Přejít k článku

Přejít na obsah

Zecharjáš

Kapitoly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stručný přehled

 • 1

  • Vybídka k návratu k Jehovovi (1–6)

   • „Vraťte se ke mně, a já se vrátím k vám“ (3)

  • První vidění: Jezdci mezi myrtami (7–17)

   • „Jehova znovu utěší Sion“ (17)

  • Druhé vidění: Čtyři rohy a čtyři řemeslníci (18–21)

 • 2

  • Třetí vidění: Muž s měřicí šňůrou (1–13)

   • Jeruzalém bude změřen (2)

   • Jehova se stane „ohnivou hradbou“ kolem Jeruzaléma (5)

   • „Kdo se dotýká vás, dotýká se zorničky mého oka“ (8)

   • Mnoho národů se připojí k Jehovovi (11)

 • 3

  • Čtvrté vidění: Velekněz dostává slavnostní oděv (1–10)

   • Veleknězi Jozuovi klade odpor Satan (1)

   • „Přivedu svého služebníka, Výhonek“ (8)

 • 4

  • Páté vidění: Svícen a dva olivovníky (1–14)

   • „Ne vojenskou silou ani mocí, ale mým duchem“ (6)

   • Nepohrdat dnem malých začátků (10)

 • 5

  • Šesté vidění: Letící svitek (1–4)

  • Sedmé vidění: Nádoba k odměřování (5–11)

   • Uvnitř je žena jménem Ničemnost (8)

   • Nádoba je odnesena do Šinaru (9–11)

 • 6

  • Osmé vidění: Čtyři vozy (1–8)

  • Výhonek se stane králem a knězem (9–15)

 • 7

  • Jehova odsuzuje pokrytecké půsty (1–14)

   • „Postili jste se opravdu kvůli mně?“ (5)

   • „Suďte spravedlivě a projevujte si navzájem věrnou lásku a milosrdenství“ (9)

 • 8

  • Jehova zajistí Sionu pokoj a pravdu (1–23)

   • Jeruzalém, „město pravdy“ (3)

   • „Říkejte jeden druhému pravdu“ (16)

   • Z půstů se stanou radostné svátky (18, 19)

   • Pátrat po Jehovovi (21)

   • Deset mužů se chytí oděvu Žida (23)

 • 9

  • Boží rozsudek nad sousedními národy (1–8)

  • Na Sion přichází král (9, 10)

   • Pokorný král jede na oslu (9)

  • Jehovův lid bude propuštěn (11–17)

 • 10

  • Žádat o déšť Jehovu, ne falešné bohy (1, 2)

  • Jehova shromáždí svůj lid (3–12)

   • Z judského domu vzejde velitel (3, 4)

 • 11

  • Národ odmítá Božího pastýře (1–17)

   • „Pas ovce určené k porážce“ (4)

   • Dvě hole: Přízeň a Jednota (7)

   • Mzda pastýře: 30 kousků stříbra (12)

   • Peníze jsou vhozeny do pokladnice (13)

 • 12

  • Jehova bude chránit Judsko a Jeruzalém (1–9)

   • Jeruzalém, „těžký kámen“ (3)

  • Budou naříkat nad tím, kterého probodli (10–14)

 • 13

  • Modly a falešní proroci budou odstraněni (1–6)

   • Falešní proroci se budou stydět (4–6)

  • „Udeř pastýře“ (7–9)

   • Třetina lidí bude přečištěna (9)

 • 14

  • Vítězství pravého uctívání Boha (1–21)

   • Olivová hora se rozdělí (4)

   • Jehova bude jediný a jeho jméno jediné (9)

   • Nepřátelé Jeruzaléma budou postiženi ranou (12–15)

   • Svátek chýší (16–19)

   • Každý hrnec bude svatý a bude patřit Jehovovi (20, 21)