech byla obtěžována většina mladých lidí školního věku.

Co je vlastně sexuální obtěžování? Kniha Coping With Sexual Harassment and Gender Bias (Jak se vyrovnat se sexuálním obtěžováním a se zaujatostí vzhledem k pohlaví) od doktorky Victorie Shawové to definuje jako „obtěžovat někoho sexuálním způsobem. ... Může být tělesné (například smyslné dotýkání se někoho), slovní (například nevhodné poznámky k něčímu vzhledu) nebo neverbální.“ K obtěžování někdy patří i nemravné návrhy.

Ve škole tě pravděpodobně mohou obtěžovat tvoji vrstevníci. V některých případech se ale takového urážlivého chování dopouštějí i dospělí, jako jsou například učitelé. Článek v časopise Redbook uvádí domněnku, že relativně malé množství učitelů, kteří byli usvědčeni ze sexuálních přestupků, „představuje pravděpodobně jen špičku ledovce“.

Se ženami — a někdy i s muži — se takto špatně zacházelo dokonce již v biblických dobách. (1. Mojžíšova 39:7; Rut 2:8, 9, 15) A Bible uvádí tuto chmurnou předpověď: „V posledních dnech bude těžká doba. Lidé budou sobečtí, chamtiví, vychloubační a domýšliví; budou urážet...; budou bezcitní, nemilosrdní, pomlouvači, násilničtí a krutí.“ (2. Timoteovi 3:1–3, Today’s English Version) Je tedy možné, a dokonce pravděpodobné, že se sexuálním obtěžováním se setkáš i ty.

 Boží názor

Je pravda, že ne každému mladému člověku takové sexuálně agresivní chování vadí. Někteří to pokládají za zábavné, nebo jim to dokonce lichotí. Ve Spojených státech byl proveden průzkum, ze kterého vyplynuly znepokojivé výsledky — 75 procent sexuálně obtěžovaných lidí připustilo, že i oni sami obtěžovali druhé. Někteří dospělí mohou k tomuto problému přispívat, když závažnost sexuálně agresivního chování zlehčují a přecházejí to jako pouhé dětské experimentování. Jak se na to však dívá Bůh?

Boží slovo, Bible, jasně odsuzuje všechny formy sexuálního obtěžování. Je nám řečeno, že nemáme ‚zasahovat do práv‘ jiných lidí tím, že bychom překračovali hranice sexuálně přijatelného chování. (1. Tesaloničanům 4:3–8) Konkrétně mladí muži dostávají příkaz, aby jednali ‚s mladšími ženami jako se sestrami se vší cudností‘. (1. Timoteovi 5:1, 2) Bible navíc odsuzuje „oplzlé žertování“. (Efezanům 5:3, 4) Pokud tě někdo obtěžuje, máš tedy právo cítit hněv, rozčilení, zmatek, a dokonce ponížení.

Co říci?

Jak na to tedy reagovat, když tě někdo tímto způsobem obtěžuje? Vlažná nebo neurčitá reakce někdy vede jen k tomu, že ten, kdo tě obtěžuje, se začne snažit ještě více. Bible říká, že když Josef dostával od manželky svého zaměstnavatele nemravné návrhy, nereagoval pouze tím, že by je přehlížel. Naopak, její nemravné návrhy pevně odmítal. (1. Mojžíšova 39:8, 9, 12) Jednat pevně a přímočaře je dodnes tím nejlepším způsobem, jak se obtěžování bránit.

Může se ale stát, že člověk, který tě obtěžuje, to tak nemyslí. To, co vypadá jako obtěžování, někdy může být vlastně nezdvořilý pokus o upoutání pozornosti. Nemysli si tedy, že i ty musíš jednat neomaleně, jestliže chceš toto nežádoucí chování zastavit. Když řekneš něco jako: ‚Tenhle způsob mluvy se mi nelíbí‘ nebo ‚Dej ty ruce laskavě pryč‘, bude to možná stačit. Vyjádři to však jasně a neřeď tento signál. Ať tvoje ne znamená ne. Mladá Andrea k tomu říká: „Jestliže tvoje vlídné náznaky nepochopí, musíš jim to říct přímo. A to se stává často.“ Tvoje pevné: „Nech toho!“ může být účinné.

 Pokud se situace vyhrocuje, nesnaž se řešit věci na vlastní pěst. Pokus se rozebrat to s rodiči nebo s jinými zralými dospělými lidmi. Možná budou mít některé praktické podněty, jak situaci zvládnout. Možná se budou dokonce domnívat, že je nutné využít i tu poslední možnost, totiž upozornit někoho z představitelů školy. Bude to pro tebe asi nepříjemné, ale může tě to ochránit před dalšími útoky.

