Skutky apoštolů 24:1–27

  • Obvinění proti Pavlovi (1–9)

  • Pavlova obhajoba před Felixem (10–21)

  • Pavlův případ se dva roky nikam neposouvá (22–27)

24  O pět dnů později přišel velekněz Ananiáš+ s několika staršími a s veřejným řečníkem* Tertullem a předložili místodržiteli+ obvinění proti Pavlovi.  Když byl předvolán, Tertullus zahájil obžalobu. Řekl: „Excelence Felixi, díky tobě se těšíme z velkého pokoje a díky tvé prozíravosti se věci v tomto národu mění k lepšímu  a my jsme za to vždy a všude nadmíru vděční.  Ale abych tě příliš nezdržoval, prosím tě, abys nás ve své laskavosti krátce vyslechl.  Zjistili jsme, že tento muž je jako mor.*+ Vyvolává povstání+ mezi všemi Židy po celém světě a je vůdcem sekty Nazaretských.+  Pokusil se dokonce znesvětit chrám, a proto jsme se ho zmocnili.+  *——  Až ho vyslechneš, sám zjistíš, že naše obvinění jsou oprávněná.“  Židé se přidali a tvrdili, že je to pravda. 10  Když místodržitel pokynul Pavlovi, aby mluvil, ten řekl: „Vím, že jsi soudcem tohoto národa už mnoho let, a tak před tebou rád přednesu svou obhajobu.+ 11  Můžeš si ověřit, že to není víc než 12 dnů, kdy jsem přišel do Jeruzaléma uctívat Boha.+ 12  Neviděli mě hádat se s někým v chrámu ani vyvolávat nepokoje v synagogách nebo ve městě. 13  Ani nemůžou dokázat to, z čeho mě teď obviňují. 14  Ale přiznávám, že v souladu s učením,* které označují za sektářské, sloužím* Bohu svých praotců+ a věřím všemu, co se píše v Zákoně a Prorocích.+ 15  Stejně jako tito muži i já důvěřuji Bohu,* že budou vzkříšeni+ lidé dobří i špatní.*+ 16  Proto se vždy snažím, abych měl čisté svědomí před Bohem i před lidmi.+ 17  Po mnoha letech jsem přišel, abych chudým ve svém národu odevzdal dary+ a abych přinesl oběti. 18  Když mě při tom našli v chrámu, byl jsem obřadně očištěný+ a nebyl se mnou žádný dav ani jsem nevyvolával nepokoje. Byli tam ale nějací Židé z provincie Asie, 19  kteří by teď měli stát před tebou a žalovat mě, pokud proti mně něco mají.+ 20  Nebo ať řeknou tito muži zde, co špatného na mně našli, když jsem stál před Sanhedrinem. 21  Obvinit by mě mohli jen kvůli tomu, co jsem před nimi zvolal: ‚Dnes jsem před vámi souzen kvůli vzkříšení mrtvých!‘“+ 22  Felix, který dobře znal skutečnosti o té Cestě,+ pak věc odložil a řekl: „Váš spor rozhodnu, až přijde velitel Lysias.“ 23  Přikázal důstojníkovi, aby byl Pavel držen ve vazbě, ale měl určitou míru svobody a nikdo jeho přátelům nebránil se o něj starat. 24  O několik dnů později přišel Felix se svou manželkou Drusillou, která byla Židovka. Poslal pro Pavla a poslouchal, co říká o víře v Krista Ježíše.+ 25  Ale když Pavel mluvil o tom, co je správné,* o sebeovládání a o budoucím soudu,+ Felix se polekal a řekl: „Pro dnešek můžeš jít. Až bude vhodná příležitost, znovu pro tebe pošlu.“ 26  Zároveň doufal, že od Pavla dostane nějaké peníze, a tak pro něj často posílal a mluvil s ním. 27  Po dvou letech Felixe vystřídal Porcius Festus. A protože se chtěl Felix zavděčit Židům,+ nechal Pavla ve vazbě.

Poznámky

Nebo „s právníkem“.
Nebo „je buřič“.
Nebo „prokazuji posvátnou službu“.
Dosl. „cestou“.
Dosl. „mám naději v Bohu“.
Nebo „spravedliví i nespravedliví“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „o spravedlnosti“.