Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak se mám dívat na body piercing?

Jak se mám dívat na body piercing?

 Mladí lidé se ptají . . .

Jak se mám dívat na body piercing?

„Když jsem poprvé viděla lidi, kteří měli propíchnutý ret nebo jinou část těla, pomyslela jsem si: ‚No ne! To je ohromné.‘ “ (Lisa)

LISA není jediná. Stále větší množství mladých lidí nosí kroužky a náušnice na šroubek v různých částech těla, dokonce i v obočí, jazyku, rtu a pupku. Tomuto zvyku se říká body piercing. *

Šestnáctiletá Heather je tímto módním proudem nadšena. Je přesvědčena, že kroužek v jejím pupku bude vypadat „naprosto skvěle“. Devatenáctiletý Joe již vystavuje na odiv zlatou ozdobnou tyčinku, kterou má v jazyce. A další mladá dívka se rozhodla dát si propíchnout obočí, protože chce mít něco „hodně nápadného“, co by „lidi šokovalo“.

Nápad připevňovat si na tělo šperky není zdaleka nový. Již v biblických dobách zbožná žena, která se jmenovala Rebeka, měla nosní kroužek. (1. Mojžíšova 24:22, 47) Izraelité v době, kdy vyšli z Egypta, nosili náušnice. (2. Mojžíšova 32:2) Není však známo, zda se tyto šperky připevňovaly do propíchnutého ucha nebo nosu. Věrní otroci si jako symbol oddanosti svým pánům nechávali probodnout ucho. (2. Mojžíšova 21:6) Propichování různých částí těla bylo výrazným rysem i jiných starověkých kultur. Aztékové a Mayové si z náboženských důvodů propichovali jazyk. Propichování rtu je dosud běžné v Africe a u jihoamerických Indiánů. U obyvatel Melanésie, Indie a Pákistánu je běžné, že si ozdobné předměty dávají do propíchnutého nosu.

Propichování se před několika lety v západním světě provádělo pouze na ušním lalůčku žen. Nyní však šperky nosí dospívající i dospělí lidé obou pohlaví, a to na každé části těla, kde je to jen možné.

Proč si nechávají dělat piercing

Mnozí si nechávají dělat piercing proto, že jim to připadá módní a že to právě ‚letí‘. Jiní lidé se domnívají, že se tím zlepší jejich vzhled. Tuto módu určitě podporuje i skutečnost, že šperky v různých částech těla nosí topmodelky, sportovní hvězdy a populární hudebníci. A někteří mladí lidé pokládají piercing také za projev nezávislosti, hledání  individuality a za způsob, jak ukázat, že nejsou jako všichni ostatní. Fejetonista John Leo říká: „Jedním z hlavních motivů, proč si nechávají opakovaně dělat dírky, je touha dráždit rodiče a šokovat střední společenskou vrstvu.“ Zdá se, že tato potřeba sebevyjádření je vyvolána nespokojeností, nekonformností, vyzývavostí a vzpourou.

Někteří lidé si nechávají dělat piercing kvůli tomu, aby uspokojili hluboké duševní nebo citové potřeby. Někteří mladí lidé například mají pocit, že si tím zvýší sebeúctu. Někteří z těch, kdo byli v dětství zneužíváni, mohou piercing pokládat za prostředek, jak získat vládu nad svým tělem.

Zdravotní rizika

Je však takový body piercing vždy bezpečný? Mnoho pracovníků ve zdravotnictví tvrdí, že není. Je pochopitelně nebezpečné, když si člověk dělá piercing sám. A zajít k takzvanému odborníkovi také může znamenat určité riziko. Mnozí tito lidé totiž nejsou dostatečně vyškoleni, a svou dovednost získali od přátel, z časopisů nebo videozáznamů. A tak možná nepoužívají hygienicky nezávadné techniky, nebo dokonce ani neví, s jakým nebezpečím je piercing spojen. Mnohým z nich také chybí anatomické znalosti. To není žádná maličkost, protože když se piercing provede na nesprávném místě, může dojít k velkému krvácení. Je-li zasažen nerv, může to vést k trvalému poškození.

Dalším závažným rizikem je infekce. Nesterilním zařízením lze přenést takové smrtelné nemoci, jako je hepatitida, AIDS, tuberkulóza a tetanus. I v případě, že použitá technika je sterilní, je po zákroku nutná určitá péče. U piercingu pupku například dochází k dráždění, protože se o šperk stále třou šaty. Může to trvat až devět měsíců, než se takové místo zahojí.

