Titovi 2:1–15

  • Zdravé učení pro mladé i věkem starší (1–15)

    • Zavrhnout bezbožnost a světské touhy (12)

    • Lid, který je horlivý pro dobré skutky (14)

2  Ty ale vyučuj to, co odpovídá zdravému* učení.+  Ať jsou starší muži umírnění ve svých zvycích, vážní, mají zdravý úsudek* a jsou zdraví ve víře, v lásce a ve vytrvalosti.  Podobně ať se starší ženy chovají se zbožnou úctou, nepomlouvají a nejsou zotročené množstvím vína, ale ať jsou učitelkami toho, co je dobré.  Ať vedou* mladší ženy k tomu, aby milovaly svého manžela a děti,  měly zdravý úsudek, byly mravně čisté, staraly se o domácnost, byly laskavé a podřizovaly se manželovi+ – aby se o Božím slovu nemluvilo pohrdavě.  I mladší muže vybízej, aby měli zdravý úsudek,+  a sám buď ve všem příkladem dobrých skutků. S veškerou vážností vyučuj to, co je čisté,*+  zdravými* slovy, proti kterým se nedá nic namítat,+ aby ti, kdo odporují, byli zahanbeni a nemohli o nás říkat nic zlého.+  Ať se otroci ve všem podřizují svým pánům.+ Ať se jim snaží vyhovět, ať neodmlouvají 10  a neokrádají je,+ ale ať jsou naprosto spolehliví, aby ve všem zkrášlovali učení našeho Zachránce, Boha.+ 11  Vždyť se projevila Boží nezasloužená laskavost, která přináší záchranu lidem všeho druhu.+ 12  Učí nás, abychom zavrhli bezbožnost a světské touhy+ a v současném systému* žili se zdravým úsudkem, jednali správně* a byli oddaní Bohu,+ 13  zatímco čekáme, až se splní nádherná naděje+ a ve slávě se objeví velký Bůh a náš Zachránce, Ježíš Kristus. 14  Ten dal sám sebe za nás,+ aby nás osvobodil*+ od každého druhu špatného jednání* a očistil pro sebe lid, který je jeho zvláštním vlastnictvím a je horlivý pro dobré skutky.+ 15  Toto vyučuj a vybízej* a kárej, protože k tomu máš veškerou pravomoc.+ Ať se na tebe nikdo nedívá svrchu.

Poznámky

Nebo „prospěšnému“.
Nebo „mají zdravou mysl, jsou rozvážní“.
Nebo „přivádí k rozumu, radí“.
Nebo možná „vyučuj s čistotou“.
Nebo „prospěšnými“.
Nebo „věku, době“. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „a se spravedlností“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „vykoupil, vyplatil“.
Dosl. „nezákonnosti“.
Nebo „povzbuzuj“.