Přejít k článku

Přejít na obsah

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

 Pozorujeme svět

Vymřou v Evropě medvědi hnědí?

Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) medvědi hnědí patří v západní Evropě mezi ohrožené druhy. Jejich počet se snížil na pouhých šest malých populací. „Nejzranitelnější populace medvědů hnědých je ve Francii, Španělsku a Itálii, kde ochránci přírody varují před pravděpodobným vymřením, pokud se tyto populace nerozrostou díky převezení medvědů odjinud,“ uvádějí londýnské noviny The Daily Telegraph. Noviny dodávají: „V Itálii jsou už jen čtyři medvědi, kteří žijí v jižních Alpách.“ V Řecku je vážným problémem pytlačení zemědělců a včelařů, kteří jsou rozzlobeni kvůli tomu, že jim medvědi plení dobytek a úly. Naproti tomu z některých částí východní Evropy přicházejí zprávy, že populacím medvědů se daří dobře. Rumunské programy přísných opatření pro ochranu a obnovení přírody umožňují medvědím populacím, aby se rozvíjely a zvětšovaly. A v Rusku, kde je medvěd chráněným druhem, žije asi 36 000 medvědů. „Je důležité jednat rychle, abychom v západní Evropě zachránili poslední medvědy,“ říká Callum Rankine, aktivista Kampaně pro ochranu evropských masožravců, která probíhá pod záštitou WWF. „Pokud okamžitě nezakročíme, medvědi vymřou.“

Nákladná dobročinnost

V době krizí měly miliony lidí užitek z darovaných léků. Avšak nedávný průzkum provedený Světovou zdravotnickou organizací (WHO) odhaluje, že darované léky jsou často nedostatečně označeny nebo mají omezenou trvanlivost. Přestože jsou poslány s těmi nejlepšími úmysly, mnohé léky „neuspokojí ty nejnaléhavější skutečné zdravotní potřeby, a jakmile jsou dopraveny do dané země, přetěžují již tak přetížený systém distribuce a dají se těžko zlikvidovat,“ říká dr. Jonathan Quick, úředník WHO. Více než polovina léků darovaných Bosně byla nevhodná. Do Arménie, Mostaru, Bosny a Hercegoviny se musely poslat zvláštní spalovací pece, aby nevhodné léky byly zlikvidovány. Odhadované náklady za dopravení jednoho tisíce tun nevhodných léků z Chorvatska někam jinam, kde by byly vhodně použity, se pohybují mezi dvěma až čtyřmi miliony dolarů.

Zvuk jako vnadidlo

Německý časopis Das Tier podává zprávu o tom, že zatímco většina rostlin vábí živočichy, kteří je opylují, svou barvou či vůní, tropická rostlina Mucuna holtoni dosahuje stejného výsledku odrážením zvuku. Tuto popínavou rostlinu navštěvují netopýři, kteří si o svém okolí vytvářejí obrázek tím, že vysílají ultrazvukové signály. Vědci na Erlangenské univerzitě zjistili, že nektar rostliny slouží jako „zvuková odrazka“, která ultrazvukové signály odráží přímo zpět k netopýrům. „Tak rostliny netopýrům usnadňují najít květy,“ říká časopis.

Nebezpečné houby

„Ve východní Evropě a severní Itálii, kde je sbírání hub tradicí, dojde každý rok k mnoha případům úmrtí a otravy,“ podávají zprávu londýnské noviny The Times. Jelikož se vaření volně rostoucích hub stalo populárním, odborníci varují před nebezpečím, které vyplývá z požití nějaké jedovaté houby, která patří mezi 250 jedovatých druhů rostoucích na venkově v Británii. Požití muchomůrky zelené a muchomůrky jízlivé může v obou případech vést ke smrti. Sběratelé hub jsou nabádáni, aby pro jistotu chodili ve skupinách, které jsou vedeny někým, kdo je v otázce hub odborníkem. „Neexistují žádná jednoduchá pravidla, podle kterých by se dalo říct, zda je nějaká [houba] neškodná, či škodlivá, takže jít sbírat houby sám bez odborníka je nerozumné,“ varuje starší člen Britské mykologické společnosti.

Ekonomické následky AIDS

AIDS je pohromou nejen pro zdravotnictví, ale v Africe se také rychle stává ekonomickou katastrofou, podává zprávu Le Monde. Jelikož asi 23 milionů lidí je HIV pozitivních a každý rok tento virus zabije 2 miliony lidí, „epidemie AIDS brzy zmaří užitek z rozvoje, jakého bylo v Africe dosaženo“. Africké společnosti bojují se zvyšující se absencí nebo úmrtími zaměstnanců v důsledku této choroby. Jedna národní železniční společnost ztratila přes deset procent svých zaměstnanců. V jiném velkém podniku je z 11 500 pracovníků 3 400 HIV pozitivních. Úměrně tomu, jak zemědělci podléhají AIDS,  upadá i zemědělství. Navíc klesá vzdělanost, zatímco negramotnost je na vzestupu, protože rodiny nemají ani peníze, ani čas na to, aby děti poslaly do školy, a na AIDS zemřely již stovky učitelů.

