Soudci 15:1–20

  • Samson se mstí Filištínům (1–20)

15  Po nějaké době, když se sklízela pšenice, vzal Samson kůzle a šel navštívit svou manželku. Řekl: „Chci jít ke své manželce do ložnice.“* Ale její otec mu to nedovolil.  Řekl: „Myslel jsem si, že se ti zprotivila,+ a tak jsem ji dal tvému družbovi.+ Není snad její mladší sestra hezčí než ona? Vezmi si ji prosím místo ní.“  Samson však řekl: „Tentokrát mě Filištíni nebudou moct obvinit, že jsem jim uškodil neoprávněně.“  Samson tedy šel a pochytal 300 lišek. Potom vzal pochodně, otočil vždy dvě lišky ocasy k sobě a mezi jejich ocasy připevnil pochodeň.  Pak pochodně zapálil a poslal lišky do obilných polí, která patřila Filištínům. Zapálil tak všechno od snopu po stojící obilí a také vinice a olivové háje.  „Kdo to udělal?“ ptali se Filištíni. Řekli jim: „Byl to Samson, zeť toho Timňana, protože ten mu vzal manželku a dal ji jeho družbovi.“+ Nato Filištíni šli a tu ženu i jejího otce upálili.+  Samson jim řekl: „Když jednáte takhle, tak já nepřestanu, dokud se vám nepomstím.“+  Potom je zabíjel jednoho po druhém* a pobil jich velké množství. Pak sestoupil dolů a usadil se v jeskyni* ve skalním útesu Etam.  Za čas Filištíni přitáhli na území Judy, utábořili se tam a pohybovali se po Lechi.+ 10  „Proč jste proti nám přitáhli?“ ptali se judští muži. Odpověděli jim: „Přišli jsme, abychom zajali* Samsona a udělali mu to, co udělal on nám.“ 11  A tak 3 000 judských mužů sešlo k jeskyni* ve skalním útesu Etam a řekli Samsonovi: „Copak nevíš, že nad námi Filištíni panují?+ Proč jsi nám to udělal?“ Odpověděl jim: „Co udělali oni mně, to jsem já udělal jim.“ 12  Řekli mu: „Přišli jsme tě zajmout* a vydat Filištínům.“ Samson na to řekl: „Přísahejte mi, že vy sami mě nenapadnete.“ 13  Řekli mu: „Ne, jen tě svážeme a vydáme tě jim. Nezabijeme tě.“ Spoutali ho tedy dvěma novými provazy a odvedli ho od skalního útesu. 14  Když došel do Lechi a Filištíni ho uviděli, začali vítězoslavně křičet. Tehdy ho posílil Jehovův duch+ a provazy, které měl kolem paží, se přetrhly jako nitě sežehnuté ohněm a pouta mu spadla z rukou.+ 15  Sáhl po čerstvé* oslí čelisti, kterou tam našel, a pobil s ní 1 000 mužů.+ 16  Samson potom řekl: „Oslí čelistí – hromada, dvě hromady! Oslí čelistí jsem pobil 1 000 mužů.“+ 17  Po těch slovech odhodil čelist a nazval to místo Ramat-lechi.*+ 18  Pak dostal velkou žízeň a volal k Jehovovi: „To ty jsi dal svému sluhovi toto velké vítězství. A teď mám umřít žízní a padnout do rukou těch neobřezanců?“ 19  Bůh tedy rozpoltil prohlubeň, která byla v Lechi, a začala z ní vytékat voda.+ Když se Samson napil, vrátila se mu síla* a ožil. Proto nazval ten pramen En-hakkore.* Je v Lechi až dodnes. 20  Samson soudil Izrael za dnů Filištínů 20 let.+

Poznámky

Nebo „vnitřní místnosti“.
Dosl. „bil je, nohu na stehno“.
Nebo „rozsedlině“.
Nebo „svázali“.
Nebo „rozsedlině“.
Nebo „svázat“.
Tj. takové, která ještě nebyla vysušená a křehká.
Znamená „vyvýšené místo čelisti“.
Dosl. „duch“.
Znamená „pramen volajícího“.