Přejít k článku

Přejít na obsah

Jen krůček od smrti

Jen krůček od smrti

 Jen krůček od smrti

„Někdy se mi zdá, že mám zase obě nohy. . . . Před lety, když jsem byla velmi malá, jsem si šla s kamarády hrát nedaleko našeho domu. A najednou ‚BUM‘ . . . Utrhlo mi to celou pravou nohu.“ (Song Kosalová, 12 let, Kambodža)

Každý den je pozemními minami zmrzačeno nebo zabito průměrně asi 70 lidí. Většinou to nejsou vojáci. Jsou to naopak civilisté — muži hlídající dobytek, ženy obstarávající vodu a hrající si děti. Například osmiletá Rukia, která je na titulní stránce, byla zmrzačena minou, jež zabila její tři bratry a tetu.

Pozemní mina může být aktivní i více než 50 let po svém umístění. A tak „je to jediná existující zbraň, která zabije více lidí po skončení konfliktu než během boje,“ uvádí list The Defense Monitor. Nikdo neví, kolik pozemních min je na celém světě položeno. Není vzácností slyšet odhady, které uvádějí, že je to nejméně šedesát milionů min. Je pravda, že mnoho pozemních min je zneškodňováno. V roce 1997 však OSN uvedlo, že „na každou zneškodněnou minu připadá 20 min položených. V roce 1994 bylo zneškodněno přibližně sto tisíc min, ale mezitím byly další dva miliony min položeny.“

Proč jsou pozemní miny oblíbenou zbraní mnoha novodobých vojenských diktátorů? Jakou cenu za ně platíme po ekonomické a sociální stránce? Jaký dopad to má na postižené lidi? Bude někdy naše planeta bez pozemních min?

[Podpisky obrázku na straně 3]

© ICRC/David Higgs

Copyright Nic Dunlop/Panos Pictures