Přejít k článku

Přejít na obsah

AIDS — Jak to skončí?

AIDS — Jak to skončí?

 AIDS — Jak to skončí?

„JSEM pevně přesvědčen, že v tomto desetiletí budeme zaručeně mít očkovací látku.“ — Jorg Eichberg, vedoucí oddělení výzkumu očkovacích látek na Wyeth–Ayerst Research Center ve Filadelfii (USA).

Představme si, jaké by to bylo, kdyby byl objeven lék nebo preventivní očkovací látka proti AIDS. Bylo by to jistě úžasné. Prvořadým zájmem devíti tisíc odborníků na AIDS, kteří se loni sešli ve Florencii (Itálie) pod heslem „Věda proti AIDS“, bylo bez pochyby hledání takového léku.

Devět desetin nových případů nákazy se nyní vyskytuje v rozvojových zemích, a proto je vyvíjen nátlak, aby se našlo účinné řešení. Avšak podle časopisu New Scientist se zdálo, jako by mnozí účastníci konference „ztratili pocit naléhavosti“. „Možná,“ jak se naznačuje v časopise New Scientist, je rozsah katastrofy tak zdrcující, že mnozí „se tímto problémem prostě přestali zabývat“.

Tvrdou realitou je, že vědci narážejí na více nezodpověděných otázek, než na kolik nalézají odpověď. New Scientist vysvětluje, že „po deseti letech epidemie se zdá, že problémy, před nimiž stojí virologové a imunologové, se prakticky nezmenšily“. Ian Weller, britský klinický lékař specializovaný na AIDS, upozornil: „V protivirové terapii se nedají v nejbližší době čekat žádné hvězdné války.“

Kdyby však byla objevena očkovací látka proti AIDS, je otázkou, do jaké míry by byla dostupná. Dr. Dennis Sifris, praktický lékař, který má s realitou práce v Africe osobní zkušenosti, říká: „Máme vysoce účinnou očkovací látku proti TBC [tuberkulóze]. Teoreticky by tedy měla být  TBC již vymýcena [stejně jako] spalničky a hepatitida B. Tyto tři nemoci však jsou. . . dnes v Africe velmi častými příčinami úmrtí. A tak i kdyby byla objevena očkovací látka, velmi vážným problémem bude její dostupnost pro lidi.“

Naděje na účinný lék je malá, a tak Africe zatím nezbývá než přesvědčit lidi, aby změnili své sexuální chování. Zůstává však otázka — jak?

Obvyklé řešení

Problém AIDS se v Africe obvykle řeší rozdáváním kondomů. Stále více a více kondomů. Řidiči nákladních automobilů je dostanou zdarma na hraničních přechodech. Bývají v obálkách vloženy do denního tisku. Kliniky a zdravotní pracovníci jich mají v zásobě milióny.

Taková opatření sice mohou mít určitý dopad na šíření AIDS, ale provázejí je jisté problémy — a to zvláště v Africe. Zdravotník Stefan van der Borght z Medecins Sans Frontieres v Angole vysvětlil, že když vydáte lidem tři milióny kondomů, vypadá to sice dobře, ale ve skutečnosti to znamená, že jeden a půl miliónu mužů může mít jen  dvakrát pohlavní styk a pak zásoby dojdou.

Navíc, pomineme-li komplikace s organizováním a realizací dodávek, má takové masové rozdávání kondomů nějaký dopad na hlavní zdroj nákazy AIDS v Africe — na promiskuitu? Vše nasvědčuje tomu, že podobná opatření sexuální aktivitu spíše podněcují, než aby ji tlumila. I samotné vládní autority si začínají tuto skutečnost uvědomovat. Jedna africká země již vydala státním sdělovacím prostředkům pokyny, aby stáhly reklamy na kondomy, protože tyto reklamy podněcují promiskuitní chování. Keith Edelston, autor knihy Aids— Countdown to Doomsday, zašel ve své knize ještě o krok dál: „Vzhledem k rizikům. . ., která nerozlučně provázejí používání kondomů, je zcela zřejmé, že jediný způsob jak zachovat naprostou bezpečnost je přísná monogamie.“

Je však návrat k morálce monogamního manželského uspořádání realizovatelným řešením?

