Přejít k článku

Přejít na obsah

Oběti válek se mění

Oběti válek se mění

 Oběti válek se mění

DNEŠNÍ války se od válek v minulosti liší . . . Ne vojáci, ale běžní občané“ jsou oběťmi ve stále větším počtu, uvedlo UN Radio v programu „Perspective“. Během první světové války například bylo z celkového počtu obětí jen pět procent civilistů. Avšak během druhé světové války se počet mrtvých civilistů zvýšil na čtyřicet osm procent. A dnes, uvedlo UN Radio, „téměř všechny oběti konfliktů, tedy devadesát procent, jsou civilisté — a většinou se jedná o ženy, děti a starší lidi“.

Podle Olara Otunnu, který je zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN v problematice dětí a ozbrojených konfliktů, „byly od roku 1987 zabity při ozbrojených konfliktech odhadem dva miliony dětí“. To v průběhu posledních dvanácti let představuje denně více než čtyři sta padesát dětí, které zahynuly ve válce. Navíc bylo během stejné doby více než šest milionů dětí vážně zraněno nebo trvale zmrzačeno.

Jedním způsobem, jak by se OSN mohlo vyrovnat s rostoucím počtem dětských válečných obětí, je podle doporučení pana Otunnu vytvoření mírových zón. „Lokality, kde je hodně dětí, jako například školy, nemocnice a hřiště, by se měly pokládat za nebojové zóny.“ UN Radio však dodává, že nejúčinnějším způsobem, jak zabránit, aby se běžní občané nestávali válečnými oběťmi, je „především konfliktům předcházet“. Skutečně, k tomu, aby nebyly žádné válečné oběti, je zapotřebí odstranit válku jako takovou. Dojde k tomu někdy?

Vzhledem k dlouhé historii válek se většina lidí oprávněně domnívá, že celosvětového míru lidstvo nikdy nedosáhne. Boží slovo, Bible, však slibuje, že toho dosáhne Jehova Bůh: „Působí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země.“ (Žalm 46:9) Kdy k tomu dojde? A proč si můžete být jisti, že Boží slib o celosvětovém míru se splní? Pokud chcete dostat odpověď na tyto otázky, napište laskavě vydavatelům tohoto časopisu a použijte nejbližší adresu z těch, které jsou uvedeny na straně 5, nebo navštivte sál Království svědků Jehovových v místě, kde žijete. Nevyplynou z toho žádné závazky ani výdaje — jen jasné odpovědi.

[Podpisek obrázku na straně 31]

FOTO OSN 156450/J. Isaac