Přejít k článku

Přejít na obsah

Co se stalo s malým Peterem?

Co se stalo s malým Peterem?

 Co se stalo s malým Peterem?

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V EKVÁDORU

ANGLICKÉ vydání časopisu Probuďte se! z 22. srpna 1970 přineslo článek nazvaný „Operace srdce bez transfuze krve“. Líčil příběh sedmiletého kanadského chlapce Petera, který v roce 1963 potřeboval operaci, jež by mu zachránila život.

Peterův obvodní lékař řekl, že existuje způsob léčby, kterým by se mohla defektní srdeční chlopeň upevnit. Když ale Peterovi rodiče vzali svého syna k odborníkovi a zeptali se, zda by operace mohla být provedena bez krve, lékař odpověděl: „Ne. To je absolutně nemožné. Vím, o čem mluvím.“

Peterovi rodiče se nezalekli a hledali dál, až nakonec našli chirurga, který byl ochoten provést operaci bez použití krve. Jak to dopadlo? Ačkoli Peter operaci přežil, bylo jeho rodičům řečeno, že jen čas ukáže, do jaké míry byl tento zákrok úspěšný. Co se tedy s malým Peterem dělo dál?

Když mu bylo třináct, on a jeho rodina se přestěhovali do Ekvádoru v Jižní Americe, aby sloužili tam, kde bylo potřeba více kazatelů dobré zprávy o Božím Království. (Matouš 24:14) Peter byl pokřtěn v patnácti, a v osmnácti se stal pravidelným průkopníkem (celodobým kazatelem). Ve dvaceti šesti letech se stal zvláštním průkopníkem a sloužil v indiánské osadě zvané pueblo, které se nachází v Andách v nadmořské výšce 3 000 metrů. V roce 1988 ve věku jednatřiceti let začal Peter společně se svou manželkou Isabel sloužit jako cestující zástupce Watch Tower Society. V této práci pokračuje dodnes a každý týden navštěvuje sbory, aby je povzbuzoval.

Peter skutečně vede velmi aktivní život a přitom nepotřebuje žádnou další operaci. On i tisíce jiných svědků jsou opravdu vděční za to, že s nimi spolupracují schopní chirurgové, kteří respektují práva svých pacientů!

[Obrázek na straně 23]

Peter krátce po operaci, když mu bylo sedm let

[Obrázek na straně 23]

Peter a Isabel Johnstonovi dnes