Skutky apoštolů 25:1–27

  • Pavel před Festem (1–12)

    • „Odvolávám se k císaři!“ (11)

  • Festus se radí s králem Agrippou (13–22)

  • Pavel před Agrippou (23–27)

25  Tři dny potom, co Festus+ přišel do provincie a ujal se svého úřadu, odešel z Cesareje do Jeruzaléma.  Tam se na něj obrátili přední kněží a významní židovští muži a vznesli proti Pavlovi obžalobu.+ Žádali Festa,  aby jim prokázal laskavost a dal Pavla přivést do Jeruzaléma. Plánovali totiž, že ho na cestě přepadnou a zabijí.+  Festus jim ale odpověděl, že Pavel zůstane v Cesareji a že on sám se tam brzy vrátí.  Řekl: „Ať jdou vaši představitelé se mnou, a pokud ten muž něco spáchal, ať proti němu vznesou obžalobu.“+  Nezdržel se tam déle než osm nebo deset dnů a pak se vrátil do Cesareje. Následující den se posadil na soudcovský stolec a přikázal, aby přivedli Pavla.  Když Pavel přišel, obstoupili ho Židé, kteří dorazili z Jeruzaléma. Vznášeli proti němu mnoho vážných obvinění, která ale nemohli nijak dokázat.+  Pavel se hájil: „Neprovinil jsem se ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti císaři.“+  Festus se chtěl zavděčit Židům,+ a proto se Pavla zeptal: „Chceš jít do Jeruzaléma a být přede mnou v této věci souzen tam?“ 10  Ale Pavel odpověděl: „Stojím před císařovým soudcovským stolcem a tady mám být souzen. Jak sám dobře víš, Židům jsem nic špatného neudělal. 11  Pokud jsem se provinil a spáchal něco, za co zasloužím smrt,+ neprosím o milost. Ale pokud obvinění, která proti mně tito muži vznesli, nejsou pravdivá, nikdo nemá právo vydat mě jim do rukou, jen aby se jim zavděčil. Odvolávám se k císaři!“+ 12  Festus si promluvil se svými rádci a řekl: „K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš.“ 13  Po několika dnech přijeli k Festovi do Cesareje na oficiální návštěvu král Agrippa* s Bereniké. 14  A protože tam zůstali víc dnů, Festus krále seznámil s Pavlovým případem. Řekl: „Je tu jeden muž, kterého Felix nechal ve vězení. 15  Když jsem byl v Jeruzalémě, přední kněží a židovští starší proti němu vznesli obžalobu+ a žádali, aby byl odsouzen. 16  Odpověděl jsem jim ale, že není římským zvykem vydat obviněného žalobcům dřív, než dostane příležitost se v jejich přítomnosti hájit.+ 17  Když sem přišli, neztrácel jsem čas. Hned následující den jsem se posadil na soudcovský stolec a přikázal, aby toho muže přivedli. 18  Když proti němu žalobci vystoupili, neobvinili ho z žádných zločinů, jaké bych očekával.+ 19  Měli s ním jen nějaké spory o jejich náboženství*+ a o jistého Ježíše, který zemřel, ale o kterém Pavel tvrdil, že žije.+ 20  Nevěděl jsem, jak tento spor řešit, a proto jsem se Pavla zeptal, jestli by chtěl jít do Jeruzaléma a být v této věci souzen tam.+ 21  Ale když požádal, aby zůstal ve vazbě až do rozhodnutí Vznešeného,*+ přikázal jsem, aby ho hlídali, dokud ho nepošlu k císaři.“ 22  Agrippa Festovi řekl: „Také bych si toho člověka rád poslechl.“+ Odpověděl mu: „Zítra ho uslyšíš.“ 23  Další den přišli Agrippa a Bereniké s velkou okázalostí a vstoupili do jednací síně spolu s vojenskými veliteli a významnými muži města. Potom na Festův příkaz přivedli Pavla 24  a Festus řekl: „Králi Agrippo a vy všichni, kdo jste tu přítomni, díváte se na muže, kvůli kterému se na mě tady i v Jeruzalémě obrátili všichni Židé a křičeli, že si zaslouží smrt.+ 25  Zjistil jsem ale, že neudělal nic, za co by měl zemřít.+ A protože se odvolal ke Vznešenému, rozhodl jsem se ho k němu poslat. 26  Ale nemám nic určitého, co bych o něm svému pánovi napsal. Přivedl jsem ho tedy před vás, a zvlášť před tebe, králi Agrippo, abych měl po tomto výslechu co napsat. 27  Zdá se mi totiž nerozumné poslat vězně a neuvést, z čeho je obviněný.“

Poznámky

Tj. Herodes Agrippa II.
Nebo „o jejich uctívání božstva“.
Titul římského císaře.