Přejít k článku

Přejít na obsah

Evangelium podle Marka

Kapitoly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stručný přehled

 • 1

  • Jan Křtitel káže (1–8)

  • Ježíšův křest (9–11)

  • Ježíše pokouší Satan (12, 13)

  • Ježíš začíná kázat v Galileji (14, 15)

  • Ježíš povolává první učedníky (16–20)

  • Vyhání nečistého ducha (21–28)

  • Uzdravuje mnoho lidí v Kafarnaum (29–34)

  • Ježíš se modlí na osamělém místě (35–39)

  • Uzdravení malomocného (40–45)

 • 2

  • Ježíš uzdravuje ochrnutého (1–12)

  • Ježíš povolává Leviho (13–17)

  • Otázka ohledně půstu (18–22)

  • Ježíš je „pánem sabatu“ (23–28)

 • 3

  • Uzdravení muže s ochrnutou rukou (1–6)

  • Množství lidí na pobřeží (7–12)

  • 12 apoštolů (13–19)

  • Rouhání proti svatému duchu (20–30)

  • Ježíšova matka a bratři (31–35)

 • 4

  • PODOBENSTVÍ O KRÁLOVSTVÍ (1–34)

   • Rozsévač (1–9)

   • Proč Ježíš používá podobenství (10–12)

   • Vysvětlení podobenství o rozsévači (13–20)

   • Lampa se nedává pod koš (21–23)

   • Míra, jakou odměřujete (24, 25)

   • Rozsévač, který spí (26–29)

   • Hořčičné zrnko (30–32)

   • Ježíš používá podobenství (33, 34)

  • Ježíš uklidňuje bouři (35–41)

 • 5

  • Ježíš posílá démony do prasat (1–20)

  • Vzkříšení Jairovy dcery, uzdravení ženy s krvácením (21–43)

 • 6

  • Ježíše odmítají v domovském městě (1–6)

  • 12 apoštolů dostává pokyny pro kazatelskou službu (7–13)

  • Smrt Jana Křtitele (14–29)

  • Ježíš dává najíst 5 000 mužů (30–44)

  • Ježíš jde po vodě (45–52)

  • Uzdravování v Genezaretu (53–56)

 • 7

  • Lidské tradice (1–13)

  • Znečištění vychází ze srdce (14–23)

  • Víra Syroféničanky (24–30)

  • Uzdravení hluchého muže (31–37)

 • 8

  • Ježíš dává najíst 4 000 mužů (1–9)

  • Žádost o znamení (10–13)

  • Kvas farizeů a kvas Heroda (14–21)

  • Uzdravení slepého muže v Betsaidě (22–26)

  • Petr označuje Ježíše za Krista (27–30)

  • Ježíš předpovídá svou smrt (31–33)

  • Co znamená být pravým učedníkem (34–38)

 • 9

  • Ježíšovo proměnění (1–13)

  • Uzdravení chlapce posedlého démonem (14–29)

   • Pro toho, kdo věří, je možné všechno (23)

  • Ježíš znovu předpovídá svou smrt (30–32)

  • Učedníci se dohadují, kdo je největší (33–37)

  • Kdo není proti nám, je s námi (38–41)

  • Příčiny pádu (42–48)

  • „Mějte sůl v sobě“ (49, 50)

 • 10

  • Manželství a rozvod (1–12)

  • Ježíš žehná dětem (13–16)

  • Otázka bohatého muže (17–25)

  • Oběti pro Království (26–31)

  • Ježíš znovu předpovídá svou smrt (32–34)

  • Jakubova a Janova prosba (35–45)

   • Ježíš dá výkupné za mnohé (45)

  • Uzdravení slepého Bartimaia (46–52)

 • 11

  • Ježíš vjíždí do Jeruzaléma jako král (1–11)

  • Ježíš proklíná fíkovník (12–14)

  • Ježíš čistí chrám (15–18)

  • Poučení z uschlého fíkovníku (19–26)

  • Zpochybňování Ježíšovy pravomoci (27–33)

 • 12

  • Podobenství o vraždících vinařích (1–12)

  • Bůh a císař (13–17)

  • Otázka ohledně vzkříšení (18–27)

  • Dvě nejdůležitější přikázání (28–34)

  • Je Kristus Davidovým synem? (35–37a)

  • Varování před znalci Zákona (37b–40)

  • Dvě mince chudé vdovy (41–44)

 •  13

  • ZÁVĚR SYSTÉMU (1–37)

   • Války, zemětřesení, hlad (8)

   • Bude se kázat dobrá zpráva (10)

   • Velké soužení (19)

   • Příchod Syna člověka (26)

   • Podobenství o fíkovníku (28–31)

   • Buďte bdělí (32–37)

 • 14

  • Kněží se domlouvají, že Ježíše zabijí (1, 2)

  • Žena na Ježíše vylévá vonný olej (3–9)

  • Jidáš zrazuje Ježíše (10, 11)

  • Poslední Pesach (12–21)

  • Zavedení Pánovy večeře (22–26)

  • Ježíš předpovídá, že ho Petr zapře (27–31)

  • Ježíš se modlí v Getsemane (32–42)

  • Ježíš je zatčen (43–52)

  • Ježíš před Sanhedrinem (53–65)

  • Petr zapírá Ježíše (66–72)

 • 15

  • Ježíš před Pilátem (1–15)

  • Veřejně zesměšňován (16–20)

  • Přibit na kůl na Golgotě (21–32)

  • Ježíšova smrt (33–41)

  • Ježíše ukládají do hrobky (42–47)

 • 16

  • Ježíšovo vzkříšení (1–8)