Rut 2:1–23

  • Rut paběrkuje na Boazově poli (1–3)

  • Rut se setkává s Boazem (4–16)

  • Rut vypráví Noemi o Boazově laskavosti (17–23)

2  Noemi měla velmi bohatého příbuzného z manželovy strany, z Elimelekovy rodiny. Jmenoval se Boaz.+  Moabka Rut se zeptala Noemi: „Mohla bych prosím jít na pole a paběrkovat+ tam klasy za někým, kdo mi to dovolí?“ Noemi jí řekla: „Jdi, má dcero.“  A tak šla a začala na poli paběrkovat za ženci. Náhodou se dostala na kus pole, který patřil Boazovi+ z Elimelekovy rodiny.+  V té době přišel Boaz z Betléma a řekl žencům: „Ať je Jehova s vámi.“ Odpověděli mu: „Ať ti Jehova požehná.“  Pak se Boaz zeptal mladého muže, který dohlížel na žence: „Kdo je ta mladá žena?“  Muž odpověděl: „Ta mladá žena je Moabka,+ která se s Noemi vrátila z Moabu.+  Ptala se: ‚Mohla bych prosím sbírat+ posečené klasy,* které zůstanou za ženci?‘ Přišla hned ráno a byla celou dobu na nohou. Až teď si na chvíli sedla pod přístřešek, aby si odpočinula.“  Boaz potom Rut řekl: „Poslyš, má dcero, neodcházej paběrkovat na jiné pole. Nechoď nikam jinam, ale drž se mých mladých žen.+  Sleduj, kde na poli sklízejí, a choď s nimi. Přikázal jsem mladým mužům, aby tě neobtěžovali.* Když dostaneš žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou mladí muži načerpali.“ 10  Nato padla na kolena, poklonila se až k zemi a řekla mu: „Jak to, že jsem získala tvou přízeň? Jak to, že sis mě všiml, když jsem cizinka?“+ 11  Boaz jí odpověděl: „Podrobně mi vyprávěli, co všechno jsi po smrti manžela udělala pro svou tchyni a jak jsi opustila svého otce a matku i zemi svých příbuzných a odešla k lidu, který jsi předtím neznala.+ 12  Kéž tě Jehova odmění za to, co jsi udělala.+ Kéž dostaneš bohatou odměnu* od Jehovy, Boha Izraele, pod jehož křídla jsi přišla hledat útočiště.“+ 13  Rut na to řekla: „Kéž mám dál tvou přízeň, můj pane. Potěšil jsi mě a mluvil jsi povzbudivě ke své služce,* i když k tvým služkám ani nepatřím.“ 14  V době jídla jí Boaz řekl: „Pojď sem, vezmi si chleba a namáčej si ho v octu.“ A tak se posadila vedle ženců. Pak jí Boaz podal pražené obilí a ona jedla, nasytila se a ještě jí něco zbylo. 15  Když vstala, aby šla znovu paběrkovat,+ Boaz svým mladým mužům přikázal: „Nechte ji paběrkovat i mezi posečenými klasy* a nijak jí nebraňte.+ 16  Navíc pro ni vytahujte nějaké klasy z těch, které držíte v ruce, a nechávejte je za sebou, aby je mohla sbírat, a neokřikujte ji.“ 17  Rut tedy pokračovala v paběrkování až do večera.+ Když nasbíraný ječmen vymlátila, bylo toho asi jedno efa.* 18  Pak to vzala, vrátila se do města a ukázala své tchyni, co napaběrkovala. Také vyndala jídlo, které jí zbylo,+ když se na poli dosyta najedla, a dala jí ho. 19  Noemi se jí zeptala: „Kde jsi dnes paběrkovala? Kde jsi pracovala? Ať je požehnaný ten, kdo si tě všiml.“+ A tak jí řekla, u koho pracovala: „Ten muž, u kterého jsem dnes pracovala, se jmenuje Boaz.“ 20  Noemi jí na to řekla: „Ať mu požehná Jehova, ten, kdo nepřestal projevovat věrnou lásku živým i mrtvým.“+ A pokračovala: „Ten muž je náš příbuzný.+ Je jedním z našich výkupců.“*+ 21  Moabka Rut pak dodala: „Také mi řekl: ‚Drž se mých mladých lidí, dokud mi nesklidí celou úrodu.‘“+ 22  Noemi tedy své snaše Rut řekla: „Bude pro tebe lepší, má dcero, když budeš pracovat ve společnosti jeho mladých žen, než aby tě na jiném poli někdo obtěžoval.“ 23  A tak se Rut držela Boazových mladých žen a paběrkovala, dokud neskončila sklizeň ječmene+ a sklizeň pšenice. A dál bydlela se svou tchyní.+

Poznámky

Nebo možná „sbírat mezi snopy“.
Dosl. „aby se tě nedotýkali“.
Nebo „plnou mzdu“.
Dosl. „mluvil jsi k srdci své služky“.
Nebo možná „mezi snopy“.
Asi 22 l. Viz příloha B14.
Nebo: „Ten muž je jeden z našich příbuzných s právem vykoupit.“