Přejít k článku

Přejít na obsah

Soudci

Kapitoly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Stručný přehled

 • 1

  • Území dobytá kmeny Juda a Simeon (1–20)

  • Jebusejci zůstávají v Jeruzalémě (21)

  • Josefovi potomci dobývají Betel (22–26)

  • Kananejci nebyli úplně vyhnáni (27–36)

 • 2

  • Důrazná slova Jehovova anděla (1–5)

  • Jozue umírá (6–10)

  • Jehova povolává soudce, aby zachraňovali Izrael (11–23)

 • 3

  • Jehova zkouší Izrael (1–6)

  • Otniel, první soudce (7–11)

  • Soudce Ehud zabíjí tlustého krále Eglona (12–30)

  • Soudce Šamgar (31)

 • 4

  • Kananejský král Jabin utlačuje Izrael (1–3)

  • Prorokyně Debora a soudce Barak (4–16)

  • Jael zabíjí velitele vojska Siseru (17–24)

 • 5

  • Vítězná píseň Debory a Baraka (1–31)

   • Proti Siserovi bojují hvězdy (20)

   • Bystřina Kišon se rozvodňuje (21)

   • Ti, kdo milují Jehovu, jsou jako slunce (31)

 • 6

  • Midianité utlačují Izrael (1–10)

  • Anděl ujišťuje soudce Gideona o Jehovově podpoře (11–24)

  • Gideon boří Baalův oltář (25–32)

  • Na Gideona působí Boží duch (33–35)

  • Zkouška s rounem (36–40)

 • 7

  • Gideon a jeho 300 mužů (1–8)

  • Gideonovo vojsko poráží Midianity (9–25)

   • „Meč Jehovy a Gideona!“ (20)

   • Zmatek v midianském táboře (21, 22)

 • 8

  • Efrajimští muži se zlobí na Gideona (1–3)

  • Midianští králové jsou zajati a zabiti (4–21)

  • Gideon odmítá vládnout (22–27)

  • Shrnutí Gideonova života (28–35)

 • 9

  • Abimelek se stává králem v Šekemu (1–6)

  • Jotamovo přirovnání (7–21)

  • Abimelek utlačuje lid (22–33)

  • Abimelek útočí na Šekem (34–49)

  • Abimelek je zraněn ženou a umírá (50–57)

 • 10

  • Soudci Tola a Jair (1–5)

  • Izraelité se bouří a potom činí pokání (6–16)

  • Ammonité se chystají bojovat proti Izraeli (17, 18)

 • 11

  • Soudce Jefta vyhnán, pak se stává vůdcem (1–11)

  • Jefta vyjednává s Ammonity (12–28)

  • Jeftův slib a jeho dcera (29–40)

   • Dcera zůstává svobodná (38–40)

 • 12

  • Střet s Efrajimovci (1–7)

   • Zkouška se slovem „šibbolet“ (6)

  • Soudci Ibcan, Elon a Abdon (8–15)

 • 13

  • Anděl přichází za Manoachem a jeho manželkou (1–23)

  • Narození Samsona (24, 25)

 • 14

  • Soudce Samson hledá manželku mezi Filištínkami (1–4)

  • Samson díky Jehovovu duchu zabíjí lva (5–9)

  • Samson na svatbě dává hádanku (10–19)

  • Samsonovu manželku dali jinému muži (20)

 • 15

  • Samson se mstí Filištínům (1–20)

 • 16

 • 17

  • Micheášovy modly a jeho kněz (1–13)

 • 18

  • Danovci hledají, kde by se usadili (1–31)

   • Berou s sebou Micheášovy modly a jeho kněze (14–20)

   • Dobývají Lajiš a přejmenovávají ho na Dan (27–29)

   • Modlářství v Danu (30, 31)

 • 19

  • Benjamínovci v Gibeji znásilňují ženu (1–30)

 • 20

  • Válka s Benjamínovci (1–48)

 • 21

  • Kmen Benjamín zachován (1–25)