Přejít k článku

Přejít na obsah

Je opravdu tak škodlivá?

Je opravdu tak škodlivá?

 Je opravdu tak škodlivá?

VIDĚLI jsme, že prostřednictvím Internetu je pornografie snadno dostupná jak dospělým, tak dětem. Mělo by vás to znepokojovat? Opravdu je pornografie škodlivá?

Mnozí lidé si myslí, že příležitostné sledování pornografie je neškodné. Fakta však ukazují něco jiného. Podívejme se na případ jedněch manželů, kteří měli zdánlivě ideální manželství. Byli finančně zajištěni a rádi cestovali. Přátelé si o nich mysleli, že mají důvěrný, láskyplný vztah a že jsou si věrní — a v mnoha směrech to tak bylo.

Manžel se však začal dívat na pornografii a vznikly problémy. Znepokojená manželka napsala o svých obavách redaktorce rubriky ‚Radíme čtenářům‘: „Zpočátku, když [manžel] začal uprostřed noci nebo brzy ráno trávit mnoho času u počítače, říkal, že jde o ‚výzkum‘. Jednou ráno jsem nečekaně vešla dovnitř a přistihla jsem ho, jak se dívá na [pornografii] . . . Řekl, že to bylo jenom ze zvědavosti. Když jsem se lépe podívala, co sleduje, udělalo se mi z toho špatně. Bylo mu to trapné a slíbil, že s tím přestane. Jsem přesvědčena, že to opravdu měl v úmyslu. Byl vždy čestný, byl to muž, který drží své slovo.“

Mnozí lidé, stejně jako tento muž, se pornografií začali zabývat ze zvědavosti. Mají obavy, aby je nikdo neodhalil,  a proto se na Internet připojují pozdě v noci nebo časně ráno. A když jsou přistiženi, často se snaží pomocí lží zastírat, co dělají, podobně jako tento muž. Může snad někdo oprávněně tvrdit, že „hobby“, jež má za následek to, že „muž, který drží své slovo,“ se uprostřed noci plíží domem a lže svým blízkým, je neškodné?

Tento zvyk může vést k závažným osobním i rodinným problémům. Někteří muži připustili, že kvůli sledování pornografie nebyli schopni vytvořit si blízký vztah k jiným lidem. V době, kdy jsou zaujati pornografií, nechtějí mít nikoho ve své blízkosti. Při sledování pornografie mají lidé sklon oddávat se představám, ale pomocí fantazie se člověk nenaučí pěstovat hluboké vztahy ani se vyrovnávat s životem v reálném světě. Může být zábava vedoucí k tomu, že se lidé odcizují těm, jimž na nich nejvíc záleží, skutečně neškodná?

Pro lidi, kteří se dívají na pornografický materiál nebo jej čtou, je v některých případech dokonce problém mít potěšení z normálního pohlavního styku se svým manželským partnerem. Abychom pochopili proč, podívejme se na to, jaký byl původní Boží záměr vzhledem k manželství. Bůh láskyplně dal manželům a manželkám schopnost vyjadřovat si s radostí svou vzájemnou lásku důstojnými pohlavními styky. Přísloví 5:18, 19 ukazují, že to mělo být příjemné: „Raduj se s manželkou svého mládí . . . Její vlastní prsa ať tě opájejí v každé době. Její láska kéž tě stále vzrušuje.“

Všimněte si, že základem pro pohlavní styky měla být láska. Pěstuje člověk, který se dívá na pornografii, vřelé pouto lásky a důvěrnosti? Ne, uspokojuje své vlastní pohlavní touhy, a ve většině případů je při tom sám. Ženatý muž, který se dívá na pornografii, se možná začne na svou manželku dívat jen jako na pouhý objekt — jako na někoho, kdo existuje pouze pro jeho potěšení. To je něco úplně jiného než důstojnost a úcta, které měli podle Stvořitele projevovat muži ženám. (1. Petra 3:7) Může být zvyk, který narušuje nejintimnější stránky manželství, vůbec pokládán za žádoucí?

Navíc to, co bylo původně zamýšleno jako příležitostný požitek, může vést k dlouhodobé závislosti. Jedna pisatelka uvádí: „Stejně jako lidé závislí na drogách potřebují stále silnější drogu, aby dosáhli ‚opojení‘, musí mít i konzumenti pornografie stále intenzivnější zážitky, aby dosáhli stejných pocitů euforie jako dříve.“

Přesně to se stalo manželovi, o kterém byla zmínka v tomto článku. Několik měsíců potom, co slíbil, že už se na pornografii dívat nebude, jednou večer přišla manželka domů a našla ho u počítače. Z jeho chování poznala, že něco není v pořádku. „Zdál se být značně nervózní a rozčilený,“ napsala manželka. „Podívala jsem se do počítače a skutečně, díval se na neuvěřitelně obscénní materiál. Řekl, že když sliboval, že s tím přestane, myslel to upřímně, ale zkrátka to nedokázal.“

Vzhledem k tomu, jakou škodu může pornografie napáchat a jak snadno je dostupná, je oprávněný důvod, abychom se tímto námětem zabývali. Jak můžete chránit sebe a své děti? O této otázce budeme uvažovat v posledním článku této série.

[Obrázek na straně 6]

Pornografie působí mravní úpadek