Skutky apoštolů 6:1–15

  • Sedmi mužům je svěřen důležitý úkol (1–7)

  • Štěpán je obviněn z rouhání (8–15)

6  V těch dnech, kdy učedníků přibývalo, si začali řecky mluvící Židé stěžovat na hebrejsky mluvící Židy, protože přehlíželi jejich vdovy při každodenním rozdělování potravin.+  Těch dvanáct tedy svolalo všechny učedníky a řekli: „Není správné,* abychom zanedbávali Boží slovo a sloužili u stolů.+  Proto si, bratři, mezi sebou vyberte sedm mužů, kteří mají dobrou pověst+ a jsou plní ducha a moudrosti,+ a těm tento důležitý úkol svěříme.+  Ale my se budeme věnovat modlitbě a vyučování Božího slova.“  To, co řekli, se všem učedníkům líbilo. Vybrali Štěpána, muže plného víry a svatého ducha, a také Filipa,+ Prochora, Nikanora, Timona, Parmena a Mikuláše, proselytu z Antiochie.  Přivedli je k apoštolům a ti se pomodlili a položili na ně ruce.+  Boží slovo se šířilo+ a počet učedníků v Jeruzalémě rychle rostl.+ Víru přijalo i mnoho kněží.+  Štěpán, kterého Bůh obdařil mimořádnou přízní a mocí, dělal mezi lidmi velké zázraky* a znamení.  Proti Štěpánovi ale vystoupili někteří muži z takzvané synagogy propuštěnců spolu s některými Kyréňany a Alexandrijci a s muži z Kilikie a Asie a začali se s ním přít. 10  Nedokázali ale obstát, protože mluvil s moudrostí a s pomocí ducha.+ 11  A tak navedli nějaké muže, aby řekli: „Slyšeli jsme ho vést rouhavé řeči proti Mojžíšovi a Bohu.“ 12  Poštvali proti Štěpánovi lid, starší a znalce Zákona a ti ho přepadli, zmocnili se ho a násilím odvedli do Sanhedrinu. 13  Pak přivedli falešné svědky, kteří řekli: „Tento muž neustále mluví proti tomuto svatému místu a proti Zákonu. 14  Slyšeli jsme například, jak říká, že ten Ježíš Nazaretský zboří toto místo a změní zvyky, které nám předal Mojžíš.“ 15  Všichni, kdo seděli v Sanhedrinu, se na něj zadívali a viděli, že jeho obličej je jako obličej anděla.

Poznámky

Dosl. „nelíbí se nám“.
Nebo „předzvěsti“.