Přejít k článku

Přejít na obsah

Když krávy jedou na prázdniny!

Když krávy jedou na prázdniny!

 Když krávy jedou na prázdniny!

OD NAŠEHO DOPISOVATELE VE ŠVÝCARSKU

VÍTE, že tisíce krav ve Švýcarsku jezdí každý rok na prázdniny? Měli byste vidět, jak se jim to líbí!

V zimních měsících, kdy je ve Švýcarsku chladno a spousta sněhu, jsou dojnice ukryty v chlévech. Když přijde jaro a krávy mohou jít ven a pást se na zelených loukách posetých zářivě žlutými pampeliškami, je to pro ně vítanou úlevou. Občas vyskočí do výšky a tím zřejmě jen projevují radost ze změny okolní krajiny a ročního období.

V květnu nebo začátkem června začínají být přístupné další pastviny, když se pod tajícím sněhem objevují louky ve vyšších polohách. Nastává čas letního chovu dobytka na horách.

Země dobře zavlažovaných pastvin

Ve Švýcarsku přibližně 10 000 pastvin pokrývajících plochu asi 10 000 čtverečních kilometrů leží ve vyšších polohách. Tyto pastviny zaujímají čtvrtinu celkové rozlohy Švýcarska. Proto se ochraně tohoto cenného přírodního bohatství věnuje velká péče.

Společnou činností lidí a zvířat se daří vysoko položené louky udržet čisté, bez houští a křoví. Z toho důvodu zemědělci svěřují přibližně 500 000 kusů dobytka do péče kvalifikovaným pastevcům. Dojnice společně s jalovicemi jsou odváženy nákladním automobilem nebo vlakem na letní prázdninovou pastvu na horách.

Silnice a železnice nevedou tak vysoko, proto je nutné poslední část cesty dojít pěšky. S postupujícím létem se stáda stěhují stále výše. Na pastvinách, které někdy leží ve výšce 2 000 až 2 200 metrů nad mořem, se pro dobytek najde chutná alpská tráva a nádherné pestrobarevné květiny. Je tam spousta horských pramenů, nechybí tedy ani dostatek pitné vody.

Výborné mléko od těchto krav se někdy odváží dolů do podhůří, kde se spotřebuje nebo zpracovává. Většinou se z něj však přímo v chatách na horských svazích dělá máslo nebo sýry. Když se letní dny krátí, stáda jsou odváděna na pastviny v nižších polohách. Nakonec přichází den, kdy se stáda vracejí do svých zimovišť, což je — podle počasí — obvykle koncem září. Ano, jejich letní prázdniny se opravdu blíží ke konci. Nejprve je však uspořádán zvláštní slavnostní průvod.

Významný den!

Vedou se záznamy o tom, kolik mléka se nadojilo od jednotlivých krav, a podle toho je nejlepším dojnicím projevena pocta. Kráva, která dala nejvíce mléka, je poctěna tím, že v průvodu k domovu jde v čele stáda. Hlavy krav jsou ozdobené barevnými květinami z papíru, stuhami a snítkami jedlového chvojí. Mnoho krav má na krku kovový zvonec, a tak je už zdálky oznamován jejich příchod.

Pastevci si pro tuto slavnostní příležitost oblékají bílé košile a vyšívané vesty z černého sametu. Mezitím se obyvatelé zemědělských usedlostí shromažďují dole v údolích kolem silnice, aby průvod přivítali ovacemi.

Když jsou stáda dopravena do nížin, krávy jsou odvedeny k jednotlivým majitelům, kde zůstanou přes zimu. Brzy však znovu nastane čas dalších prázdnin na horách. To je život!

 [Celostránkový obrázek na straně 18]