Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč byla pravda utajována padesát let?

Proč byla pravda utajována padesát let?

 Proč byla pravda utajována padesát let?

Rum je malý ostrov v souostroví Vnitřní Hebridy, nepříliš vzdálený od západního pobřeží Skotska. Přibližně před 70 lety botanik John Heslop Harrison, univerzitní profesor a člen významné britské Královské společnosti, dostal od majitelky tohoto ostrova povolení studovat tamější rostlinstvo.

V průběhu následujících let Harrison podával zprávy o nálezech mnoha vzácných druhů rostlin, které bylo možné vidět jedině stovky kilometrů dále na jih. Harrison byl nadšeně vychvalován a jeho úspěchy značně přispěly k jeho proslulosti. Jak se však jeho seznam vzácných druhů rozrůstal, vzrůstala zároveň nedůvěřivost jiných botaniků.

V roce 1948 John Raven, profesor klasické literatury na univerzitě v Cambridge a zapálený botanik-amatér, přijal náročný úkol prozkoumat situaci. Jeho zpráva však nikdy nebyla uveřejněna. Naopak byla ukryta a její obsah byl odhalen teprve v roce 1999. Proč? Protože Raven prokázal, že Harrison byl podvodník. Jak napsal časopis New Scientist, rostliny byly vypěstovány jinde a potom tajně přemístěny na Rum.

Raven měl vrozenou schopnost vnímat rostliny v jejich přirozeném prostředí, a tak mezi kořeny několika Harrisonových „objevů“ brzy odhalil plevel, který běžně rostl v Anglii, ale na Rumu byl vzácný. Jiné rostliny byly napadeny komárem, o jehož výskytu přišly zprávy pouze ze dvou míst v Británii — a jedním z nich byla Harrisonova zahrada v Anglii. Další doklad pocházel z kořenů jedné rostliny, která v sobě měla částečky křemene — velmi vzdáleného od jakéhokoli křemene, jenž se v přírodním stavu vyskytoval na Rumu.

Bylo toho ještě víc. Vědělo se, že Harrisonova prohlášení o motýlech a broucích na Rumu jsou podvodná. The Sunday Telegraph Magazine uvedl, že jeden obyvatel Rumu důvěrně sdělil: „Profesor stále něco ‚vytahoval z rukávu‘ — hodlal každý rok objevit buď motýla nebo rostlinu.“ Proč tedy Harrison nebyl nikdy odhalen?

Badatel Karl Sabbagh dochází k závěru, že rozhodnutí nepodniknout žádné kroky bylo určitou laskavostí na ochranu Harrisonovy rodiny. Podle něj by se však kromě toho měla brát v úvahu skutečnost, že Harrison byl vlivný muž, a postavit se proti němu bylo nebezpečné. Sabbagh také říká, že skandální odhalení „by mohlo uvalit hanbu na všechny botaniky“.