Soudci 13:1–25

  • Anděl přichází za Manoachem a jeho manželkou (1–23)

  • Narození Samsona (24, 25)

13  Izraelité znovu začali dělat to, co je špatné v Jehovových očích,+ a proto je Jehova vydal na 40 let do rukou Filištínů.+  V té době žil jeden muž z Cory,+ který se jmenoval Manoach+ a pocházel z kmene Dan.+ Jeho manželka byla neplodná a bezdětná.+  Jednoho dne se té ženě objevil Jehovův anděl a řekl jí: „I když jsi neplodná a bezdětná, otěhotníš a porodíš syna.+  Odteď si dávej pozor, abys nepila víno ani jiný alkohol+ a nejedla nic nečistého.+  Otěhotníš a porodíš syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva,+ protože bude od narození* Božím nazirejcem a bude zachraňovat Izrael z rukou Filištínů.“+  Žena pak šla za svým manželem a řekla mu: „Přišel ke mně muž pravého Boha a vypadal jako anděl pravého Boha, vzbuzoval velkou bázeň. Neptala jsem se ho, odkud je, ani mi neřekl své jméno.+  Ale řekl mi: ‚Otěhotníš a porodíš syna. Odteď nepij víno ani jiný alkohol a nejez nic nečistého, protože to dítě bude od narození* až do smrti Božím nazirejcem.‘“  Manoach se obrátil na Jehovu s úpěnlivou prosbou: „Promiň, Jehovo. Ať muž pravého Boha, kterého jsi poslal, přijde prosím znovu a poučí nás, jak máme to dítě, které se narodí, vychovávat.“  Pravý Bůh tedy Manoacha vyslyšel a anděl pravého Boha k té ženě přišel znovu. Seděla na poli a její manžel Manoach s ní nebyl. 10  Rychle za ním běžela a řekla mu: „Objevil se mi ten muž, který ke mně tehdy přišel.“+ 11  Manoach vstal, šel se svou manželkou k tomu muži a zeptal se ho: „Ty jsi ten muž, který mluvil s mou manželkou?“ Odpověděl mu: „Ano.“ 12  Potom Manoach řekl: „Kéž se tvá slova splní! Jak bude to dítě žít a co bude dělat?“+ 13  Jehovův anděl Manoachovi odpověděl: „Ať se tvoje manželka vyhýbá všemu, o čem jsem s ní mluvil.+ 14  Neměla by jíst nic, co pochází z vinné révy, neměla by pít víno ani jiný alkohol+ a neměla by jíst nic nečistého.+ Ať dodržuje všechno, co jsem jí přikázal.“ 15  Manoach pak Jehovovu andělovi řekl: „Zůstaň tady prosím a dovol, abychom pro tebe připravili kůzle.“+ 16  Jehovův anděl mu ale odpověděl: „I když tady zůstanu, nebudu nic jíst. Ale pokud chceš předložit zápalnou oběť Jehovovi, můžeš to udělat.“ Manoach nevěděl, že to je Jehovův anděl. 17  Potom se Jehovova anděla zeptal: „Jak se jmenuješ?+ Rádi bychom ti vzdali poctu, až se tvé slovo splní.“ 18  Jehovův anděl mu však řekl: „Proč se mě ptáš na jméno? Je neobyčejné.“ 19  Potom vzal Manoach kůzle a obilnou oběť a obětoval to na skále Jehovovi. Ten před očima Manoacha a jeho manželky udělal něco úžasného. 20  Zatímco plameny z oltáře stoupaly k nebi, Jehovův anděl vystoupil v těch plamenech vzhůru. Jakmile to Manoach a jeho manželka uviděli, padli tváří k zemi. 21  Tehdy si Manoach uvědomil, že to byl Jehovův anděl. A Jehovův anděl se jim už znovu neobjevil.+ 22  Manoach potom své manželce řekl: „Určitě zemřeme, protože jsme viděli Boha.“+ 23  Ona mu ale odpověděla: „Kdyby nás chtěl Jehova usmrtit, nepřijal by od nás zápalnou+ a obilnou oběť, neukázal by nám to všechno ani by nám neřekl nic z toho, co jsme slyšeli.“ 24  Ta žena pak porodila syna a dala mu jméno Samson.+ Chlapec rostl a Jehova mu žehnal. 25  Za nějakou dobu ho v Machane-danu+ mezi Corou a Eštaolem+ začal podněcovat Jehovův duch.+

Poznámky

Dosl. „od lůna“.
Dosl. „od lůna“.