Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Příliš krátká? Jsem neurochirurgem a všiml jsem si, že obrázek, který se objevil v článku „Mozek — Podivuhodně komplikovaný orgán“, není přesný. (8. května 1999) Je na něm průřez mozkem s tečkovanou čárou, která ukazuje na podvěsek mozkový. Zdá se mi, že čára je příliš krátká a že ukazuje na zkřížení zrakových nervů.

A. W., Japonsko

Náš bystrý čtenář má pravdu, a za tuto chybu se omlouváme. (VYD.)

Hurikán Mitch Děkuji Vám za podnětný článek „Záchrana po ničivé bouři!“. (8. června 1999) Často prostřednictvím e-mailu dostávám informace o pohromách, které postihly naše bratry, ale nikdy nevím, do jaké míry jsou tyto informace spolehlivé. Způsob, jakým byly informace v článku předány, byl velmi povzbudivý a podnětný. Sloužil jako dobrá připomínka toho, že žijeme v kritických časech.

C. P., Spojené státy

Uvědomuji si, že při této katastrofě mnoho lidí ztratilo všechen svůj majetek, ale bylo vzrušující číst o tom, jak se i navzdory velkému nebezpečí projevilo naše celosvětové bratrství. Obrázek bratra, který stojí před svým zničeným domem, mi nasadil brouka do hlavy. Co mě opravňuje k tomu, abych si na různé věci stěžoval?

R. C. N., Brazílie

Guarana Váš článek „Kávu, čaj nebo guaranu?“ v čísle z 8. června 1999 byl poučný. Jako celodobý služebník se pohybuji po březích Amazonky a pracuji blízko oblastí, kde se guarana pěstuje. Často vídávám, jak se připravuje. Příště, až mi někdo guaranu nabídne, vím, co mám odpovědět.

J. R. S. M., Brazílie

Vesmír Chci Vám moc poděkovat za sérii článků „Vesmír — vytvořen s určitým záměrem?“. (22. června 1999) Tyto články se mně jako amatérskému astronomovi opravdu líbily. Skvostná podívaná, která se nám nabízí každou noc, nás vybízí, abychom přemýšleli o nezměrné moci, poznání a lásce našeho Stvořitele.

V. V., Španělsko

Články byly snadno pochopitelné, dokonce i pro ty lidi, kteří nejsou vědecky zaměřeni. Děkuji Vám za to, že mi pomáháte, abych Jehovu lépe poznal. Po 58 letech manželství má manželka nedávno zemřela. Takže toto prohloubené porozumění osobnosti našeho Stvořitele nemohlo přijít ve vhodnější době mého života.

F. W., Spojené státy

Ženy pracující na stavbách Moc Vám děkuji za článek „Práce žen má významný podíl“. (22. června 1999) Asi před rokem jsem se přestěhovala z Kalifornie do Thajska. Nedávno jsme měli výsadu postavit svůj vlastní sál Království. Stejně jako ženy v Zimbabwe i naše sestry pomáhaly míchat cement, vázat ocelové pruty a pokládat dlaždice a vykonávaly řadu dalších stavebních prací. S Jehovovou pomocí jsme práci dokončili asi za tři měsíce. Děkuji Vám za to, že oceňujete práci žen, kterou mají na celosvětovém stavebním díle.

R. G., Thajsko

Moji rodiče a já jsme poprvé měli příležitost vypomáhat při rychlostavbě sálu Království. Představte si, jak jsem byla šťastná, když jsem viděla, jak ženy z celého světa pomáhají na celosvětovém díle při stavbách odboček a sálů Království svědků Jehovových. Stavební projekty, jako byl ten v Zimbabwe, jsou přípravou na dílo, které budeme provádět v novém světě. Jestliže se můžeme těšit z takových projektů již nyní, představte si, jaké to bude, když celé lidstvo bude dokonalé a sjednocené ve službě pro Jehovu!

S. W. S., Brazílie