Přejít k článku

Přejít na obsah

Živá víra navzdory tragédii

Živá víra navzdory tragédii

 Živá víra navzdory tragédii

TÉMĚŘ před šedesáti lety dostala Mina Eschová od svého manžela Petera korespondenční lístek. Ručně psaná zpráva byla stručná a nejasná. Nicméně Mina byla šťastná, že ji dostala, a tato zpráva ji utěšila. Manžel Miny byl vězněm v koncentračním táboře Buchenwald, kam ho nacistická vláda poslala za to, že byl svědkem Jehovovým. Na druhé straně korespondenčního lístku bylo stručné prohlášení: „Vězeň zůstává zatvrzelým badatelem Bible [ jak byli tehdy známi svědkové Jehovovi] . . . Proto je mu odňata výsada dostávat jinak povolenou korespondenci.“ Tato zpráva Mině ukázala, že Peter zůstává věrný ve víře.

Korespondenční lístek, který se nyní už rozpadá a je zažloutlý, je zapůjčen Muzeu židovského dědictví — Živá památka holocaustu v Battery Park ve městě New York. Korespondenční lístek spolu s fotografií Petera Esche vypráví jen malou část nesmírné lidské tragédie — holocaustu —, během níž zahynulo šest milionů Židů. Součástí stálé expozice muzea je více než 2 000 fotografií a 800 historických a kulturních artefaktů, které zobrazují to, co prožívala židovská společnost od 80. let minulého století do současnosti, k čemuž patří i holocaust. Proč je Muzeum židovského dědictví vhodným místem pro vystavení lístku Petera Esche?

„Cílem muzea je zachytit židovské dějiny,“ vysvětluje dr. Jud Newborn, historik pracující v muzeu. „Svědkové Jehovovi byli pronásledováni za to, čím byli. Svědkové byli pronásledováni jen kvůli své náboženské víře a kvůli tomu, že nesouhlasili s rasismem a nepřísahali oddanost zlému, pozemskému diktátorovi. A nesouhlasili s jeho válkou. . . . Židé zápasili proti obrovskému útlaku o zachování svých hodnot a své víry. Muzeum takový duchovní odpor chválí. Proto tato instituce uznává a obdivuje také víru svědků Jehovových v období nacismu.“

Tento krátký dopis, který je přechodně umístěn v Muzeu židovského dědictví, líčí boj jednoho muže, jehož věrná oddanost Jehovovi byla zkoušena. Peter Esch těžkou zkoušku v nacistickém táboře přežil a jeho víra zůstala neochvějná.

[Obrázek na straně 31]

Muzeum židovského dědictví v New Yorku

[Obrázky na straně 31]

Esch, jeden ze svědků Jehovových, byl vězněn v letech 1938 až 1945 za to, že odmítl zříci se své víry