Astronomové žádají o ticho

Radioastronomové zabývající se signály, které poskytují informace o zrození prvních galaxií a hvězd, jsou stále více znechuceni kvůli „vynálezům moderní civilizace,“ podává zprávu International Herald Tribune. Televizní a rozhlasové vysílače, telekomunikační družice a mobilní telefony přehlušují šum na pozadí, který přichází z vesmíru a který se tito vědci snaží zachytit. Aby mohli astronomové pokračovat ve výzkumu, hledají tichá místa, „kde by byly všechny druhy přenosu radiových vln zakázány“. Na takových místech navrhují postavit soustavu radiových parabolických antén rozmístěných na stovkách kilometrů čtverečních, přičemž taková soustava by byla „stokrát výkonnější než přístroje používané dnes“. Vědci doufají, že shromážděné informace pomohou najít odpověď na otázky o původu času, vesmíru a hmoty.

Populační exploze ptáků v Mexico City

Populace ptáků v Mexico City nekontrolovaně roste. Podle zprávy listu Reforma žije teď ve velkoměstské oblasti asi 1 335 000 holubů. Oblíbenými místy odpočinku těchto ptáků jsou pomníky a sochy. Odborníci na sledování počtu opeřenců uveřejnili zprávu, že „ptáci, kteří se přizpůsobili hlavnímu městu, si rozdělili své denní cestování na tři fáze,“ říká list. „Vybírají si jedno místo, kde tráví noc, druhé, kde hledají potravu, a další, kde odpočívají, ale na [každém místě] zanechají stopy v podobě trusu.“ Jsou také příčinou různých chorob od alergií po bakteriální, mykotické a virové infekce. Mezinárodní asociace pro ekologickou ochranu a pokojné přemístění městských holubů „navrhla vytvoření zákona, který by zakazoval krmení ptáků na veřejných prostranstvích“. Proto, „aby měla kontrolu nad jejich stavem“, navrhla také „potrestat kohokoli, kdo by ptáky zabíjel“.

‚Smrtící objímání‘

„Objímání jednoho z nejstarších a největších stromů světa může vést k jeho smrti,“ podává zprávu The Australian. Damaroň australskou, která se nachází severně od Aucklandu na Novém Zélandu, každý rok navštěvují tisíce turistů, kteří mají ve zvyku obejmout její obrovský kmen, a tak šlapou po jejím podloží. „Strom je více než 50 metrů vysoký, ale nepatří k těm nejvyšším stromům světa,“ říká list. „Avšak rozměrem kmenu patří mezi ty nejširší.“ Je známý jako „stařec lesa“ a oficiálně je starý 2 000 let, ale říká se, že ve skutečnosti je dvakrát starší. Přestože přežil všechna ta léta přírodních katastrof, nálety škůdců a hrozby podetnout jej, dnes může jeho objímání vést k jeho smrti. Jeden ochránce přírody říká: „Pravděpodobně umírá, ale zda to je, nebo není nezvratné, to nevíme.“

Ovlivňuje kojení váhu?

Výzkumníci říkají, že objevili další užitek plynoucí z kojení: Možná pomáhá zabránit tomu, aby později v životě mělo dítě nadváhu. Jak uvádí německý časopis Focus, výzkumný tým na univerzitě v Mnichově zkoumal váhu 9 357 dětí ve věku od pěti do šesti let a zabýval se stravou, kterou každé dítě dostávalo, když bylo malé. Výsledek ukázal, že u dětí, které byly kojeny tři až pět měsíců, pravděpodobnost toho, že v době, kdy nastoupí do školy, budou mít nadváhu, byla o 35 procent menší než u dětí, které nebyly kojeny vůbec. Skutečnost je taková, že čím déle je dítě kojeno, tím je u něj pravděpodobnost nadváhy menší. Jeden výzkumný pracovník tento užitek připisuje složení matčina mléka, které usnadňuje látkovou výměnu.

Kolik vody děti potřebují?

Děti ve věku od jednoho roku do čtyř let obvykle pijí příliš málo. To odhalila studie Výzkumného ústavu pro dětskou výživu v Dortmundu v Německu a podal o tom zprávu časopis pro spotřebitele Test. Děti ve věku od jednoho roku do čtyř let jsou zvláště citlivé na dehydrataci a měli by vypít alespoň litr tekutin denně mimo ty tekutiny, které dostanou při jídle. V průměru však toho vypijí o jednu třetinu méně — a ne vždy proto, že by pít nechtěly. Výzkumní pracovníci zjistili, že v jednom případě z pěti rodiče odmítli dát dítěti něco napít, i když o to požádalo. Co je tím nejlepším nápojem? Tam, kde je to bezpečné, je ideální čistá voda, uvádí Test.