Evangelium podle Marka 16:1–8

  • Ježíšovo vzkříšení (1–8)

16  Když skončil sabat,+ Marie Magdaléna, Marie,+ matka Jakuba, a Salome koupily vonné látky, aby jimi mohly potřít Ježíšovo tělo.+  První den v týdnu brzy ráno, když vyšlo slunce, přišly k hrobce.*+  Jedna druhé říkala: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky?“  Ale když pozvedly oči, uviděly, že kámen je odvalený, přestože byl velmi velký.+  Když vešly do hrobky, uviděly napravo sedět mladého muže oblečeného v bílém rouchu a vyděsily se.  Řekl jim: „Neděste se.+ Hledáte Ježíše Nazaretského, kterého přibili na kůl. Byl vzkříšen,+ není tu. Podívejte se, tady je místo, kam ho položili.+  Ale jděte a řekněte jeho učedníkům a Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje+ a tam ho uvidíte, jak vám řekl.‘“+  Ženy vyšly ven a utíkaly od hrobky. Celé se třásly a byly velmi rozrušené. A nikomu nic neřekly, protože se bály.*+

Poznámky

Nebo „pamětní hrobce“.
Podle spolehlivých raných rukopisů končí Markovo evangelium slovy 8. verše. Viz příloha A3.