Skutky apoštolů 14:1–28

  • Vzrůst a odpor v Ikoniu (1–7)

  • Barnabáš a Pavel jsou v Lystře považováni za bohy (8–18)

  • Pavel přežil kamenování (19, 20)

  • Barnabáš a Pavel posilují sbory (21–23)

  • Návrat do syrské Antiochie (24–28)

14  Pavel a Barnabáš vešli v Ikoniu do židovské synagogy a mluvili tak přesvědčivě, že uvěřilo velké množství Židů i Řeků.  Ale Židé, kteří neuvěřili, poštvali proti bratrům lidi z jiných národů.+  Pavel a Barnabáš tam tedy zůstali delší dobu a mluvili s odvahou díky moci od Jehovy,* který potvrzoval poselství o své nezasloužené laskavosti tím, že jim umožňoval dělat znamení a zázraky.*+  Obyvatelé města se ale rozdělili – někteří byli na straně Židů, jiní na straně apoštolů.  Lidé z národů a Židé se svými vůdci se je chystali potupit a kamenovat.+  Ale oni se o tom dozvěděli a utekli do lykaonských měst Lystry a Derbé a jejich okolí.+  I tam oznamovali dobrou zprávu.  V Lystře žil muž s ochrnutýma nohama. Byl chromý od narození a nikdy nechodil.  Tento muž seděl a poslouchal, co Pavel říká. Když se na něj Pavel upřeně podíval a viděl, že má víru potřebnou k uzdravení,+ 10  řekl silným hlasem: „Postav se na nohy!“ A on vyskočil a začal chodit.+ 11  Když zástupy viděly, co Pavel udělal, začaly lykaonsky křičet: „Sestoupili k nám bohové v lidské podobě!“+ 12  Barnabášovi začali říkat Zeus a Pavlovi Hermes, protože mluvil hlavně on. 13  Kněz z Diova chrámu, který stál u vstupu do města, vzal k branám býky a věnce a chtěl se zástupy přinést oběti. 14  Když to ale apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli si oděvy, vběhli do zástupu a volali: 15  „Co to děláte? I my jsme jen obyčejní lidé.+ Oznamujeme vám dobrou zprávu, abyste opustili tyto bezcenné věci a obrátili se k živému Bohu, který stvořil nebe, zemi, moře i všechno, co je v nich.+ 16  V minulosti dovolil všem národům, aby šly vlastní cestou,+ 17  ale vydával o sobě svědectví+ tím, že konal dobro – dával vám déšť z nebe a úrodná období,+ sytil vás a naplňoval vaše srdce radostí.“+ 18  Ale navzdory tomu, co řekli, jen stěží zadrželi zástupy, aby jim neobětovaly. 19  Přišli ale Židé z Antiochie a Ikonia, získali zástupy na svou stranu+ a ty začaly Pavla kamenovat. Potom ho vyvlekli z města, protože si mysleli, že je mrtvý.+ 20  Když ho ale obklopili učedníci, vstal a vešel do města. Další den se s Barnabášem vydal do Derbé.+ 21  Oznamovali v tom městě dobrou zprávu a získali tam mnoho učedníků. Potom se vrátili do Lystry, Ikonia a Antiochie. 22  Posilovali učedníky+ a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře. Říkali: „Než vstoupíme do Božího království, musíme projít mnoha těžkostmi.“+ 23  V každém sboru pro ně jmenovali starší+ a po modlitbách a půstech+ je svěřili Jehovovi,* ve kterého uvěřili. 24  Potom prošli Pisidií, přišli do Pamfýlie,+ 25  a když oznámili Boží slovo v Pergé, vydali se do Attalie. 26  Odtamtud odpluli do Antiochie, kde byli předtím svěřeni Bohu, aby s jeho nezaslouženou laskavostí vykonali práci, kterou právě dokončili.+ 27  Když tam dorazili, shromáždili sbor a vyprávěli jim, co všechno Bůh jejich prostřednictvím udělal a jak otevřel jiným národům dveře k víře.+ 28  A strávili s učedníky delší dobu.

Poznámky

Nebo „předzvěsti“.