Přejít k článku

Přejít na obsah

Kazatel

Kapitoly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stručný přehled

 • 1

  • Všechno je marnost (1–11)

   • Země zůstává navždy (4)

   • Stálost přírodních cyklů (5–7)

   • „Nic nového pod sluncem“ (9)

  • Lidská moudrost je omezená (12–18)

   • „Honba za větrem“ (14)

 • 2

  • Šalomoun hodnotí, čeho dosáhl (1–11)

  • Relativní hodnota lidské moudrosti (12–16)

  • Tvrdá práce je marnost (17–23)

  • Jíst, pít a mít radost z práce (24–26)

 • 3

  • Všechno má svůj čas (1–8)

  • Radost ze života je dar od Boha (9–15)

   • Lidé mají v srdci věčnost (11)

  • Bůh spravedlivě soudí všechny lidi (16, 17)

  • Lidé i zvířata nakonec zemřou (18–22)

   • Všichni se vrátí do prachu (20)

 • 4

  • Útlak horší než smrt (1–3)

  • Vyrovnaný pohled na práci (4–6)

  • Přínos přátelství (7–12)

   • Dvěma je lépe než jednomu (9)

  • Život vládce může být marný (13–16)

 • 5

  • Předstupuj před Boha s bázní (1–7)

  • Na vysokého úředníka dohlíží někdo ještě vyšší (8, 9)

  • Bohatství je marnost (10–20)

   • Kdo miluje peníze, nikdy se jimi nenasytí (10)

   • „Sladký je spánek sloužícího“ (12)

 • 6

  • Člověk, který si nemůže užít svůj majetek (1–6)

  • Těšit se z toho, co člověk má (7–12)

 • 7

  • Dobré jméno a den smrti (1–4)

  • Kárání od někoho moudrého (5–7)

  • Lepší je konec než začátek (8–10)

  • Výhoda moudrosti (11, 12)

  • Dobré a špatné dny (13–15)

  • Nezacházej do extrémů (16–22)

  • Co shromažďovatel zjistil (23–29)

 • 8

  • Život pod vládou nedokonalých lidí (1–17)

   • „Dodržuj královy příkazy“ (2–4)

   • „Člověk panuje nad člověkem k jeho škodě“ (9)

   • Když trest nepřijde rychle (11)

   • Jíst, pít a radovat se (15)

 • 9

  • Všechny čeká stejný konec (1–3)

  • Užívej si život, i když víš, že zemřeš (4–12)

   •  Mrtví nic nevědí (5)

   • V hrobě už nic neuděláš (10)

   • Čas a nečekané události (11)

  • Moudrost lidé někdy neocení (13–18)

 • 10

  • Malá hloupost převáží nad moudrostí (1)

  • Rizika neschopnosti (2–11)

  • Smutný úděl hlupáků (12–15)

  • Hloupost vládců (16–20)

   • Pták může vyzradit tvá slova (20)

 • 11

  • Využij příležitost (1–8)

   • „Posílej svůj chléb po vodě“ (1)

   • Zasévej od rána do večera (6)

  • Užívej si mládí odpovědně (9, 10)

 • 12

  • Pamatuj na Stvořitele, než přijde stáří (1–8)

  • Závěrečná slova shromažďovatele (9–14)

   • Slova moudrých jsou jako volské bodce (11)

   • Boj se pravého Boha (13)