Přejít k článku

Přejít na obsah

Noe chodil s Bohem — Jak tento videozáznam vznikal

Noe chodil s Bohem — Jak tento videozáznam vznikal

 Noe chodil s Bohem — Jak tento videozáznam vznikal

KDYŽ ráno vstane, mluví o tom. Dívá se na to třikrát i čtyřikrát během dne a pak ještě jednou, než jde večer spát.“ O čem tato matka z Kalifornie mluví? O tom, jak si její dvouletý syn oblíbil videozáznam Noe chodil s Bohem. * Dodává: „Když si venku hraje, s kladívkem v ruce mluví o stavbě archy, která posloužila k záchraně životů.“

Jiná matka napsala: „Musím Vám moc poděkovat za všechno to úsilí, čas a lásku, které jste vložili do videozáznamu Noe. Mám tříleté dítě, které se nazpaměť naučilo prakticky celý videozáznam, dokonce i zvukové efekty! Je to jeho oblíbená videokazeta a chce se na ni dívat každý den, a to dvakrát i třikrát.“

Jedna dívenka, která se jmenuje Danielle, napsala: „Líbí se mi to, a chci dělat věci, které dělal Noe. Doufám, že uděláte víc videokazet pro děti.“

Výroba biblických videozáznamů samozřejmě zabere mnoho času. Proč je to tak?

Jak videozáznam Noe vznikal?

Dříve než byla natočena jakákoli scéna nebo namalován jakýkoli obrázek, scenárista na základě biblické zprávy navrhl dějovou zápletku. Z toho nakonec vznikl obrázkový scénář a pak psaný scénář. Obrázkový scénář je série malých skic, které výtvarníkům pomáhají vytvořit sled a rozvržení jednotlivých částí příběhu. Několik lidí včetně výtvarníků diskutovalo o tom, jak by se historická zpráva o Noemovi dala ztvárnit, to znamená ve kterých částech by měli hrát herci a které části by bylo lepší namalovat. Hrané části dětem pomohou, aby si uvědomily, že tato zpráva je historickou skutečností. Ukážou, že Bible mluví o skutečných lidech, kteří před tisíci lety sloužili Jehovovi. Jak výroba pokračovala?

Vybrali jsme herce, kteří obsadí role Noema a jeho rodiny. Byly navrženy kostýmy a rozhodlo se o tom, jak bude každá scéna barevně naaranžována. To všechno bylo důležité, protože výtvarníci nemohli Noema, jeho manželku a syny se snachami naskicovat a nakreslit, dokud nevěděli, jak budou herci v kostýmech vypadat. Obrázky musely být shodné s hranými scénami. Ale kde se budou tyto scény natáčet?

Bylo vybráno Dánsko, protože zdejší odbočka Watch Tower Society má kvalifikované kulisáře a dostatečné prostory v budovách, které byly potřeba pro natáčení interiérových scén. Videozáznam byl natočen filmovým štábem z oddělení audio/video, které je součástí vzdělávacího střediska Strážné věže v Pattersonu v New Yorku. S tímto štábem spolupracovali také pracovníci z Dánska. Příběh je komentován vypravěčem. Tím se velmi usnadnila výroba programu v jiných jazycích, protože se tak obešel složitý dabing neboli synchronizovaný překlad dialogů. Jak se ale připravovala složitá výtvarná část?

Práce výtvarníků a speciální kamera

Výtvarníci připravili stovky obrázků, jež namalovali vodovými barvami na základě obrázkového scénáře, který připravila tvůrčí skupina. Ne vždy to byly čtvercové či obdélníkové kresby. Někdy byly různě zakřivené nebo oválné, a to podle toho, jaký úhel záběru se měl použít. Obrázky nebyly větší než 56 krát 76 centimetrů a většina měla velikost jen 28 krát 38 centimetrů.

K natočení obrázků na filmu byla zapotřebí triková kamera. Aby se dosáhlo prostorového efektu, rozmístily se výtvarné prvky ve třech úrovních — v popředí, ve střední vzdálenosti a v pozadí. Tak se mohly natočit záběry mezi stromy, mezi nohama slona  nebo skrze cokoli jiného, aby se dosáhlo prostorového efektu. Kamera byla řízena počítačem a mohla panorámovat scénu nebo najíždět na objekt tak, aby se vytvořil zvláštní efekt. Tím lze vyvolat dojem, že se scéna pohybuje, i když se ve skutečnosti pohybuje jen kamera.

Jelikož Watch Tower Society nemá zkušenosti ani prostředky, které jsou k výrobě skutečného animovaného filmu zapotřebí, střídaní kreslených částí s hranými se stalo přijatelným kompromisem. Dětem ve věku od tří do dvanácti let, pro které je tento videozáznam určen, se takový způsob líbí. A tento videozáznam jasně ukazuje na mnoho věcí, které se můžeme z Noemova příkladu naučit. Otázky, které jsou na obalu videokazety, navíc rodičům pomáhají, aby si se svými dětmi zopakovali hlavní body příběhu.

Dalších zvláštních efektů, jako byl například sílící liják v době potopy, bylo dosaženo počítačovou technologií. Je jasně vidět, že do výroby videozáznamu Noe bylo vloženo mnoho času a tvořivého úsilí.

Biblická zpráva se nemění, a tak videozáznam Noe chodil s Bohem bude vždy aktuální a pomůže při poučování nové generace dětí. Děti i rodiče napsali stovky dopisů, v nichž vyjadřují své ocenění a žádají, aby bylo vyrobeno více takových videozáznamů. Jedna žena napsala: „Je mi padesát let a své děti jsem vychovávala před dlouhou dobou. Ale myslím si, že by dnes pro rodiče s malými dětmi bylo neocenitelnou pomocí, kdyby měli sadu videonahrávek s biblickými příběhy.“

[Poznámka pod čarou]

^ 2. odst. Tento videozáznam byl vydán v roce 1997 a byl přeložen do albánštiny, češtiny, čínštiny, dánštiny, finštiny, francouzštiny, holandštiny, chorvatštiny, italštiny, japonštiny, korejštiny, lotyštiny, maďarštiny, norštiny, portugalštiny, řečtiny, slovenštiny, srbštiny, španělštiny, švédštiny a thajštiny. A plánuje se překlad do dalších jazyků.

 [Nákres a obrázek na straně 25]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

Při pohybu trikové kamery obrázky ožívají

[Obrázky na straně 22 a 23]

Výroba začala obrázkovým scénářem

[Obrázky na straně 23]

Většina hraných záběrů se točila v Dánsku

 [Obrázky na straně 24 a 25]

Výtvarníci načrtli a namalovali 230 jednotlivých scén

[Obrázky na straně 25]

Videozáznam byl doplněn počítačovým střihem, zvláštními efekty, vyprávěním, hudbou a zvukem