Přejít k článku

Přejít na obsah

Čínské rybářské sítě v Indii

Čínské rybářské sítě v Indii

 Čínské rybářské sítě v Indii

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V INDII

NA ZÁPADNÍM pobřeží Indie asi 250 kilometrů od jižního cípu indického subkontinentu leží město Kóčín. Obě strany přílivového zálivu jsou zde lemovány neobvyklými rybářskými sítěmi, které jsou vyrobeny v čínském stylu a visí na konzolách. Jak se sem dostaly?

Od 8. století n. l. žili v této oblasti Číňané a předpokládá se, že první, kdo přinesl sítě tohoto typu do Kóčínu, byli před rokem 1400 čínští obchodníci patřící ke dvoru chána Chubilaje. V pobřežních vodách kolem Kóčínu lze chytit mnoho ryb. Tato vysoká, lidmi obsluhovaná zařízení na chytání ryb tedy sloužila více než sto let až do doby, než Arabové Číňany vyhnali.

Když Číňané odešli, zmizely i sítě. Začátkem 16. století však Araby vystřídali Portugalci. Je zřejmé, že právě oni přinesli zpět tento typ sítí z tehdejší portugalské ostrovní kolonie Macao na jihovýchodě Číny, a začali je v Kóčínu znovu používat.

Ačkoli konstrukční princip čínských sítí je několik staletí starý, dosud se používají prakticky stejným způsobem a téměř bez jakékoli změny v původní konstrukci. A stále zajišťují mnoha rybářům obživu a mnoha lidem potravu. Úlovek z jedné sítě totiž může nasytit celou vesnici. Tyto sítě jsou nejen účinné, ale také krásné. Jejich siluety se elegantně vyjímají zvláště tehdy, když je v pozadí zlatavá ranní nebo večerní obloha.

Jak se s nimi pracuje?

Tyto obrovské čínské sítě fungují na principu páky a závaží, aby bylo možné vyvážit hmotnost sítě a úlovku. V době, kdy se sítě a jejich nosná konstrukce nepoužívají, jsou vytaženy z vody. Rybaření začíná brzy ráno a trvá čtyři nebo pět hodin. Sítě jemně spouštějí do vody buď rybáři, kteří nastavují závaží zavěšené na protilehlém konci vyvažovacího systému, nebo jejich předák, který sejde dolů po centrálním břevnu sítě. Síť se nechá pod vodou 5 až 20 minut, kdy se do ní dostanou ryby plovoucí blízko břehu, a potom se jemně vytáhne. Předák má mnohaletou zkušenost, a tak ví, kdy je ta pravá chvíle síť vytáhnout.

Ostatních pět nebo šest rybářů na předákův pokyn zvedne síť tím, že zatáhnou za lana, k nimž jsou přivázány vyvažovací balvany. Při vytahování sítě se nejdřív objeví její rohy. Síť tak dostane tvar misky, v níž jsou ryby. Pro rybáře je to vzrušující chvíle. Po dobrém úlovku projevují svou radost tím, že se vzájemně plácají po zádech. Rybáři potom ryby vydraží obchodníkům, hospodyňkám a příležitostným turistům.

Číňané, Arabové a Portugalci přišli a odešli. Čínské sítě podél vodní cesty v Kóčínu se však dosud zvedají a klesají stejně jako před více než šesti sty lety.

[Mapa na straně 31]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

Kóčín

[Podpisek]

Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom Inc.