Přejít k článku

Přejít na obsah

‚Náš svět by byl jiný‘

‚Náš svět by byl jiný‘

 ‚Náš svět by byl jiný‘

Snaha zrušit sjezd svědků Jehovových v Moskvě loni v srpnu vyvolala značnou pozornost. (Podrobnosti viz na stranách 27 a 28.) Andrej Zolotov ml. uvedl v novinách The Moscow Times z 21. srpna 1999, že „podle slov zástupce ředitele sportovního komplexu Vladimira Kozyreva vedení nemělo nic proti tomu, aby proběhl kongres svědků Jehovových. Řekl, že neví, odkud příkaz [ke zrušení] přišel.“

V dopise, který vyšel v The Moscow Times o týden později, jeden čtenář chválil noviny za to, že zveřejnily „skutečně nepředpojatý“ článek, a napsal, že článek si „opravdu zaslouží pozornost čtenářů“. Pisatel uvedl: „Z vašeho příběhu o neuvěřitelných potížích, s nimiž se svědkové Jehovovi při přípravě svého výročního sjezdu potýkali, [je patrné] nespravedlivé jednání [s nimi].“

Pisatel dopisu potom poznamenal, že svědkové Jehovovi „jsou dobře známi ve světě (a nyní i v Rusku) . . . Jsou . . . dobře známi jako velmi příjemní, laskaví a mírní lidé, s nimiž lze snadno vycházet, kteří na jiné lidi nikdy nevyvíjejí nátlak a kteří ve vztazích s druhými vždy usilují o pokoj nehledě na to, zda se jedná o lidi pravoslavného, muslimského nebo buddhistického vyznání. Nejsou mezi nimi žádní úplatkáři, opilci ani lidé závislí na drogách, a to z jednoduchého důvodu — ve všem, co dělají nebo říkají, se snaží řídit přesvědčením, jež je založeno na Bibli. Kdyby se všichni lidé na světě alespoň snažili žít podle Bible tak, jak to dělají svědkové Jehovovi, náš krutý svět by byl úplně jiný.“

Úřady, které zkoumaly svědky Jehovovy a přímo s nimi jednaly, souhlasí s tímto popisem. Tyto úřady například svědkům dovolily, aby si v Sankt Peterburgu v Rusku postavili krásný nový sjezdový sál. Při zasvěcení se v tomto sálu radostně sešlo 2 257 přihlížejících a dalších 2 228 lidí tomuto programu naslouchalo v sálech Království v Sankt Peterburgu a v odbočce svědků Jehovových v nedalekém Solněčnom.