Přejít k článku

Přejít na obsah

„Proč věnovat pozornost Božím podivuhodným dílům“

„Proč věnovat pozornost Božím podivuhodným dílům“

 Přijďte a zdarma si vyslechněte veřejnou přednášku s názvem

„Proč věnovat pozornost Božím podivuhodným dílům“

V PRŮBĚHU července bude uvedený proslov přednesen jako jeden z vrcholných bodů na dvou třídenních oblastních sjezdech svědků Jehovových s názvem „Činitelé Božího slova“, které budou probíhat na území České republiky. Na obou sjezdech bude program tlumočen do znakové řeči a na sjezdu v Praze rovněž do ruštiny. Výše zmíněný proslov bude přednesen na více než dvou tisících takových sjezdech ve více než sto padesáti zemích po celém světě.

Během 20. století lidé dosáhli úžasných věcí a není pochyb o tom, že v 21. století dosáhnou mnoha dalších. Ale tato lidská díla skutečně blednou ve srovnání s díly Božími! Není divu, že jeden moudrý muž ve starověku nabádal: „Zastav se a projev pozornost podivuhodným Božím dílům.“ (Job 37:14)

Co bychom se měli naučit ze stvoření, které je kolem nás, z přílivu a odlivu, z deště, ze sněhu a z větru? Jak může zdroj těchto věcí dnes ovlivnit náš život? Tyto a další otázky budou během přednášky zodpovězeny.

Vyhledejte svědky Jehovovy v místě, kde žijete, nebo napište vydavatelům tohoto časopisu, aby vám sdělili, kde se bude nejbližší sjezd konat. Ve Strážné věži, našem přidruženém časopise, z 15. února jsou uvedena místa, kde se sjezdy v České republice budou konat.