Přejít k článku

Přejít na obsah

Rodiny bez otce — Znamení dnešní doby

Rodiny bez otce — Znamení dnešní doby

 Rodiny bez otce — Znamení dnešní doby

CO MYSLÍTE, že je nejzávažnější sociální problém dnešní doby? Podle Gallupova průzkumu ve Spojených státech se téměř osmdesát procent dotázaných domnívá, že je to „fyzická nepřítomnost otce v domácnosti“. Z Gallupova průzkumu vyplynulo, že více než dvacet sedm milionů dětí ve Spojených státech nežije se svým biologickým otcem a tento počet rychle stoupá. Zpráva Dětského fondu OSN uvádí, že asi padesát procent bílých dětí, které se ve Spojených státech narodily od roku 1980, „prožije určitou část svého dětství v neúplné rodině. U černošských dětí je to asi osmdesát procent.“ Noviny USA Today proto Spojené státy označily za „přední zemi na světě, pokud jde o množství rodin bez otce“.

Článek v časopise The Atlantic Monthly však uvádí: „Rostoucí rozpad rodin není příznačný jen pro americkou společnost. Je patrný prakticky v každé rozvinutější zemi včetně Japonska.“ V mnoha rozvojových zemích je sice obtížné získat tyto statistické údaje, ale zdá se, že i zde dochází k podobné krizi. „V důsledku rostoucího hospodářského tlaku muži [v chudých zemích] často opouštějí své manželky i děti,“ uvádí časopis World Watch. Průzkum v jedné karibské zemi ukázal, že jen dvacet dva procent otců, kteří mají děti ve věku osmi let, skutečně se svými dětmi žije.

Děti bez otce se běžně vyskytovaly i v biblických dobách. (5. Mojžíšova 27:19; Žalm 94:6) Hlavní příčinou, proč tehdy děti zůstaly bez otce, bylo jeho úmrtí. „Avšak hlavní příčinou, proč dnes jsou děti bez otce, je otcovo rozhodnutí odejít,“ říká pisatel David Blankenhorn. Jak uvidíme, rostoucí počet dětí bez otce je skutečně dokladem, že dnes je mnoho lidí bez „přirozené náklonnosti“. Podle Bible je to pouze jeden z dalších důkazů, že žijeme v „posledních dnech“. (2. Timoteovi 3:1–3)

Pro malé děti je však skutečnost, že otec zmizí z jejich života, osobní tragédií. Otevírá se tím bolestný a ničivý začarovaný kruh, který může mít dlouhodobé následky. V této sérii článků to budeme rozebírat — ne však proto, abychom čtenáře sklíčili, ale abychom jim poskytli informace, které mohou rodinám pomoci tento destruktivní trend zastavit.