Rut 4:1–22

  • Boaz jedná jako výkupce (1–12)

  • Boazovi a Rut se narodil Obed (13–17)

  • Davidův rodokmen (18–22)

4  Boaz šel k městské bráně+ a posadil se tam. A když kolem procházel výkupce, o kterém předtím mluvil,+ Boaz mu řekl: „Pojď sem a posaď se.“* Přišel tedy k němu a posadil se.  Potom Boaz požádal deset městských starších:+ „Posaďte se tady.“ A tak se posadili.  Boaz teď řekl výkupci:+ „Noemi, která se vrátila z Moabu,+ musí prodat pole, které patřilo našemu příbuznému Elimelekovi.+  Proto jsem si řekl, že ti to dám vědět a navrhnu ti: ‚Kup ho před očima obyvatel města a starších mého lidu.+ Pokud ho chceš vykoupit, vykup ho. Ale pokud ho nechceš vykoupit, pověz mi to. Jsi totiž první, kdo má výkupní právo, a já jsem hned po tobě.‘“ Odpověděl mu: „Vykoupím ho.“+  Pak Boaz řekl: „V den, kdy koupíš pole od Noemi, koupíš ho i od Moabky Rut, která je vdovou, spolu se závazkem zachovat v tomto dědictví jméno jejího mrtvého manžela.“+  Výkupce na to řekl: „Nemůžu to pole vykoupit, protože bych tím poškodil své vlastní dědictví. Vykup ho pro sebe mým výkupním právem, protože já ho vykoupit nemůžu.“  V Izraeli byl v dřívějších dobách zvyk, že se jakákoli dohoda ohledně výkupního práva a převedení tohoto práva potvrzovala takto: Člověk si musel zout sandál+ a dát ho druhé straně. Tak se v Izraeli stvrzovaly dohody.*  Když tedy výkupce řekl Boazovi: „Kup ho pro sebe“, zul si sandál.  Pak Boaz řekl starším a všem, kdo tam byli: „Jste dnes svědky,+ že od Noemi kupuji všechno, co patřilo Elimelekovi, a všechno, co patřilo Kiljonovi a Machlonovi. 10  A také tím získám za manželku Moabku Rut, vdovu po Machlonovi, abych v jeho dědictví zachoval jeho jméno.+ Mezi jeho příbuznými a lidmi v jeho domovském městě se tak na jméno tohoto mrtvého muže nezapomene. Vy jste toho dnes svědky.“+ 11  Nato starší a všichni, kdo byli v městské bráně, řekli: „Jsme svědky! Ať Jehova dá, aby manželka, která vstupuje do tvého domu, byla jako Ráchel a jako Lea, které vystavěly dům Izraele.+ Ať se ti v Efratě+ dobře daří a získáš v Betlémě+ dobré jméno.* 12  Ať ti Jehova skrze tuto mladou ženu dopřeje potomstvo,+ díky kterému bude tvůj dům jako dům Perece,+ kterého Tamar porodila Judovi.“ 13  Tak si Boaz vzal Rut a ona se stala jeho manželkou. Jehova jí potom dopřál, aby otěhotněla a porodila syna. 14  Ženy pak řekly Noemi: „Chvála Jehovovi, který tě dnes nenechal bez výkupce. Ať se jméno tohoto chlapce oznamuje v Izraeli! 15  Vrátil ti chuť do života a bude ti ve stáří oporou. Vždyť se narodil tvé snaše, která tě miluje+ a je pro tebe lepší než sedm synů.“ 16  Noemi vzala dítě do náruče a stala se jeho chůvou. 17  Sousedky mu pak daly jméno. Řekly: „Noemi se narodil syn“ a pojmenovaly ho Obed.+ Stal se otcem Jišaie,+ který je otcem Davida. 18  A to je Perecova rodová linie:*+ Perec se stal otcem Checrona,+ 19  Checron se stal otcem Rama, Ram se stal otcem Amminadaba,+ 20  Amminadab+ se stal otcem Nachšona, Nachšon se stal otcem Salmona, 21  Salmon se stal otcem Boaze, Boaz se stal otcem Obeda, 22  Obed se stal otcem Jišaie+ a Jišai se stal otcem Davida.+

Poznámky

Nebo „posaď se, Ty a ty“. Jméno výkupce bylo záměrně vynechané.
Nebo: „To v Izraeli sloužilo jako svědectví.“
Dosl. „a ohlašuj v Betlémě jméno“.
Dosl. „a to jsou generace Perece“.