Nahum 1:1–15

  • Bůh se mstí svým protivníkům (1–7)

    • Bůh vyžaduje výlučnou oddanost (2)

    • Jehova pamatuje na ty, kdo u něj hledají útočiště (7)

  • Ninive bude smeteno (8–14)

    • „Zničí vás jedinou ranou“ (9)

  • Dobrá zpráva pro Judu (15)

1  Prohlášení proti Ninive.+ Kniha vidění Elkošana Nahuma.*   Jehova je Bůh, který vyžaduje výlučnou oddanost+ a vykonává pomstu. Jehova vykonává pomstu a je plný hněvu.+ Jehova se mstí svým protivníkůma je rozzlobený na své nepřátele.   Jehova je trpělivý,*+ i když má velkou moc.+ Jehova ale nenechá bez trestu ty, kdo si to zaslouží.+ Přichází v ničivém větru a bouřia svýma nohama víří oblaka jako prach.+   Kárá moře+ a vysouší hoa nechává vyschnout všechny řeky.+ Chřadne Bašan i Karmel+a vadnou libanonské květy.   Hory se kvůli němu třesoua kopce tají.+ Před jeho tváří se zvedne země –svět i všichni jeho obyvatelé.+   Kdo obstojí před jeho zlobou?+ A kdo odolá žáru jeho hněvu?+ Jeho vztek vyšlehne jako oheňa skály před ním budou praskat.   Jehova je dobrý,+ je pevností v den tísně.+ Pamatuje* na ty, kdo u něj hledají útočiště.+   Ničivou záplavou smete Ninive*a své nepřátele bude pronásledovat tmou.   Co vymyslíte proti Jehovovi? Úplně s vámi skoncuje. Zničí vás jedinou ranou.+ 10  Ninivané jsou jako propletené trnité keře,jako ti, kdo se opili pivem,*ale shoří jako vyschlé strniště. 11  Z tebe vyjde ten, kdo proti Jehovovi vymýšlí zlé věci,kdo dává bezcenné rady. 12  Toto říká Jehova: „I když jsou početní a plní sil,budou podetnuti a zahynou.* Trápil jsem tě,* ale už tě trápit nebudu. 13  Zlomím teď jeho jho, které máš na sobě,+a tvá pouta roztrhnu. 14  Jehova ohledně tebe* přikázal: ‚Na tvé jméno se už nebude vzpomínat. Z domu* tvých bohů odstraním vytesané i kovové modly.* Připravím ti hrob, protože si zasloužíš pohrdání.‘ 15  Podívej! Na horách kráčí nohy toho, kdo přináší dobrou zprávu,kdo ohlašuje mír.+ Judo, slav své svátky,+ plň své slavnostní sliby. Ničema tě už nikdy nenapadne,bude úplně zničen.“

Poznámky

Znamená „utěšitel“.
Nebo „pomalý k hněvu“.
Nebo „stará se“, dosl. „zná“.
Dosl. „její místo“.
Nebo „pšeničným pivem“.
Nebo možná „a on projde“.
Tj. Judsko.
Tj. Asýrie.
Nebo „chrámu“.
Nebo „lité sochy“.