Jak obtěžování předejít

V první řadě je samozřejmě nejlepší se obtěžování vyhnout. Co ti v tomto směru může pomoci? Andrea doporučuje: „Nikdy nevzbuzujte dojem, že byste o někoho přece jenom stáli. Ostatní se to doslechnou a tlak bude pokračovat.“ Významnou roli hraje i to, jak se oblékáš. Mladá Mara říká: „Neoblékám se staromódně, ale vyhýbám se šatům, které přitahují pozornost k mému tělu.“ Pokud odmítáš sexuální návrhy, ale zároveň se vyzývavě oblékáš, pak na své okolí působíš rozporuplně. Bible doporučuje, abychom se oblékali „se skromností a zdravou myslí“. (1. Timoteovi 2:9)

I tvoje volba přátel ovlivní způsob, jak s tebou budou druzí lidé jednat. (Přísloví 13:20) Rosylin si všímá: „Jestliže některým holkám v partě je pozornost kluků příjemná, potom kluci předpokládají, že to platí o všech holkách.“ Carla to vidí stejně: „Pokud se stýkáš s lidmi, kteří si takové poznámky nechají líbit nebo je jim taková pozornost příjemná, potom budou obtěžovat i tebe.“

Bible vypráví o mladé dívce jménem Dina, která se scházela s dívkami z Kanaánu, kde byly ženy známy svým nemravným chováním. To mělo za následek, že byla znásilněna. (1. Mojžíšova 34:1, 2) Bible proto z dobrého důvodu prohlašuje: „Přísně se tedy střežte, abyste nechodili jako nemoudří, ale jako moudří.“ (Efezanům 5:15) Ano, když budeš ‚přísně střežit‘, co si oblékáš, jak mluvíš a s kým se stýkáš, může tě to před obtěžováním ve značné míře chránit.

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak mohou mladí křesťané zabránit obtěžování, je však to, že ostatním řeknou o svém náboženském postoji. Mladý Timon, který je svědkem Jehovovým, vzpomíná: „Spolužáci věděli, že jsem svědek, a to prakticky úplně zabránilo obtěžování.“ Andrea říká: „Je velmi důležité, říct jim, že jsi svědek. Uvědomí si tak, že v mnoha ohledech se od nich lišíš a že máš přísné mravní zásady.“ (Matouš 5:15, 16)

Jestliže tě někdo obtěžuje

Ať se snažíš sebevíc, hrubým a neomaleným lidem se úplně vyhnout nelze. Pokud je tvé chování v souladu s křesťanskými zásadami, a přesto tě někdo obtěžuje, nemusíš mít kvůli tomu pocit viny. (1. Petra 3:16, 17) Jestliže tě situace citově zatěžuje, pomůže ti rozhovor s rodiči nebo zralými lidmi v křesťanském sboru. Rosilyn připouští, že když je člověk obtěžován, těžko může mít sám ze sebe dobrý pocit. Říká, že „je velmi dobré mít někoho, s kým si můžeš promluvit“. Pamatuj také, že „Jehova je blízko všech, kdo ho vzývají“. (Žalm 145:18, 19)

Postavit se proti takovému špatnému zacházení není snadné, ale stojí to za to. Všimněme si například biblické zprávy o mladé ženě ze Šunemu. Nebyla sice obtěžována v tom smyslu, jak se to dnes běžně chápe, ale od Šalomouna — bohatého a mocného krále Judy — dostávala nabídky, o které nestála. Milovala jiného muže, a proto těmto nabídkám odolala. Mohla tudíž o sobě s hrdostí prohlásit: „Jsem zeď.“ (Šalomounova píseň 8:4, 10)

Ukaž, že máš stejnou mravní sílu a rozhodnost. Jestliže dojde na nevítané nabídky, buď jako „zeď“. Všem kolem sebe vysvětli svůj křesťanský postoj. Když to uděláš, můžeš zůstat ‚bezúhonným a nevinným‘ člověkem a mít jistotu, že Bohu působíš radost. (Filipanům 2:15) *

[Poznámka pod čarou]

^ 27. odst. Další rady ohledně sexuálního obtěžování jsou v Probuďte se! 22. května 1996, z 22. srpna 1995 a z 22. května 1991.

[Obrázek na straně 26]

Určitou ochranou pro tebe může být to, že všichni budou znát tvůj křesťanský postoj

[Obrázek na straně 26]

Obtěžování předejdeš možná tím, že se nebudeš stýkat se špatnou společností