Přejít k článku

Přejít na obsah

Poskytují tato náboženství odpověď?

Poskytují tato náboženství odpověď?

 Poskytují tato náboženství odpověď?

MNOZÍ lidé mají pochybnosti ohledně mravního hlediska v otázce potratů a hledají vedení u svých duchovních. Jak jim duchovní odpovídají?

Katolická církev zaujala zásadní postoj proti potratům a učí, že život začíná početím. Někteří kněží se zapletli do politiky a požadovali na papeži, aby vyloučil z církve ty katolické politiky, kteří hlasovali pro potraty. Mnozí katolíci jsou nicméně pro potraty a dožadují se uvolnění.

Presbyteriánská církev (ve Spojených státech) uvádí, že 46 procent pastorů „nevěří biblickému učení o tom, že potrat je nesprávný“. Oficiálně církev s potraty souhlasí.

Šestnáctý generální synod Sjednocené církve Krista rozhodl, že ‚podporuje právo mužů a žen na přiměřené služby pro plánování rodičovství a na bezpečný legální potrat jako jednu z možností volby‘.

Zásady Luteránské evangelické církve uvádějí, že potrat „by měl být poslední možností volby“; nicméně se zdráhají označit potrat jako „hřích“ nebo prohlásit, že „život začíná při početí“.

Jižní baptistická konvence je výrazně proti potratům. Ale Americká baptistická církev prohlašuje: „V otázce oficiálního postoje k potratům není církev jednotná. V důsledku toho ponecháváme každému jednotlivci svobodu, aby hájil zásady slušnosti v otázce potratů tak, jak to odpovídá jeho nebo jejímu přesvědčení.“

Judaismus je rozštěpený; ortodoxní větev zaujímá převážně postoj proti potratům, zatímco reformní a konzervativní judaismus je z velké části nakloněn potratům.

Islám dovoluje provést potrat v prvních 40 dnech života plodu z jakéhokoli důvodu, potom pouze v případě ohrožení života matky. Hadith říká, že plod je „40 dnů v podobě semena, potom je to chuchvalec krve po stejnou dobu, potom je to kousek tkáně po stejnou dobu, potom. . . je k němu seslán anděl, který do něj vdechne dech života“.

Šintoismus nezaujímá žádný oficiální postoj a ponechává rozhodnutí o potratu na osobní volbě.

Hinduisté, buddhisté a sikhové učí všeobecné úctě k životu. Nezaplétají se však do diskusí o otázce potratu, protože věří v převtělování; potratem nenarozené dítě pouze přechází do jiného života.