Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Celibát Se zprávou „Proč existuje celibát?“ v rubrice „Pozorujeme svět“ (22. září 1999) nesouhlasím. Uvádíte, že církev pro to ‚nemá žádnou oporu v Bibli‘. Z pohledu Matouše 19:10–12 a 1. Korinťanům 7:8, 26, 27 jsem došel k závěru, že takový základ pro celibát existuje.

M. T., Spojené státy

Je pravda, že pro některé lidi Bible doporučuje svobodný stav jako vhodný způsob života. Bible však nevyžaduje, aby křesťanští služebníci žili v celibátu. Apoštol Petr a jiní odpovědní muži v raném křesťanském sboru byli ženatí. (1. Korinťanům 9:5; 1. Timoteovi 3:2) Pro povinný svobodný stav proto není žádný biblický podklad. (VYD.)

Pověry Jako jazykovědec Vás musím upozornit na jednu chybu ve vydání Probuďte se! z 22. října 1999. V sérii článků „Pověry — Proč jsou tak nebezpečné?“ jste uvedli, že německým slovem gesundheit se vyjadřuje přání „Pozdrav pánbůh!“, když někdo kýchne. Toto slovo však znamená „zdraví“.

C. C., Spojené státy

Nechtěli jsme tím říci, že slovo „gesundheit“ je přesným překladem zmíněného vyjádření. Toto slovo bylo uvedeno spolu s dalšími dvěma cizojazyčnými výrazy, které se používají ‚podobně‘ jako „Pozdrav pánbůh!“. (VYD.)

Cystická fibróza Právě jsem dočetla článek „Mám cystickou fibrózu“. (22. října 1999) Dojalo mě, jak se Jimmy Garatziotis vyrovnává s touto strašnou nemocí. Bylo také povzbuzující to, jak si cení své drahé manželky. Uvědomuji si, že mnoho věcí považujeme za samozřejmost — dokonce i naši schopnost normálně dýchat!

D. A., Anglie

Nemám ten stejný problém, ale trpím zúžením plicnice a mezikomorovým defektem. Bylo pro mě útěchou číst tuto zkušenost. Mám stejné pocity jako Jimmy, když říká, že by rád běhal ve volné krajině. Tato touha se — jak věříme — splní v přicházejícím novém světě, který slíbil Bůh.

F. A., Itálie

Dunaj Chci Vám poděkovat za nádherný článek „Dunaj — Kdyby jen mohl promluvit!“. (22. října 1999) Když jsem byla malá, žila jsem blízko pramene Dunaje a to místo jsem si zamilovala. Jako hydroložka jsem mohla řeky zkoumat a myslím si, že jsou zvlášť skvostným Božím stvořením.

D. O., Chorvatsko

Napsali jste, že Vídeňská univerzita, která byla založena roku 1365, je nejstarší univerzitou v německy mluvícím světě. Pokud tím myslíte země, kde se v současné době mluví německy — Německo, Rakousko a část Švýcarska —, pak je tento údaj správný. Avšak nejstarší univerzita, na které se mluvilo německy, byla založena roku 1348 v Praze, hlavním městě dnešní České republiky. V té době patřila k Rakousku.

M. E., Německo

Praha ve skutečnosti byla hlavním městem Čech. I když se tam mluvilo jak německy, tak česky, úředním jazykem univerzity byla latina. (VYD.)

Plachost Moc Vám děkuji za článek „Mladí lidé se ptají . . . Proč nedokážu být družnější?“. (22. října 1999) Byl to pokrm v pravý čas. Celý život trpím plachostí. Je mi sedmnáct let a je pro mě těžké seznamovat se s novými lidmi a stýkat se s nově příchozími na křesťanských shromážděních. Kvůli tomu jsem přišla o hodně příležitostí, abych své srdce rozšířila a měla užitek ze společenství s bratry a sestrami. Váš článek mi pomohl, abych si uvědomila, že plachost je běžná a že je to něco, co mohu překonat.

B. H., Spojené státy