Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Bývalý zločinec Píšu proto, abych Vám sdělila, jak moc jsem ocenila životní příběh Enriquea Torrese ml. v článku s názvem „Z divokého lva mírným beránkem“. (8. srpna 1999) Zdůraznil lásku a milosrdenství našeho Boha Jehovy a to, jakou má s námi trpělivost. Ukázal také, že jako rodiče bychom nikdy neměli své děti zavrhnout, bez ohledu na to, jak dalece se odvrátily od Božích měřítek.

J. F., Anglie

Vyrůstal jsem jako křesťan, ale kvůli špatné společnosti jsem se zapletl do drog a násilí. V osmnácti letech jsem byl odsouzen k pětadvaceti letům vězení. Přestože jsem byl do křesťanského sboru znovu přijat, často se cítím bezcenný. Avšak potom, co jsem si přečetl tento článek, jsem si mohl uvědomit, že Jehova není daleko od těch, kdo ho hledají. I když jsem stále ve vězení, tento životní příběh mě povzbudil, abych zůstal pevný.

R. B., Spojené státy

Kolibříci Článek „Ptáček líbající květiny“ (8. srpna 1999) byl bezvadný. Předtím jsem již kolibříky pozorovala, ale nemyslela jsem si, že mohou být tak maličcí. Prostřednictvím slov a obrázků jste ve mně o tyto úžasné tvory vzbudili zájem.

R. H., Německo

Tyto informace a nádherné obrázky mě velmi zaujaly. V letním období kolibříci často navštěvují mou zahradu. Je to skutečně radost sledovat tyto úžasné ptáčky. Už jen samotné pozorování kolibříků mě často pozvedá na duchu.

C. S. S., Brazílie

Bezpečné používání žebříku Děkuji Vám za článek „Jak používat žebříky — Děláte tyto bezpečnostní kontroly?“. (8. srpna 1999) Nedávno jsem ze žebříku spadl a musel jsem kvůli tomu podstoupit operaci kolena. Oceňuji těch deset návrhů, které jste uvedli, a až budu příště žebřík používat, budu na ně pamatovat.

D. N., Mexiko

Vesmírná stanice Je mi šestnáct let a výzkum vesmíru mě vždy fascinoval. Chci Vám proto poděkovat za článek „Mezinárodní vesmírná stanice — laboratoř na oběžné dráze“. (22. srpna 1999) Články jako je tento pro mě hodně znamenají!

K. E., Spojené státy

Oslavujete tuto vesmírnou stanici, aniž byste ji jen slovem odsoudili. Bůh se nezmínil o tom, že je to součást plánu, který má s člověkem. Je hanbou, kolik peněz se investuje do jednoho letu, zatímco miliony lidí hladoví. Znevažujete Boha, když takové věci oslavujete.

P. N. M., Anglie

Bible říká, že ‚země byla dána lidským synům‘. (Žalm 115:16) Neexistuje však žádný biblický důvod, na jehož základě by se dalo říct, že je špatné, když se člověk zajímá o vesmír. Bible ve skutečnosti věřící lidi povzbuzuje, aby pozorovali nebesa a přemýšleli přitom o Boží moudrosti a stvořitelské síle. (Žalm 8:3, 4; 19:1) Naším záměrem v žádném případě nebylo vzdávat slávu této navrhované vesmírné stanici; jen jsme přinesli reportáž o plánech postavit ji. Na to, zda se pomocí této vesmírné stanice provede výzkum, který bude stát za tak vysoké náklady, si ještě musíme počkat. (VYD.)

Přežili pronásledování Právě jsem dočetla článek „Služba Bohu tváří v tvář smrti“. (22. srpna 1999) Díky tomu, že bratři v Angole vytrvávali více než sedmnáct let, nyní země, která se kdysi zdála být duchovně neplodná, zažívá požehnání v podobě hojné úrody.

R. Y., Japonsko