Přejít k článku

Přejít na obsah

V těchto kritických časech přijímejte božské vyučování

V těchto kritických časech přijímejte božské vyučování

 V těchto kritických časech přijímejte božské vyučování

Jaký skutečný užitek vám to přinese

TOTO vyučování můžete přijímat tak, že se zúčastníte oblastního sjezdu svědků Jehovových „Božské vyučování“. V létě se ve městech celého světa zúčastní sjezdů milióny návštěvníků. Jen ve Spojených státech proběhne během června, července a srpna více než 150 takových čtyřdenních sjezdů.

Ať jste pokročilého věku, nebo jste mladý, ať jste manžel, manželka, otec, matka, dospívající, nebo dítě, dostane se vám vyučování předloženého jednoduchým a přitažlivým způsobem, který vám přinese užitek. „Jak učinit manželství trvalým svazkem“, „Namáhej se pro záchranu své domácnosti“, a „Rodiče — Vaše děti potřebují zvláštní pozornost“ — to jsou jen některé z námětů, jež budou součástí programu.

Zvláštní pozornost bude zaměřena na problémy, s jakými se setkávají mladí lidé, a na to, jak se s nimi mohou v těchto kritických časech vyrovnávat. Mladé lidi by měla povzbudit dramatizace ze současnosti s názvem Mladí, kteří nyní pamatují na svého Stvořitele. Další dobře připravená dramatizace Nedej se zavést na scestí a neposmívej se Bohu poukáže na to, s jakými zkouškami se dnes střetávají mladí křesťané v souvislosti s populárními videoprogramy a hudbou.

Žijeme skutečně v kritických časech. Ježíš předpověděl, že „po soužení těch dnů se zatmí slunce“. (Matouš 24:29) Sjezdový program bude rozebírat doklady o tom, kdy nastává ono „soužení“, a také, kdy je zatemněno slunce.

V těchto kritických časech se mnozí lidé ptají, co je smyslem života. Tento námět bude důkladně prozkoumán a určitě budete mít radost z informací, které o něm získáte. Další částí programu bude přehled činnosti svědků Jehovových v nové době, který ukáže, čeho dosáhli.

Veřejná přednáška v posledním dni sjezdu se bude zabývat námětem „Vyučování, které je prospěšné v těchto kritických časech“. Program bude uzavřen vybídkou „Pevně se držte božského vyučování“.

Budete-li přítomni po celé čtyři dny, jistě vám to přinese užitek. Jste srdečně zváni, abyste se tohoto sjezdu zúčastnili. O nejbližším místě konání sjezdu se můžete dozvědět v sále Království svědků Jehovových nebo napište vydavatelům tohoto časopisu. Můžete také nahlédnout do Probuďte se! z 8. června, kde budou uvedena všechna místa konání sjezdů v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.