Přejít k článku

Přejít na obsah

Přísloví

Kapitoly

Stručný přehled

 • 1

  • Účel přísloví (1–7)

  • Rizika špatné společnosti (8–19)

  • Pravá moudrost hlasitě volá (20–33)

 • 2

  • Hodnota moudrosti (1–22)

   • Pátrat po moudrosti jako po schovaných pokladech (4)

   • Schopnost přemýšlet je ochranou (11)

   • Nemravnost vede ke katastrofě (16–19)

 • 3

  • Buď moudrý a důvěřuj Jehovovi (1–12)

   • „Cti Jehovu svými cennými věcmi“ (9)

  • Moudrost vede ke štěstí (13–18)

  • Moudrost chrání (19–26)

  • Jak se chovat k druhým (27–35)

   • Pokud je to v tvých silách, konej dobro (27)

 • 4

  • Moudré poučování od otce (1–27)

   • Především získej moudrost (7)

   • Vyhýbej se cestám špatných lidí (14, 15)

   • Stezka dobrých lidí je čím dál jasnější (18)

   • „Střež své srdce“ (23)

 • 5

  • Varování před nemravnou ženou (1–14)

  • Raduj se se svou manželkou (15–23)

 • 6

  • Je lepší nezaručovat se za půjčku (1–5)

  • „Jdi k mravenci, lenochu“ (6–11)

  • Ničemný a zkažený člověk (12–15)

  • Sedm věcí, které Jehova nenávidí (16–19)

  • Chraň se před špatnou ženou (20–35)

 • 7

  • Dodržuj Boží přikázání a žij (1–5)

  • Nezkušený mladík se nechává svést (6–27)

   • „Jako býk, který jde na porážku“ (22)

 • 8

  • Slova zosobněné moudrosti (1–36)

   • „Jehova mě vytvořil jako počátek svého díla“ (22)

   • „Tehdy jsem byla po jeho boku zručným řemeslníkem“ (30)

   • „Mým velkým potěšením byli lidští synové“ (31)

 • 9

  • Pozvání od pravé moudrosti (1–12)

   • Díky moudrosti přibude tvých dnů (11)

  • Pozvání od hloupé ženy (13–18)

   • „Kradená voda je sladká“ (17)

 • ŠALOMOUNOVA PŘÍSLOVÍ (10:1–24:34)

  • 10

   • Moudrý syn dělá radost svému otci (1)

   • Pilné ruce přináší bohatství (4)

   • Kdo moc mluví, nevyhne se provinění (19)

   • Jehovovo požehnání obohacuje (22)

   • Bázeň před Jehovou prodlužuje život (27)

  • 11

   • U pokorných je moudrost (2)

   • Odpadlík ničí druhé (9)

   • „Mnoho rádců přináší úspěch“ (14)

   • Štědrému člověku se bude dobře dařit (25)

   • Kdo spoléhá na své bohatství, padne (28)

  • 12

   • Kdo nenávidí kárání, je nerozumný (1)

   • „Bezmyšlenkovitá řeč je jako bodání mečem“ (18)

   • Přispívat k pokoji přináší radost (20)

   • Prolhané rty jsou Jehovovi odporné (22)

   • Starosti tíží srdce (25)

  • 13

   • Ti, kdo se radí, jsou moudří (10)

   • „Dlouhým čekáním onemocní srdce“ (12)

   • „Věrný posel přináší uzdravení“ (17)

   • Kdo se stýká s moudrými, zmoudří (20)

   • Ukázňování je projev lásky (24)

  • 14

   • „Jen srdce zná svou hořkost“ (10)

   • Cesta, která se zdá správná, může končit smrtí (12)

   • Nezkušený člověk věří každému slovu (15)

   • Boháč má mnoho přátel (20)

   • Klidné srdce je životodárné pro tělo (30)

  • 15

   • Mírná odpověď odvrací vztek (1)

   • Jehovovy oči jsou všude (3)

   • Modlitba čestných dělá Bohu radost (8)

   • Když se lidé neradí, plány selhávají (22)

   • Člověk by měl přemýšlet, než odpoví (28)

  • 16

   • Jehova zkoumá pohnutky (2)

   • Svěř do Jehovových rukou to, co děláš (3)

   • „Poctivé váhy jsou od Jehovy“ (11)

   • Pýcha předchází pád (18)

   • „Šediny jsou korunou krásy“ (31)

  • 17

   • Neoplácet dobro zlem (13)

   • „Než propukne hádka, odejdi“ (14)

