Přejít k článku

Přejít na obsah

Nehemjáš

Kapitoly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Stručný přehled

 • 1

  • Zprávy z Jeruzaléma (1–3)

  • Nehemjášova modlitba (4–11)

 • 2

  • Nehemjáš vyslán do Jeruzaléma (1–10)

  • Nehemjáš prohlíží městské hradby (11–20)

 • 3

 • 4

  • Práce postupují navzdory odporu (1–14)

  • Židé se ozbrojili a staví dál (15–23)

 • 5

  • Nehemjáš ukončuje vykořisťování (1–13)

  • Nehemjášova nesobeckost (14–19)

 • 6

  • Odpor proti stavbě hradeb pokračuje (1–14)

  • Hradby dokončeny za 52 dnů (15–19)

 • 7

  • Městské brány a jejich strážci (1–4)

  • Seznam těch, kdo se vrátili z vyhnanství (5–69)

   • Chrámoví sluhové (46–56)

   • Synové Šalomounových sluhů (57–60)

  • Příspěvky na obnovu chrámu (70–73)

 • 8

  • Lidé naslouchají čtení a vysvětlování Zákona (1–12)

  • Oslava Svátku chýší (13–18)

 • 9

  • Lidé vyznávají své hříchy (1–38)

   • Jehova ochotně odpouští (17)

 • 10

  • Lidé se zavazují dodržovat Zákon (1–39)

   • „Dům našeho Boha nebudeme zanedbávat“ (39)

 • 11

  • Osídlení Jeruzaléma (1–36)

 • 12

 • 13

  • Další Nehemjášovy reformy (1–31)

   • Mají se přinášet desátky (10–13)

   • Je nutné dodržovat sabat (15–22)

   • Odsouzení smíšených manželství (23–28)