Jediný bezpečný způsob

„Kdyby lidé hned zítra přestali spát kde s kým,“ říká profesor Reuben Sher, odborník na AIDS v Africe, „virus by vyhynul. Lidé, kteří jej mají, by zemřeli, a tím by to skončilo.“ Podobně se vyjadřuje i úvodník listu The Star, který vychází v Johannesburgu v Jižní Africe: „[HIV] je virus, kterým se člověk jen těžko nakazí, když nestřídá partnery, nepoužívá již použité jehly a nenechá si dát transfúzi.“

Dnes je v Africe více než 450 000 svědků Jehovových, kteří se právě těmto věcem vyhýbají. Pevně věří, že morálka založená na Bibli se vyplácí. Zamysleme se nad jejich uvažováním: Původcem lidí je Stvořitel, Jehova Bůh, a proto logicky stojí za povšimnutí soustava zásad chování, kterou lidem dal. Zásada, která je zaznamenaná v Hebrejcům 13:4, je dobrým příkladem: „Manželství ať je pro všechny počestné a manželské lože ať je neposkvrněné.“ Lidé, kteří se takovými biblickými texty řídí, se necítí být ochuzeni o potěšení. Jsou naopak ušetřeni mnoha tělesných a emocionálních ran. — Srovnej Skutky 15:29; 2. Korinťanům 7:1; Efezanům 5:3–5.

Je zajímavé, že sdělovací prostředky často mravy svědků Jehovových v Africe příznivě komentují: „Prokázali se. . . jako slušní, spořádaní občané, kteří se řídí vysokým morálním kodexem,“ poznamenal londýnský list Daily Telegraph. Dodal také: „Promiskuita a polygamie, které jsou pro africkou společnost příznačné, jsou u svědků Jehovových nemyslitelné.“ Podobně i Bryan Wilson, autor knihy Contemporary Transformation of Religion (Současná přeměna náboženství), podotýká, že „v africké společnosti se svědkové. . . stávají výjimečnými lidmi“ a že „jsou mezi nimi patrné účinky [jejich]. . . morálního kodexu“.

Tím nechceme tvrdit, že svědkové Jehovovi jsou úplně chráněni před nákazou AIDS. Někteří se nakazili od svého manželského druha, který se na rozdíl od nich nedrží křesťanských zásad, jiní se nakazili dříve, než se stali svědky. Někteří se také rozhodli klesnout zpět do nevázaných mravů dnešního světa a takové chování přineslo malému počtu z nich ovoce v podobě AIDS. (Galaťanům 6:7) Ti, kteří svévolně vedou nemravný život, ovšem také ztratili přednost zůstat v křesťanském sboru. (1. Korinťanům 5:13; 6:9, 10) Avšak naprostá většina z více než čtyř miliónů svědků Jehovových na celém světě se těší z dobrého tělesného, citového a duchovního stavu, který vyplývá z toho, že zachovávají Stvořitelovy morální zásady.

Bible naštěstí naznačuje, že trvalé řešení pohrom jako AIDS je již v dohledu. (Zjevení 21:1–4) Jehova Bůh slibuje nový svět, v němž budou všechny nemravné příčiny chorob jako AIDS úplně odstraněny. Nikdo již nebude nevinně trpět, protože každý bude žít bezúhonným, zdravým způsobem života, který vede k pravému štěstí. — Izajáš 11:9; 2. Petra 3:13.

[Praporek na straně 9]

„Nemusíme utrácet miliardy na výzkum a vývoj. . . Je třeba vrátit se k mravnosti.“ — Dr. Mark Hendricks, jihoafrický imunolog

[Obrázek na straně 9]

Přísná monogamie je významná metoda, jak se vyhnout epidemii AIDS

[Obrázek na straně 10]

Bůh slibuje nový svět, který bude zcela oproštěný od nemocí, jako je AIDS