Lékaři říkají, že propíchnutí nosní nebo ušní chrupavky je mnohem nebezpečnější než propíchnutí ušního lalůčku. Informační bulletin Americké akademie plastické chirurgie tváře a rekonstrukční chirurgie vysvětluje: „Důvodem ke znepokojení jsou zvláště mnohočetné dírky v horním okraji ucha, protože vážné infekce mohou vést k tomu, že člověk o celou tuto část ucha přijde. Nebezpečné jsou také náušnice na šroubek, které se dávají do nosu, protože infekce v této oblasti se může dostat do blízkých krevních cév a rozšířit se do mozku.“ Bulletin končí: „Ideální  [piercing] by se měl omezit jen na oblast lalůčku ucha.“

Jiným nebezpečím jsou ošklivé jizvy a alergické reakce na použité šperky. Když se kroužek umístěný ve velmi citlivé oblasti, například v prsu, zachytí o šaty, může se z prsu snadno vytrhnout. Zjizvená tkáň na prsu mladé dívky může uzavřít mlékovody, a pokud dívka nevyhledá ošetření, potom jednou v budoucnosti možná zjistí, že bude jen s obtížemi kojit své dítě, nebo ho nebude moci kojit vůbec.

Americká asociace stomatologů nedávno označila piercing v oblasti úst za ohrožení veřejného zdraví. Další rizika spojená s piercingem v oblasti úst jsou dušení po spolknutí šperku, necitlivost jazyka a ztráta chuti, dlouhodobé krvácení, naštípnutí nebo zlomení zubu, zvýšená tvorba slin, neovladatelné slintání, poškození dásní, vada řeči a obtíže s dýcháním, žvýkáním a polykáním. Když si mladá žena, která se jmenuje Kendra, nechala propíchnout jazyk, „otekl jí jako balon“. Ještě horší bylo to, že člověk, který jí dělal piercing, použil náušnici se šroubkem, která se dává na bradu. Náušnice se jí do jazyku zařízla a poškodila tkáň na spodní straně jazyka. Kendra téměř nemohla mluvit.

Bůh učil svůj lid, Izraelity, že mají mít úctu ke svému tělu a mají se vyhýbat sebemrzačení. (3. Mojžíšova 19:28; 21:5; 5. Mojžíšova 14:1) Křesťané dnes již nejsou pod mojžíšským Zákonem, ale přesto jsou vybízeni, aby se svým tělem zacházeli s úctou. (Římanům 12:1) Není tedy snad logické, že by se nemělo podstupovat zbytečné zdravotní riziko? Kromě zdraví však existují další faktory, které bys měl zvážit.

Co piercing naznačuje?

Bible nedává vzhledem k body piercingu žádný konkrétní příkaz. Vybízí nás však, abychom se zdobili se „skromností a zdravou myslí“. (1. Timoteovi 2:9) V určité části světa sice něco může být považováno za umírněné, ale záleží na tom, jak se na to pohlíží v místě, kde žiješ. Například propíchnuté ušní lalůčky u žen mohou být v jedné části světa přijatelné. V jiné zemi nebo kultuře to však může některé lidi pohoršovat.

Body piercing a náušnice u mužů jsou sice u známých osobností velmi oblíbeny, ale na západě zdaleka nejsou obecně přijímány. Jedním důvodem je možná to, že dlouhou dobu to byl charakteristický znak vězňů, členů motocyklových gangů, punkerů a příslušníků homosexuální sadomasochistické subkultury. Mnoho lidí si v mysli spojuje body piercing s určitou úchylkou a vzpurnými postoji. Další lidé to pokládají za šokující a odporné. Jedna mladá křesťanka, která se jmenuje Ashley, říká: „Ten kluk v naší třídě si právě nechal udělat piercing nosu. Myslí si, že to je skvělé. Já si myslím, že to je hnusné.“

Není divu, že jeden známý americký obchod má zásadu, že zaměstnanci, kteří přicházejí do přímého kontaktu se zákazníky, smějí mít pouze jednu náušnici v uchu a jakýkoli jiný viditelný piercing je zakázán. „Nemůžete předvídat, jak by lidé mohli reagovat,“ vysvětluje mluvčí společnosti. Podobně poradci pro volbu povolání doporučují chlapcům, kteří ukončili střední školu a ucházejí se o zaměstnání, aby na sobě neměli „žádné náušnice či jiné šperky používané při body piercingu; ženy by neměly mít . . . nosní kroužek“.

Zejména mladí křesťané by se měli zajímat o to, jaký dojem dělají na jiné lidi, a to i tehdy, když se podílejí na evangelizační činnosti. Nechtějí ‚zavdávat příčinu ke klopýtání, aby se jejich službě nic nevyčítalo‘. (2. Korinťanům 6:3, 4) Bez ohledu na to, jaký máš osobní názor na piercing, tvůj vzhled nevyhnutně vypovídá o tvých postojích a tvém životním stylu. Co chceš, aby o tobě vypovídal?

Co v tomto směru uděláš, musíš nakonec rozhodnout ty sám a samozřejmě tví rodiče. „Nedovolte, aby vás okolní svět vtlačil do své formy,“ je zdravá biblická rada. (Římanům 12:2, Phillips) Koneckonců jsi to ty, kdo ponese následky.

[Poznámka pod čarou]

^ 4. odst. Nevztahuje se to na neokázalé propíchnutí některé části těla, které je v mnoha zemích běžné a z hlediska místní kultury přijatelné. Týká se to naopak extrémních zvyklostí, jež jsou dnes populární. (Viz anglické vydání Strážné věže z 15. května 1974, strany 318 a 319.)

[Obrázky na straně 12]

Body piercing je mezi mladými lidmi mimořádně populární