Soudci 12:1–15

  • Střet s Efrajimovci (1–7)

    • Zkouška se slovem „šibbolet“ (6)

  • Soudci Ibcan, Elon a Abdon (8–15)

12  Potom byli svoláni efrajimští muži. Překročili řeku, přišli do Cafonu* a řekli Jeftovi: „Proč jsi nás nezavolal, když jsi šel bojovat proti Ammonitům?+ Podpálíme tvůj dům i s tebou.“  Ale Jefta jim řekl: „Když jsme já a můj lid měli velký konflikt s Ammonity, žádal jsem vás o pomoc, ale vy jste mě z jejich rukou neosvobodili.  Viděl jsem, že mi nepomůžete, a proto jsem se rozhodl nasadit svůj život* a vytáhnout proti Ammonitům,+ a Jehova mi je vydal do rukou. Tak proč jste dnes přišli proti mně bojovat?“  Jefta tedy shromáždil všechny gileadské+ muže a bojovali s Efrajimovci a porazili je. Efrajimovci předtím řekli: „Vy, Gileaďané, sice žijete na území Efrajima a Manasseho, ale jste jenom utečenci z Efrajima.“  A gileadští muži obsadili jordánské brody,+ aby Efrajimovcům zabránili uniknout. Vždycky když nějaký Efrajimovec řekl: „Nechte mě přejít na druhou stranu“, gileadští muži se ho zeptali: „Jsi Efrajimovec?“ Když odpověděl: „Ne“,  vyzvali ho: „Tak řekni šibbolet.“ Ale on řekl „sibbolet“, protože to slovo nedokázal správně vyslovit. Nato ho tam u jordánských brodů chytili a zabili. A tak tehdy padlo 42 000 Efrajimovců.  Gileaďan Jefta soudil Izrael šest let. Potom zemřel a pohřbili ho v jeho městě v Gileadu.  Po něm soudil Izrael Ibcan z Betléma.+  Měl 30 synů a 30 dcer. Svoje dcery provdal za muže z jiných rodů a pro své syny přivedl 30 žen odjinud. A soudil Izrael sedm let. 10  Potom Ibcan zemřel a pohřbili ho v Betlémě. 11  Po něm se stal soudcem v Izraeli Zebulonovec Elon. Soudil Izrael deset let. 12  Pak Zebulonovec Elon zemřel a pohřbili ho v Aijalonu na území Zebulona. 13  Po něm soudil Izrael Abdon, syn Piratoňana Hillela. 14  Měl 40 synů a 30 vnuků, kteří jezdili na 70 oslech. Soudil Izrael osm let. 15  Potom Abdon, syn Piratoňana Hillela, zemřel a pohřbili ho v Piratonu, v pohoří Amalekitů+ na území Efrajima.

Poznámky

Nebo možná „přešli na sever“.
Nebo „proto jsem si vložil svou duši do dlaně“.