Titovi 3:1–15

  • Podřizovat se vládám (1–3)

  • Soustředit se na konání dobrých skutků (4–8)

  • Odmítej hloupé spory a sektářské myšlenky (9–11)

  • Soukromé pokyny a pozdravy (12–15)

3  Připomínej jim, aby se podřizovali vládám a jejich představitelům a poslouchali je,+ byli připraveni ke každému dobrému skutku,  o nikom nemluvili urážlivě, nebyli hádaví, ale rozumní+ a se všemi lidmi vždycky jednali mírně.+  Vždyť i my jsme kdysi byli nerozumní, neposlušní, oklamaní, byli jsme otroky různých tužeb a požitků, chovali jsme se špatně, záviděli jsme, byli jsme odporní a navzájem se nenáviděli.  Když se ale projevila laskavost našeho Zachránce, Boha,+ a jeho láska k lidem,  zachránil nás ne kvůli našim správným skutkům,+ ale kvůli svému milosrdenství.+ Zachránil nás koupelí,+ která nás přivedla k životu, a tím, že nás přetvořil* svatým duchem.+  Tohoto ducha na nás bohatě* vylil prostřednictvím Ježíše Krista, našeho Zachránce,+  abychom se potom, co jsme byli díky jeho nezasloužené laskavosti prohlášeni za bezúhonné,*+ stali dědici+ s nadějí na věčný život.+  Tato slova jsou spolehlivá a chci, abys na tyto věci kladl důraz, aby se ti, kdo uvěřili Bohu, soustředili na konání dobrých skutků. To je dobré a pro lidi užitečné.  Vyhýbej se ale hloupým sporům, zkoumání rodokmenů, debatám a hádkám o Zákon, protože jsou neužitečné a nikam nevedou.+ 10  Člověka, který šíří sektářské myšlenky,+ po prvním a druhém napomenutí*+ zavrhni.+ 11  Vždyť víš, že takový člověk sešel ze správné cesty, hřeší a sám se odsuzuje. 12  Až k tobě pošlu Artema nebo Tychika,+ snaž se za mnou přijít do Nikopole, protože jsem se rozhodl, že zimu strávím tam. 13  Zena, který je zběhlý v Zákoně, a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nechybělo.+ 14  Ale ať se i naši lidé učí konat dobré skutky, aby uměli pomáhat, když je to naléhavě zapotřebí,+ a nebyli neužiteční.*+ 15  Pozdravují tě všichni, kdo jsou se mnou. Pozdravuj ty, kdo nás ve víře milují. Ať je s vámi všemi nezasloužená laskavost.

Poznámky

Nebo „učinil novými“.
Nebo „štědře“.
Nebo „spravedlivé“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „varování“.
Dosl. „neplodní“.