   • Opravdový přítel miluje v každé době (17)

   • „Radostné srdce je dobrý lék“ (22)

   • Člověk s dobrým úsudkem ovládá svůj jazyk (27)

  • 18

   • Stranit se druhých je sobecké a nemoudré (1)

   • „Jehovovo jméno je pevná věž“ (10)

   • Majetek je jen zdánlivou ochranou (11)

   • Je moudré vyslechnout si obě strany (17)

   • Přítel, který přilne víc než bratr (24)

  • 19

   • Pochopení zmírňuje hněv člověka (11)

   • Hádavá manželka je jako děravá střecha (13)

   • Rozumná manželka je od Jehovy (14)

   • Ukázňuj dítě, dokud je naděje (18)

   • Je moudré naslouchat radám (20)

  • 20

   • „Víno je posměvač“ (1)

   • Lenoch v zimě neorá (4)

   • Myšlenky člověka jsou jako hluboké vody (5)

   • Varování před zbrklými sliby (25)

   • „Krásou mladých mužů je jejich síla“ (29)

  • 21

   • Jehova vede královo srdce (1)

   • Spravedlivé jednání je lepší než oběť (3)

   • Píle vede k úspěchu (5)

   • Kdo nenaslouchá chudému, sám nedostane odpověď (13)

   • Není žádná moudrost proti Jehovovi (30)

  • 22

   • Dobré jméno je lepší než velké bohatství (1)

   • Výchova v dětství má vliv na celý život (6)

   • Lenoch se bojí, že venku je lev (13)

   • Ukázňování zbavuje hlouposti (15)

   • Zručný člověk pracuje pro krále (29)

  • 23

   • Buď rozumný, když tě někdo pozve (2)

   • Nehoň se za bohatstvím (4)

   • Bohatství ti může uletět (5)

   • Nepatři k těm, kdo se opíjí (20)

   • Alkohol uštkne jako had (32)

  • 24

   • Nezáviď špatným lidem (1)

   • „Moudrostí se buduje dům“ (3)

   • Dobrý člověk může padnout, ale znovu vstane (16)

   • Neoplácej (29)

   • Podřimování vede k chudobě (33, 34)

 • ŠALOMOUNOVA PŘÍSLOVÍ PŘEPSANÁ MUŽI KRÁLE EZEKJÁŠE (25:1–29:27)

  • 25

   • Nevyzrazovat důvěrné informace (9)

   • „Slovo pronesené v pravý čas“ (11)

   • Respektovat soukromí druhých (17)

   • Nahrnout žhavé uhly na hlavu nepřítele (21, 22)

   • Dobrá zpráva je jako chladná voda (25)

  • 26

   • Popis lenocha (13–16)

   • Neplést se do cizího sporu (17)

   • Zlomyslná legrace (18, 19)

   • „Kde není dříví, hasne oheň“ (20, 21)

   • „Slova pomlouvače jsou jako lahůdky“ (22)

  • 27

   • Pokárání od přítele je prospěšné (5, 6)

   • Můj synu, dělej mi radost (11)

   • Železo se ostří železem (17)

   • Měl bys znát své stádo (23)

   • Bohatství netrvá věčně (24)

  • 28

   • Modlitba vzpurného člověka je odporná (9)

   • Milosrdenství bude projeveno tomu, kdo vyznává své hříchy (13)

   • Kdo se žene za bohatstvím, nezůstane nevinný (20)

   • Kárat je lepší než lichotit (23)

   • Štědrému člověku nic nechybí (27)

  • 29

   • Dítě, které si může dělat, co chce, dělá ostudu (15)

   • Bez Božího vedení lidé ztrácí zábrany (18)

   • Vznětlivý člověk vyvolává spory (22)

   • Pokorný člověk získá slávu (23)

   • Strach z lidí je léčka (25)

 • 30

  • AGUROVA SLOVA (1–33)

   • „Nedávej mi chudobu ani bohatství“ (8)

   • Věci, které se nikdy nenasytí (15, 16)

   • Věci, které se nedají vysledovat (18, 19)

   • Cizoložnice (20)

   • Instinktivně moudří tvorové (24)

 • 31

  • SLOVA KRÁLE LEMUELA (1–31)

   • „Kdo najde dobrou manželku?“ (10)

   • Pilná a pracovitá (17)

   • „Na jazyku má zákon laskavosti“ (26)

   • Děti i manžel ji chválí (28)

   • Půvab a krása jsou pomíjivé (30)