Přejít k článku

Přejít na obsah

AIDS v Africe — Jaké naděje jsou v novém tisíciletí?

AIDS v Africe — Jaké naděje jsou v novém tisíciletí?

 AIDS v Africe — Jaké naděje jsou v novém tisíciletí?

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V ZAMBII

LONI v září se v Lusace v Zambii sešli delegáti z různých částí Afriky na 11. mezinárodní konferenci o AIDS a pohlavně přenášených chorobách v Africe. Jedním z cílů konference bylo vyzvat k větší regionální spolupráci při hledání odpovědi na otázku: Jak můžeme zastavit šíření AIDS v Africe?

Profesorka Nkandu Luová, tehdejší zambijská ministryně zdravotnictví, řekla, že situace v Africe i v dalších částech rozvojového světa je „mimořádně vážná“, a dodala, že to „zabrzdí, či dokonce zvrátí některé význačné výdobytky, jichž bylo ve zdravotnictví nebo v jiných sociálních a hospodářských sférách dosaženo“.

Sympozium zabývající se otázkou bezpečnosti krve potvrdilo, že AIDS se přenáší transfuzemi. Jedna lékařka, která zastupovala složku Světové zdravotnické organizace s názvem Blood Safety Unit, poukázala na to, že pohlavním stykem s nakaženým partnerem se HIV nemusí přenést vždy, avšak příjemce krve kontaminované AIDS bude infikovaný v každém případě. Na základě pádných důvodů lékařka prohlásila, že v takovém případě „je nejbezpečnější transfuze krve ta, která nebyla podána“.

Na konferenci se zdůraznilo, že kvůli neúnosné ceně léčení je obtížné nebo nemožné, aby pacientům s AIDS byla poskytnuta lékařská péče. Například Uganďan, který žije v městské oblasti, vydělá za měsíc v průměru asi 200 dolarů. Léčba protivirovými léky však může každý měsíc stát až 1 000 dolarů.

Konference v Lusace ukazuje, že začátek nového tisíciletí nepřinesl žádné jednoduché řešení problému šíření AIDS. Badatelé Bible si však uvědomují, že konečné vyřešení všech nemocí závisí na našem Stvořiteli, Jehovovi Bohu, který slibuje, že v jeho novém světě „žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘ “ (Izajáš 33:24)

[Mapa a obrázky na straně 31]

Profesorka Nkandu Luová

[Podpisek]

Fotografie s laskavým svolením E. Mwanalezy, Times of Zambia